metody oznaczania akrylamidu epichlorohydr yny i chlorku winylu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metody oznaczania akrylamidu, epichlorohydr yny i chlorku winylu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Metody oznaczania akrylamidu, epichlorohydr yny i chlorku winylu - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Metody oznaczania akrylamidu, epichlorohydr yny i chlorku winylu. Dr Frank Sacher DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe. Plan prezentacji. Wstęp Oznaczanie akrylamidu Oznaczanie epichlorohydr yny Oznaczanie chlorku winylu Podsumowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metody oznaczania akrylamidu, epichlorohydr yny i chlorku winylu' - marin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metody oznaczania akrylamidu epichlorohydr yny i chlorku winylu

Metody oznaczania akrylamidu, epichlorohydryny i chlorku winylu

Dr Frank Sacher

DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe

slide2

Plan prezentacji

 • Wstęp
 • Oznaczanie akrylamidu
 • Oznaczanie epichlorohydryny
 • Oznaczanie chlorku winylu
 • Podsumowanie
slide3

Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • ZAŁĄCZNIK I, Część B: Parametry chemiczne

Uwaga 1:Wartość parametryczna odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą

slide4

Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • ZAŁĄCZNIK III, Część 2: Parametry, dla których określono charakterystykę wykonania analizy
 • Nie jest wymagane analityczne oznaczanie akrylamidu, epichlorohydryny ani chlorku winylu!!!
slide5

Doświadczenia z praktyki w Niemczech

 • Niektórzy dostawcy wody wykorzystujący poliakrylamidy w procesie koagulacji obliczają maksymalne stężenie akrylamidu
 • Niektórzy dostawcy wody badają dostarczaną wodę na obecność akrylamidu, epichlorohydryny i/lub chlorku winylu (bez względu na stosowany przez nich proces uzdatniania i materiały użyte w wodociągach)
 • Większość dostawców wody nie robi nic…
slide7

Akrylamid

Nr CAS: 79-06-1

Masa cząsteczkowa: 71.08 g/mol

 • Dane fizyko-chemiczne: Temp. topnienia: 84.5 °CTemp. wrzenia: 125 °C (25 mm Hg)Ciśnienie pary: 0.007 mm Hg (20 °C)Rozp. w wodzie:2160 g/L
 • Źródło: Monomer do produkcji poliakrylamidów (PAA) PAA wykorzystywane są jako koagulant w uzdatnianiu wody do spożycia
slide8

Epichlorohydryna

Nr CAS: 106-89-8

Masa cząsteczkowa: 92.5 g/mol

 • Dane fizyko-chemiczne: Temp. topnienia: - 48 °CTemp. wrzenia: 116.5 °CGęstość: 1.18 g/cm3Rozp. w wodzie:16 g/L
 • Źródło: Monomer do produkcji rozmaitych plastików, w szczególności żywic epoksydowych, które stosowane są do powlekania zbiorników oraz rur w systemach wodociągowych,
slide9

Chlorek winylu

Nr CAS: 75-01-4

Masa cząsteczkowa: 62.5 g/mol

 • Dane fizyko-chemiczne: Temp. topnienia: - 159 °CTemp. wrzenia: 14 °CCiśnienie pary: 3456 mbar (20 °C)Gęstość: 0.911 g/cm3Rozp. w wodzie:1.1 g/L
 • Źródło: Monomer do produkcji PCV, z którego mogą być wykonane rury Produkt rozkładu PCE i TCE w warunkach beztlenowych
slide10

Problemy analizy małych cząstek polarnych

 • Uzyskanie właściwego stężenia analitów jest trudne
  • Ekstrakcja ciecz-ciecz wymaga dużej ilości rozpuszczalnika
  • Konwencjonalne materiały do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) nie nadają się do związków polarnych
 • Chromatografia analitów jest trudna
  • Polarność uniemożliwia oznaczenie przez chromatografię gazową
  • Retencja w konwencjonalnych kolumnach do wysokosprawnościowej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) jest niewielka
 • Wykrycie tych związków jest trudne
  • Brak chromoforu umożliwiającego wykrycie metodą UV
  • Brak fluoroforu umożliwiającego wykrycie metodą fluorescencyjną
  • Brak znaczących mas lub fragmentów umożliwiających wykrycie metodą spektrometrii mas
 • Metody stosowane do innych mikrozanieczyszczeń są nieodpowiednie
 • Należy zastosować metody specjalne
slide11

Analityczne metody badania na obecność akrylamidu(1)

 • Analiza HPLC/DAD po bezpośrednim wtrysku (M. Weideborg et al., Water Res. 2001, 35, 2645-2652)
  • LOD ≈ 5 µg/L
  • Metoda niespecyficzna
 • Chromatografia jonowo-wykluczająca z wykrywaniem metodą MS (S. Cavalli et al., J. Chromatogr. A 2004, 1039, 155-159)
  • LOD ≈ 0.2 µg/L
  • Metoda specyficzna
 • Analiza GC/MS-MS lub GC/ECD po derywatyzacji izotiocyjanianem penta-fluorofenylu(H. Perez et al., Analyst 2003, 128, 1033-1036)
  • LOD ≈ 0.03 µg/L
  • Metoda raczej specyficzna
  • Metoda praco- i czasochłonna
slide12

