slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Selamat Datang

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Selamat Datang - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Selamat Datang. Ke Masjid Kariah Paroi Jaya. MAKLUMAN. CERAMAH ISRAK & MEKRAJ AKAN DIADAKAN PADA HARI INI 16.7.2010 (JUMAAT ) LEPAS SOLAT MAGHRIB. MAKLUMAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Selamat Datang' - marion


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Selamat Datang

KeMasjidKariahParoi Jaya

slide2

MAKLUMAN

CERAMAH ISRAK & MEKRAJ AKAN DIADAKAN PADA HARI INI 16.7.2010 (JUMAAT ) LEPAS SOLAT MAGHRIB

slide3

MAKLUMAN

CERAMAH AKAN DISAMPAIKAN OLEH YBHG USTAZ MOHAMAD KHUSHAIRI BIN HAMTHAN IMAM MASJID SEREMBAN DUA

slide4

PERADUAN MENCIPTA LOGO DAN BENDERA MASJID

PERADUAN TERBUKA UNTUK MENCIPTA LOGO DAN BENDERA MASJID

slide5

PERADUAN MENCIPTA LOGO DAN BENDERA MASJID

HADIAH SEBANYAK RM300.00 SECARA BERASINGAN SETIAP SATU AKAN DIBERI KEPADA YANG BERJAYA DIPILIH OLEH PANEL KHAS

slide6

PERADUAN MENCIPTA LOGO DAN BENDERA MASJID

UNTUK YANG BERMINAT SILA DAPATKAN BUTIR-BUTIR DAN SYARAT PENYERTAAN DARI SETIAUSAHA ATAU JAWATANKUASA MASJID

slide7

PERADUAN MENCIPTA LOGO DAN BENDERA MASJID

TARIKH TUTUP PENYERTAAN IALAH PADA 31 OGOS 2010

slide8

Itikaf

Itikafmempunyaietika, disunahkanbagiorang yang beritikafmemegangetikaini agar amalannyaditerima. Tatkalaorangtersebutmenjagaetikamakapahalaakandiperolehdari Allah SWT. Disunahkanjugakepadaorang yang beritikafmenyibukkandiridenganmembaca Al-Quran, berdoadanberzikirkepada Allah, menjauhiperkataandanperbuatan yang tidakbergunadanketaatan-ketaatanlainnya.

slide9

Petikandari Al-Hadith

Allah tidakakanmendekatiseseorang, sebelumorangitumendekati NYA, danamal yang paling dicintai Allah ialahamal yang secaraberterusandilakukan. (MaksudHadith)

slide10

Petikandari Al-Hadith

Nabi Muhammad s.a.wpernahbersabda: "Barangsiapa yang meninggalkansembahyangJumaattiga kali (berturut-turut) maka Allah s.w.t. mengecaphatinya (sebagaimunafikatauorang yang melengah- lengahkannya)" (Riwayat Ahmad)

slide11

Maksud Al-Hadith

Imanituterdiridariduabahagian, sebahagiansabardansebahagiansyukur.

slide12

MutiaraHikmah

Sabardalammelepaskansesuatu yang disukai, lebihberatdaripadasabarmenahansesuatu yang dibenci (Cendikiawan)

slide13

AktivitiHarian

IsninLepasSolatMaghrib

Tajwid Al-Quran olehUstazShafie (Al-Hafidz)

slide14

AktivitiHarian

SelasaLepasSolatMaghrib

MajlisFikir, ImandanAmalTuan Hj Mohd Amir (Kumpulan Tabligh)

slide15

MutiaraHikmah

  • SABAR ITU ADA EMPAT MACAM:
  • SABAR DALAM TAAT
  • SABAR DALAM MENAHAN DIRI DARI BERBUAT MAKSIAT
  • SABAR DALAM MENAHAN DIRI DARI GODAAN DUNIA
  • SABAR MENDERITA TERHADAP CUBAAN DAN MUSIBAH YANG DATANGNYA DARI ALLAH (Imam Ghazali)
slide16

Petikandari Al-Hadith

“ BARANGSIAPA YANG MENCELA KESALAHAN ATAU DOSA ORANG LAIN, MAKA SEBELUM MATI IA AKAN BERBUAT DOSA PULA SEPERTI ITU. “ (MaksudHadith)

slide17

Maksud Al-Hadith

Nabi Muhammad s.a.wpernahbersabda: “ Siapa yang berwuduksahajauntukmenghadirisembahyangJumaatadalahsudahbaik (memadai) akantetapisiapa yang mandi, makaadalahterlebihbaik " (Riwayat Abu Daud)

slide18

AktivitiHarian

RabuLepasSolatMaghrib

Sirah/TasaufUstaz Hj Abd Halim / Ustaz Hj Abd Rahman Secarabergilir –gilirmingguan

slide19

Maksud Al-Hadith

Sesungguhnyamarahitudatangnyadarisyaitan, sedangkansyaitandijadikandariapidan yang memadamkanapiadalah air, apabilamarahsalahseorangkamu, makahendaklahiamangambilwudhuk.

slide20

AktivitiHarian

KhamisLepasSolatMaghrib

Bacaan Yassin & TahlilArwahDipimpinoleh Tuan Imam yang bertugas

slide22

Maksud Al-Quran

Surah Al-A’raaf: Ayat 31

slide23

AktivitiHarian

JumaatLepasSolatMaghrib

MingguKeduadanKeempat

MutiaraHadis : UstazHajiSuhadak

slide24

AktivitiHarian

Pagi Ahad

MingguPertamadanKetiga

KuliahSubuholeh: YbhgDato’ HajiBorhan bin Hashim

slide26

Maksud Al-Quran

Surah Al-Taubah : Ayat 51

slide27

AktivitiHarian

Pagi Ahad

MingguKedua

KuliahSubuholeh: UstazAbdMalikNorakit

slide28

AktivitiHarian

Pagi Ahad

MingguKeempat

KuliahSubuholeh: UstazHjMunzir bin Othman

slide30

Maksud Al-Quran

Surah Al-A’raaf: Ayat 179

slide31

KuliahKaumIbu

Isnin

MingguPertama 3.00 ptg

BacaanYassinDipimpinolehUstazahHjhJamilah/HjhSitiAishah

slide32

KuliahKaumIbu

Isnin

SetiapMinggu 3ptg hingga 4 ptg

Tadarus Al-Quran dipimpinolehUstazahHjhZainiFitriah

slide34

Maksud Al-Quran

Surah Al-A’raaf: Ayat 187

slide35

KuliahKaumIbu

Jumaat

SetiapMinggu 3ptg hingga 4 ptg

Tafsir Al-Quran oleh: Dato’ HajiBorhanHashim

slide38

MAKSUDNYA

“ Hanya yang memakmurkanmasjid-masjid Allah ituialahorang yang berimankepada Allah danhariakhiratsertasembahyangdanmenunaikanzakatdantidaktakutmelainkankepada Allah, makaadalahdiharapkanmerekamenjadidarigolongan yang mendapatpetunjuk. “

(Ayat 18- Surah At-Taubah)

slide39

Media Komunikasi /MaklumatMasjid

Laman Web

http://masjidparoijaya.yolasite.com/

masjidparoijaya@gmail.com

E-Mel

MasjidParoi Jaya

Facebook

Telefon Fax

06-6785364

ad