Ocukluk a nda diyabet bak m ve tedavisinin geli tirilmesi
Download
1 / 26

ocukluk aginda Diyabet Bakim ve Tedavisinin Gelistirilmesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 303 Views
 • Uploaded on

Çocukluk Çağında Diyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi. 10. Çalışma Grubu. Moderat ör: Prof . Dr . Şükrü Hatun Katılımcılar: Prof . Dr . İlknur Arslanoğlu Prof . Dr . Murat Aydın Hemş. Hatice Bilgili Prof . Dr . Şükran Darcan Dyt Muazzez Garipağaoğlu Do ç. Dr. Ayla Güven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ocukluk aginda Diyabet Bakim ve Tedavisinin Gelistirilmesi' - marja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocukluk a nda diyabet bak m ve tedavisinin geli tirilmesi l.jpg

Çocukluk ÇağındaDiyabet Bakım ve Tedavisinin Geliştirilmesi

10. Çalışma Grubu


Slide2 l.jpg

Moderatör:

Prof. Dr.Şükrü Hatun

Katılımcılar:

 • Prof. Dr.İlknur Arslanoğlu

 • Prof. Dr.Murat Aydın

 • Hemş. Hatice Bilgili

 • Prof. Dr.Şükran Darcan

 • Dyt Muazzez Garipağaoğlu

 • Doç. Dr. Ayla Güven

 • Uzm. Dr. Mehmet Nuri Özbek

 • Sn. Halil Polat (MEB Sağlık Daire Başkanlığı)

 • Doç. Dr. Damla Gökşen Şimşek

 • Psik. Derya Toparlak

 • Doç. Dr. Serap Turan (Raportör)

 • Hemş. Nurdan Yıldırım


Gruplar l.jpg
Gruplar

 • Epidemiyoloji

 • Diyabet Bakımı

 • Eğitim ve Farkındalık

 • Tip 2 Diyabet ve Obezite


Epidemiyoloji l.jpg
Epidemiyoloji

 • Mevcut prevalans verileri toplayıp bir rapor haline getirilmesi (2009 İstanbul 0,66/1.000).

 • SGK verilerinin kullanılabilirliğinin araştırılması (ICD kodları)-Kısa dönem plan

 • Epidemiyolojik olarak uzun dönemli çalışmalar için hazırlık aşamasında olan web tabanlı kayıt sisteminin hayata geçirilmesi (İnsidans verisi)


Epidemiyoloji kaynak l.jpg
Epidemiyoloji-Kaynak

Kurum:

 • Sağlık Bakanlığı (Aile Hekimliği sistemi)

 • Sosyal Güvenlik Kurumu (Kayıt sistemleri)

 • İlgili Dernekler

  Finansman:

 • İlgili Dernek bütçesi

 • TUBİTAK projesi

 • Sponsor desteği


Slide7 l.jpg

 • Pediatrik tip 1 diyabet vakalarının uygun merkezlerde/uzmanlar tarafından ve uygunsıklıkta takibi için ne gibi çözüm yolları devreye sokulabilir?

 • Bu soru cevaplanırkenuzman sayı ve niteliği, uzman ve merkezlerin ülkemizdeki coğrafi dağılımı gibi konularda göz önünde bulundurulmalıdır.


Bak m l.jpg
Bakım merkezlerde/uzmanlar tarafından ve uygun

Eldeki prevalans verilerine göre 14.000 T1DM çocuk hasta olup 200 çocuğa bir diyabet ekibi:

 • 70 diyabet merkezi gerekli

 • Şu anda 52 pediyatrik endokrinoloji merkezi mevcut

 • 18 Yeni merkeze ihtiyaç bulunmakta

 • 140 Diyabet hemşiresi İhtiyaç olup 33 adet diyabet hemşiresi mevcut

 • Sınırlı sayıda diyetisyen ve psikolog bulunmakta


Bak m z m l.jpg
Bakım-Çözüm merkezlerde/uzmanlar tarafından ve uygun

 • Sağlık Bakanlığından diyabet merkezi norm kadrolarının tanımlanması ve eksiklerin giderilmesine yönelik kadroların belirlenmesi

 • Kadrolara alınan elemanların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi

 • Mevcut durumda her pediyatrik diyabet hastasının yılda en az bir kez pediyatrik endokrinolog tarafından görülmesi

  • Heyet raporlarının pediyatrik endokrinolog tarafından yazılması ve yılda bir yenilenmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşülmesi


Slide10 l.jpg

Tip 1 diyabetiklerin ülke çapında standart bir şekilde takibi, bir vakanın farklımerkezlere başvurması durumunda takiplerinin devam edebilmesi için ne gibi araçlar ve yöntemler kullanılabilir?


Bak m takip l.jpg
Bakım-Takip takibi, bir vakanın farklı

 • Mevcut durumun saptanmasına yönelik anket verilerinden yararlanılması

 • Tüm merkezlerde IDF takip kriterlerinin kullanılması

 • Her hastanın ulusal web tabanına girişleri yapılarak takip için gittiği farklı merkezlerden görülebilmesi


Slide12 l.jpg

Diyabetli çocuk, adolesan ve ailelerin eğitiminin ülke çapında standardizasyonu vegerekli materyallerin sağlanması için hangi çözüm yolları devreye girebilir?