Analityczne metody badania na obecność akrylamidu(2)

 • Ekstrakcja do fazy stałej na materiale węglowym w połączeniu z chromatografią planarną z wykrywaniem fluorescencyjnym po derywatyzacji przy pomocy kwasu dwusulfonowego (A. Alpmann et al., J. Sep. Sci. 2008, 31, 71-77)
  • LOD ≈ 0.03 µg/L
  • Metoda raczej specyficzna
  • Metoda praco- i czasochłonna
 • Ekstrakcja do fazy stałej na materiale węglowym w połączeniu z GC/MS (K. Kawata et al., J. Chromatogr. A 2001, 911, 75-83)
  • LOD ≈ 0.02 µg/L
  • Odpowiedniość tej metody dla wód występujących w środowisku jest wątpliwa
slide13

Analityczne metody badania na obecność akrylamidu(3)

 • Parowanie wody, LC-APCI-MS/MS (S. Chu et al., Anal. Chem. 2007, 79, 5093-5096)
  • LOD ≈ 0.02 µg/L
  • Metoda specyficzna
  • Potrzebny jest drogi sprzęt
 • Bezpośredni wtrysk dużych objętości, LC-MS-MS (J.M. Marin et al., J. Mass. Spectrom. 2006, 41, 1041-1048)
  • LOD zależy od interfejsu
   • LOD ≈ 10 µg/L dla ESI
   • LOD ≈ 0.2 µg/L dla APCI
  • Metoda specyficzna
  • Potrzebny jest drogi sprzęt
slide14

Badanie akrylamidu w TZW

 • Ekstrakcja do fazy stałej na węglu aktywnym LC-ESI-MS/MS
  • Objętość próby: 200 mL
  • pH nie jest zmieniane
  • Dodatek d3-akrylamidu wg. standardu wewnętrznego
  • Materiał do ekstrakcji: 0,5 g węgla aktywnego
  • Elucja: 10 mL metanolu
  • Odparowanie rozpuszczalnika
  • Rozpuszczenie suchego osadu w 100 mL metanolu
  • Kolumna LC: Phenomenex Luna C18 (150 mm x 3 mm, 3 µm)
  • Eluent: metoda gradientowa woda/metanol + 0,1 % kwasu mrówkowego
  • Objętość wtryskiwanej cieczy: 50 µL
slide15

Sprzęt używany w TZW do badania akrylamidu

Automatyczny kondensator prób

System automatycznego wykrywania Zymark

LC-ESI-MS-MS: Agilent HP 1100AB Sciex API 2000

slide16

Chromatogram 0.075 µg/L roztworu kalibracyjnego

TIC

Akrylamid

Masa: 44 + 55

Akrylamid-d3

Masa: 58

slide19

Wykrywanie akrylamidu w wodzie do spożycia

TIC

Akrylamid

Masa: 44 + 55

Akrylamid-d3

Masa: 58

 • 0.44 µg/L
slide20

Analityczne metody badania na obecność epichlorohydryny (1)

 • Analiza fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem GC/ECD (L. Lucentini et al., Microchemical J. 2005, 80, 89-98; J. Gaca et al., Analytica Chimica Acta 2005, 540, 55-60)
  • LOD ≈ 40 µg/L
  • Metoda niespecyficzna
 • Ekstrakcja metodą purge-and-trap z zastosowaniem GC/ECD (L. Lucentini et al., Microchemical J. 2005, 80, 89-98; J. Gaca et al., Analytica Chimica Acta 2005, 540, 55-60)
  • LOD ≈ 0.01 µg/L
  • Metoda niespecyficzna
 • Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) z zastosowaniem GC/FID (F.J. Santos et al., J. Chromatogr. A 1996, 742, 181-189)
  • LOD ≈ 0.3 µg/L (w zależności od użytego włókna)
  • Metoda niespecyficzna
slide21

Zasada działania mikroekstrakcji do fazy stałej (Solid-Phase Micro-Extraction – SPME)

slide23

Analityczne metody badania na obecność epichlorohydryny (2)

 • Aminoliza fazy wodnej (derywatyzacja przy pomocy 3,5-difluoro-benzylaminy), SPE, GC/MS (S.J. Khan et al., Anal. Chem. 2006, 78, 2608-2616)
  • LOD ≈ 0.01 µg/L
  • Metoda niespecyficzna, bardzo podatna na interferencje
 • Derywatyzacja fazy wodnej przy pomocy siarczanów, chromatografia jonowa z wykrywaniem przewodności lub MS (M.C. Bruzzoniti et al., J. Chromatogr. A 2000, 884,251–254; M.C. Bruzzoniti et al., J. Chromatogr. A 2004, 1034, 243–247)
  • LOD ≈ 0.1 µg/L (CD)
  • LOD ≈ 0.05 µg/L (MSD)
  • CD nie jest metodą specyficzną; niezawodność procedury derywatyzacji jest wątpliwa
slide24

