sammanfattning av gruppdiskussioner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sammanfattning av gruppdiskussioner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sammanfattning av gruppdiskussioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Sammanfattning av gruppdiskussioner - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Sammanfattning av gruppdiskussioner. Miljömålsdagarna 15-16 maj Umeå. Näringslivet – mer fart och bättre samarbete med myndigheterna. Vem vänder vi (myndigheterna) oss till? Vilka är målgruppen för just detta möte?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sammanfattning av gruppdiskussioner' - marja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sammanfattning av gruppdiskussioner

Sammanfattning av gruppdiskussioner

Miljömålsdagarna 15-16 maj

Umeå

n ringslivet mer fart och b ttre samarbete med myndigheterna
Näringslivet – mer fart och bättre samarbete med myndigheterna
 • Vem vänder vi (myndigheterna) oss till? Vilka är målgruppen för just detta möte?
 • Bjud in på rätt nivå (ledningsnivå)? Vad vinner båda parter på mötet/sammarbetet?
 • Kunskap om varandras roller och en förståelse för olika kompetensområden
n ringslivet mer fart och b ttre samarbete med myndigheterna1
Näringslivet – mer fart och bättre samarbete med myndigheterna
 • Mycket miljöarbete bedrivs inom näringslivet. Se till miljöarbetet som helhet oavsett om man har uttryckt tydlig koppling till nationellt miljökvalitetsmål. Miljöledningssystem viktiga.
 • Proaktiv dialog behövs, tidigt i processer och i utvecklingsarbete, visa på tydligt syfte och nytta för näringslivet att delta och sätt upp paneler där myndigheter och näringsliv kan samverka
kommunerna mer fart och b ttre samarbete
Kommunerna – mer fart och bättre samarbete
 • I en vägledning för lokalt miljömålsarbete definiera målgrupper, beakta små och stora kommuner, belys hantering av målkonfliker. Vägledning bra men fysiska möten viktiga.
 • Visa samlat var man hittar data som är relevant för miljöarbete (webben)
 • Utveckla fler lokala indikatorer (utgå från tidigare arbete, bl a MINK-projektet)
milj r relsen och samspelet med myndigheterna
Miljörörelsen och samspelet med myndigheterna
 • Miljörörelsen viktiga genom att driva opinion, tänka fritt och långsiktigt.
 • Myndigheter bör nyttja liknande samarbetsformer som miljörörelsen.
 • Till FU 2015 bör man fokusera på vad det kostar att inte nå målen.
konsumtion avfallsf rebyggande kopplat till milj m len
Konsumtion/avfallsförebyggande kopplat till miljömålen
 • Alla kan bidra till minskad konsumtion
 • Utnyttja nätverk
 • Följa upp konsumtionens storlek genom olika mätningar och enkäter
m len f r friluftslivet kopplat till milj m len
Målen för friluftslivet kopplat till miljömålen
 • Skapa dialoger på lokal och regional nivå för att utveckla friluftslivet.
 • Friluftslivet är den bästa kommunikationskanalen för miljömålen.
 • Ta fram och använd kunskap som underlag för planering av friluftsliv.
kulturmilj hur kommer vi vidare i milj m lsarbetet
Kulturmiljö - hur kommer vi vidare i miljömålsarbetet?
 • Bättre samverkan mellan de centrala myndigheterna, central och regional nivå.
 • Målmanualerna är ett sätt att skapa bättre struktur och ordning för kulturmiljö i miljömålsarbetet.
 • Kulturmiljön i miljömålsarbetet måste prioriteras.
samh llsekonomisk analys och effektivare tg rder
Samhällsekonomisk analys och effektivare åtgärder
 • Inför FU 2015 – hur påverkar styrmedel inom ett miljömål andra miljömål?
 • Hur analysera kombinationer av styrmedel?
 • Viktigt att samla in data under pågående projekt för att analys ska kunna göras.