E itim l.jpg
Eğitim çapında standardizasyonu ve

 • Standart eğitim materyallerinin oluşturulması (ilk kitap, ileri eğitim kitabı)

 • Farklı yaşta çocuklar için farklı eğitim kitapları hazırlanması

 • Eğitim için farklı materyallerden yararlanılması (Oyun, puzzle,vb)

 • Çocuk çağı diyabeti ile ilgili mevcut 3 internet sitesinin devamı ve arkadaşım diyabet sitesinin geliştirilerek yeniden yapılandırılması

 • Eğitim filmleri hazırlanması

 • Periyodik yayınlanan derginin devamı


Slide14 l.jpg
Toplumda diyabet farkındalığının arttırılması. çapında standardizasyonu veHekimlerin ilk basamakta diyabet tanısını koyma konusundaki farkındalıklarının arttırılması.


Erken tan ya y nelik fark ndal k l.jpg
Erken Tanıya Yönelik Farkındalık çapında standardizasyonu ve

 • Topluma yönelik farkındalık afişlerinin otobüs durakları alışveriş merkezleri gibi herkesin görebileceği yerlere asılması

 • Farkındalık filmi hazırlanarak televizyon kanallarında yayınlanması

 • Aile hekimlerine yönelik farkındalık eğitimi programı (sağlık bakanlığı ile işbirliği)

 • Bu amaçla bölgesel olarak çocuk ve acil hekimlerin eğitim çalışmaları

 • Bu eğitimler için standart materyal hazırlanması.


Slide17 l.jpg
Ülkemizde diyabet kamplarının sayılarının ve kapasitelerinin artırılması veyaygınlaştırılması için neler yapılmalıdır?


E itim diyabet kamplar l.jpg
Eğitim-Diyabet Kampları kapasitelerinin artırılması ve

 • Kamp yapan merkezlerin sayısının arttırılması.

 • Halen kamp yapan merkezlerin bir kardeş ekip seçerek bu ekibi yetiştirmesi

 • Kamp yeri olarak MEB imkanlarından yararlanılması (Yatılı bölge okulları, izci kampları)

 • Yaz okullarına benzer sekilde gündüz kampları yapılması

  • Bu sistem yaygın olarak ve kolay uygulanabilir


Slide19 l.jpg

Tip 1 diyabet hastası çocuk ve adolesanların okullardaki şartlarının iyileştirilmesi, şeker takibi, ara öğün ve insülin enjeksiyonu ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi için neler yapılmalıdır? Özellikle öğretmenlerin eğitimi için hangi çözüm yolları devreye girmelidir?


Okulda diyabet bak m l.jpg
Okulda Diyabet Bakımı şartlarının iyileştirilmesi, şeker takibi, ara öğün ve insülin enjeksiyonu ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi için neler yapılmalıdır?

 • Hazırlanan okulda diyabet yönetimi genelgesinin hayata geçirilmesi

 • Öğretmen eğitim kitapçığının, slayt setinin eğitimler için kullanılması ve MEB internet sitesinden yayınlanması

 • Diyabetli çocuğun öğretmenine çocuğun durumunu anlatan ve önemli noktaları vurgulayan hazırlanmış olan standart mektubun verilmesi

 • İlköğretim ve ortaöğretimde kullanılan ders kitaplarında diyabet hakkında genel bilgi içeren bölümlerin incelenmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması


Slide21 l.jpg

Milli E şartlarının iyileştirilmesi, şeker takibi, ara öğün ve insülin enjeksiyonu ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi için neler yapılmalıdır? ğitim Bakanlığı

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği

 • Okul çocuklarında Diyabet ve

 • Okulda Diyabet BakımıGenelgesi*

 • Bu yönerge “Okul çocuklarında Diyabet ve Okulda Diyabet Bakımı programı” çerçevesinde Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği

 • Diyabet Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilerek bütün okullara gönderilmiştir.

 • İlgili programın ayrıntılarına ve bu yönergeye http://www.cocukendokrindiyabet.org/ ile www. meb.gov.tr sitelerinden ulaşılabilir.


Slide22 l.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği

ÖĞRENCİM VE ŞEKER HASTALIĞI

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ VE DİYABET DERNEĞİ

DİYABET ÇALIŞMA GRUBU


Ocukluk a inda d yabet l.jpg

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET Derneği

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM SUNUSU


Okulda diyabet bak m24 l.jpg
Okulda Diyabet Bakımı Derneği

 • 14 Kasım diyabet gününde okullarda etkinlik yapılması

 • Tüm okullarda revir ve hemşire sağlanarak eğitimlerinin sağlanması-uzun dönemli plan

 • Hemşire temin edilemediği durumda sağlık meslek lisesi mezunlarının (Acil tıp teknisyeni, vb) okullarda görevlendirilmesi

 • Kısa dönemde eğitim bölgelerinde sağlık kuruluşuna yakın olan okullara diyabetli çocukların yönlendirilmesi


Slide25 l.jpg
Artan çocukluk çağı obezitesi ve metabolik sendrom sıklığı konusunda alınması gereken önlemler ve çözüm yolları nelerdir?

 • Sağlık Bakanlığı çerçevesinde yürütülen obezite eylem planı içerisinde dernek tarafından görevlendirilen kişilerin yer almasıad