Analityczne metody badania na obecność epichlorohydryny (3)

 • Ekstrakcja do fazy stałej na kopolimerze styrenu-diwinylobenzenu (H.-J. Neu et al., Fresenius J. Anal. Chem. 1997, 359, 285–287)
  • LOD ≈ 0.1 µg/L
  • Metoda niespecyficzna

1 = epichlorohydryna, 2 = etylowy ester kwasu 2-chloropropionowego (wewnętrzny standard)

slide25

Badanie epichlorohydryny w TZW

 • Zgodnie z EN 14207
 • Ekstrakcja do fazy stałej na materiale SDB, GC/MS
  • Objętość próby: 100 mL
  • pH nie jest zmieniane
  • materiał do SPE: 0.2 g materiału SDB (JT Baker)
  • Elucja: 1 mL eteru dwuizopropylowego
  • Dodanie etylowego estru kwasu 2-chloropropionowego wg. standardu wewnętrznego
  • Kolumna GC: RTX 502.2 (30 m x 0.25 mm x 1.40 µm)
  • Objętość wtryskiwanej cieczy: 2 µL (nastrzyk bez podziału)
  • Detekcja MS w trybie SIM (m/z = 49, 57, 51, 62)
slide26

Urządzenia stosowane w TZW do badania epichlorohydryny

Automatyczny kondensator prób

System automatycznego wykrywania Zymark

GC-MSAgilent GC 6890MSD 5973N

slide32

Analityczne metody badania na obecność chlorku winylu (1)

 • Ekstrakcja do fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem GC/MS (T. Hino et al., J. Chromatogr. A 1998, 810, 141-147)
  • LOD ≈ 0.04 µg/L
  • Metoda wiarygodna
 • Ekstrakcja purge-and-trap z zastosowaniem GC/MS (K.-J. Lee et al., Bull. Korean Chem. Soc. 2001, 22, 171-178; E. Martinez et al., J. Chromatogr. A, 2002, 959, 181-190)
  • LOD ≈ 0.01 µg/L
  • Metoda niespecyficzna
slide33

Analityczne metody badania na obecność chlorku winylu (2)

 • Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) z zastosowaniem GC/MS (A. Dias Guimaraes et al., Intern. J. Environ. Anal. Chem. 2008, 88, 151-164)
  • LOD ≈ 0.25 µg/L (zależnie od zastosowanego włókna)
  • Metoda wiarygodna
 • SPME z fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem GC/FID (P. Tölgyessy et al., Petroleum & Coal 2004, 46, 88-94)
  • LOD ≈ 0.01 µg/L
  • Metoda podatna na interferencje
 • SPME z fazy nadpowierzchniowej z zastosowaniem GC/MS (M.A. Jochmann et al., Anal. Bioanal. Chem. 2007, 387, 2163–2174)
  • LOD ≈ 0.9 µg/L
  • Metoda wiarygodna
slide34

Badanie chlorku winylu w TZW

 • Purge-and-trap GC-MS (metoda podobna do EPA 524.2)
  • System purge-and-trap: PTA-3000 z IMT
  • Sorbent: Tenax
  • Objętość próby: 10 mL
  • pH nie jest zmieniane
  • Dodawanie wg. standardu wewnętrznego: bromotrichlorometan
  • Temperatura próby: 35 °C
  • Temperatura pułapki: -65 °C
  • Czas wymywania: 15 min.
  • Kolumna GC: RTX 624 (30 m x 0.32 mm x 1.80 µm)
  • Wykrywanie MS w trybie SIM (m/z = 62, 64)
slide35

System Purge & trap PTA-3000 (IMT)

TraceGC and DSQ (ThermoFinnigan)

Urządzenia stosowane w TZW do oznaczania chlorku winylu

slide40

Podsumowanie

 • Dyrektywa ws. Wody do Spożycia UE nie wymaga oznaczania metodami analitycznymi akrylamidu, epichlorohydryny, ani chlorku winylu, jednak mówi o metodzie obliczeniowej
 • Ze względu na niską masę cząsteczkową i wysoką polarność tych związków wykrywanie ich śladowych ilości w wodzie do spożycia jest zadaniem trudnym
 • Do oznaczania akrylamidu rekomendowana jest metoda SPE na materiale węglowym w połączeniu z wykrywaniem LC/MS-MS
 • Do oznaczania epichlorohydryny rekomendowana jest metoda EN 14207 (SPE na materiale SDB w połączeniu z GC/MS)
 • Do oznaczania chlorku winylu rekomendowana jest metoda wydmuchiwania i wychwytu (purge-and-trap) GC-MS