Polskie Platformy Technologiczne
Download
1 / 15

Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy. Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax. 828-53-70 andrzej.slawinski@kpk.gov.pl. Programy Ramowe UE. mld €. Europejskie Platformy Technologiczne Zadania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy' - marisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Polskie Platformy TechnologiczneKrajowy Program Ramowy

Andrzej Sławiński

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE

IPPT PAN

Warszawa, Świętokrzyska 21

tel. 828-74-83 fax. 828-53-70

andrzej.slawinski@kpk.gov.plEuropejskie Platformy Technologiczne

Zadania

 • Wypełnienie luki pomiędzy nauką i przemysłem - zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu

 • Mobilizacja i skupienie najważniejszych instytucji badawczych, przemysłowych, grup decyzyjnych i grup użytkowników na poziomie narodowym i europejskim wokół kluczowych technologii

 • Zainicjowanie i wdrożenie spójnej strategii (Strategic Reseach Agenda) rozwoju tych technologii w perspektywie średnio- i długofalowej, wypracowanie regulacji prawnych (ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia tego programu)i standardów technologicznych

 • Pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych


Europejskie Platformy Technologiczne

Kierunki działania

 • Wspieranie nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora(wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika)

 • Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomikaroślin, biotechnologia)

 • Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług o dużym znaczeniu społecznym(komunikacja mobilna i bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa)

 • Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów(aeronautyka)

 • Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorówprzemysłowych(przemysł stalowy)


Polskie Platformy Technologiczne

 • Polska Platforma Technologiczna to konsorcjum zrzeszające kluczowe polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki decyzyjne, finansowe i społeczne mające na celu sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania. Plan działania musi uwzględniać

 • rozwój badań i podejmowanie strategicznych inicjatyw technologicznych służących wzrostowi innowacji oraz podniesieniu konkurencyjności sektora w gospodarce europejskiej. Celem PPT jest bliska współpraca z odpowiednimi ETP, aktywne uczestnictwo w 7. Programie Ramowym UE oraz w Krajowym Programie Ramowym.


Polskie Platformy Technologiczne

 • 10 stycznia 2005 Inauguracja działalności, podpisanie porozumień

 • 10 lutego 2005 Przekazanie propozycji do Krajowego Programu Ramowego

 • 15 marca 2005 Powołanie Komitetu Koordynacyjnego PPT

 • aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych,

 • aktywny udział w definiowaniu i implementacji europejskich Strategicznych Agend Badawczych,

 • aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE,

 • przygotowanie krajowego strategicznego, ambitnego programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw sektora, który stałby się elementem Krajowego Programu Ramowego,

 • integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych,

 • mobilizacja istotnych środków prywatnych i publicznych,

 • optymalne wykorzystanie, z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności gospodarki, funduszy strukturalnych (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013),

 • promocja i lobbing na korzyść danego sektora gospodarki,

 • stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej.Komitet Koordynacyjny

Polskich Platform Technologicznych

Prezydium

prezes Marek Darecki - Przewodniczący Prezydium KK PPT

prof. Andrzej Babuchowski

prezes Waldemar Sielski

generał Bogusław Smólski

prezes Elżbieta Syrda

prof. Zbigniew Śmieszek

Sekretariat

dr Andrzej Siemaszko - Sekretarz Generalny KK PPTdr Andrzej Sławiński

mgr Renata Rycerz


Krajowy Program Ramowy

Krajowy Program Ramowy określa priorytetowe kierunki badań naukowych lub prac rozwojowych. Minister Nauki ustala Krajowy Program Ramowy na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym (Art. 10, pkt.2). Ustawa umożliwia finansowanie Projektów Badawczych Zamawianych o tematyce określonej w KPR

Krajowy Program Ramowy ogłasza się w dzienniku urzędowym Ministra (Art. 10, pkt. 3)


Krajowy Program Ramowy

I. Zdrowie

1.1. Epidemiologia, podłoże molekularne oraz czynniki ryzyka wpływające na procesy starzenia.

1.2. Epidemiologia, patogeneza, genetyka i immunologia chorób nowotworowych

1.3. Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakość życia społeczeństwa

1.4. Uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne

1.5. Medycyna transplantacyjna i regeneracyjna.

1.6. Leki innowacyjne i generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapię medyczną.

II. Środowisko

2.1. Zarządzanie środowiskiem

2.2. Gospodarka jako czynnik zmian klimatycznych

2.3. Różnorodność biologiczna i jej ochrona

2.4. Optymalizacja rozwoju miast i regionów

2.5. Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych.

2.6. Gospodarka recyrkulacyjna oraz inne techniczne ochrony środowiska


Krajowy Program Ramowy

III. Rolnictwo i żywność

3.1. Żywność prozdrowotna

3.2. Postęp biologiczny w rolnictwie

3.3. Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego

IV. Państwo i społeczeństwo

4.1. Tradycje kulturowe oraz zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa polskiego.

4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju.

4.3. Polska i jej pozycja w Europie i świecie – aspekty polityczne, prawne i społeczne

V. Bezpieczeństwo

5.1. Zarządzanie kryzysowe w państwie.

5.2. Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych.

5.3. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni.

5.4. Materiały, podzespoły, sensory i struktury do systemów bezpieczeństwa.

VI. Nowe materiały i technologie

6.1. Nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne

6.2. Zaawansowane materiały i urządzenia elektroniczne oraz optoelektroniczne

6.3. Zaawansowane materiały konstrukcyjne

6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o założonych właściwościach

6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe produktów


Krajowy Program Ramowy

VII. Technologie informacyjne

7.1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym rozwiązań zapewniających jej wysoką funkcjonalność, oraz cyfrowych zasobów informacji

7.2. Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego

7.3. Inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych.

7.4. Systemy wspomagania diagnostyki i terapii oraz wymiany informacji medycznej poprzez platformy internetowe i mobilne

7.5. Technologie mobilne

VIII. Energia i jej zasoby

8.1. Nowoczesne technologie dla generowania, przetwarzania i przechowywania energii

8.2. Efektywne wykorzystanie węgla

8.3. Bezpieczeństwo energetyczne państwa

8.4. Odnawialne źródła energii

IX. Infrastruktura transportowa

9.1. Elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu

9.2. Systemy zarządzania procesami transportowymi


Krajowy Program Ramowy

Projekty zamawiane

Projekty zamawiane akceptowane są w drodze ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki konkursów w zakresie ustalonych priorytetowych kierunków badań. Dla każdego projektu są określane preferencje dotyczące 4 typów działań związanych z rozwojem: nowych idei naukowych, technologii, kadry badawczej i bazy badawczej. Konkursy na projekty zamawiane ogłaszane są conajmniej raz do roku.


Przygotowania

do Siódmego Programu Ramowego w Polsce

Polish Expression of Interest

http://www.6pr.pl/7pr/eoi/

Inauguracja 7.PR w Polsce

Warszawa, 8-9 listopada 2006


Informacje

7.PR w CORDIS:

http://cordis.europa.eu/fp7/

Europejskie Platformy Technologiczne:

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

Ustawa o zadach finansowania nauki:

http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2794_u.htm

KPK Strona Polskich Platform Technologicznych

http://www.kpk.gov.pl/ppt/index.html


ad