slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie to sieć miejsc, gdzie dzieci dotknięte problemem wykorzysty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie to sieć miejsc, gdzie dzieci dotknięte problemem wykorzysty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
marilyn

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie to sieć miejsc, gdzie dzieci dotknięte problemem wykorzysty - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie to sieć miejsc, gdzie dzieci dotknięte problemem wykorzysty
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 2. Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie to sieć miejsc, gdzie dzieci dotknięte problemem wykorzystywania seksualnego mogą otrzymać pomoc Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 3. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 4. Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom • 22 Placówki zlokalizowane w różnych punktach miasta • Blisko 40 psychologów przeszkolonych w zakresie diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie • Inni specjaliści (prawnicy, psychiatrzy, lekarze) pracujący na rzecz dzieci wykorzystywanych seksualnie Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 5. Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom oferuje: • Diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci • Pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie • Wsparcie rodzin dzieci wobec których doszło do wykorzystywania • Pomoc rodzinom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 6. Warszawska Sieć 2010 w liczbach: • 205 osób zgłosiło się z prośbą o pomoc, z czego; • 116 dotyczyło dzieci a 89 rodziców, • 88 przypadków zostało potwierdzonych, • 428 konsultacji z czego 376 osobistych, Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 7. Warszawska Sieć 2010 [studium Warszawskiej Sieci] • styczeń – czerwiec – przygotowanie profesjonalistów do udzielania pomocy w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom – studium Warszawskiej Sieci, 2 grupy, 38 absolwentów, [konferencja inauguracyjna] • 16 września – konferencja inaugurująca działanie Warszawskiej Sieci pomocy Dzieciom – wręczenie szyldów i nominacji do Sieci, [warsztat] • 27 października - warsztat dla terapeutów pracujących z dziećmi krzywdzonymi prowadzony przez szwedzkiego psychologa - Bengta Söderströma „Narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.”  Warsztat odbył się w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”, Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 8. Warszawska Sieć 2010 [szkolenie z profilaktyki] 3 - 4 listopada - szkolenie dotyczące programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. W szkoleniu uczestniczyło ponad 20 profesjonalistów, reprezentujących wszystkie placówki Warszawskiej Sieci (w tym Fundacje Mederi i KOPD). Szkolenie odbyło się w Poradni nr. 6 na Woli, [szkolenie dla lekarzy] 18 listopada - szkolenie dla lekarzy, z zakresu objawów i interwencji w przypadku podejrzenia seksualnego wykorzystywania dziecka. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób z różnych placówek medycznych w Warszawie. Szkolenie prowadziła dr. Elzbieta Przepiera (ginekolog) oraz Jolanta Zmarzlik z FDN. Szkolenie odbyło się w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, [superwizje] Czerwiec – grudzień – 10 spotkań superwizyjnych dla profesjonalistów pracujących w Sieci, Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 9. Warszawska Sieć 2010 [dodatkowe szkolenie podstawowe] 20 – 21 listopada - szkolenie dla osób z poradni psychologiczno pedagogicznych, które miało na celu zapoznać z zasadami interwencji, diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Szkolenie było przede wszystkim przeznaczone dla tych psychologów, którzy są w Sieci, choć nie mają wystarczającego przeszkolenie (200 godzin). Było to szkolenie absolutnie podstawowe wprowadzające w problematykę. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób, w tym osoby, które pracują w PPP, nie są w Sieci, ale chciały podnieść swoje kwalifikacje w przedmiocie wykorzystywania seksualnego dzieci, [zakup scenotestów] Listopad 2010 – zakup scenotestów dla poradni psychologiczno – pedagogicznych, [zajęcia profilaktyczne] Październik – grudzień 2010 – prowadzenie w pięciu dzieleniach zajęć dotyczących profilaktyki wykorzystywania seksualnego dla pracowników oświaty, Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 10. Warszawska Sieć 2010 / 2011 [prezenty świąteczne] Grudzień 2010 - Z okazji Świat Bożego Narodzenia, wszyscy profesjonaliści pracujący w Sieci otrzymali dwa poradniki: • Wybrane narzędzia i techniki terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie pod red. Bengt Sodermstroma • Dziecko wykorzystywane seksualnie – diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna pod red. Moniki Sajkowskiej, [informator adresowy sieci] Grudzień 2010 - uruchomienie informatora adresowego Sieci. Dzięki niemu, osoby pracujące w Sieci mogą się kontaktować między sobą bezpośrednio. Dotyczy to psychologów, prawników, lekarzy, [zabawki dla placówek Sieci] Styczeń 2011 - wszystkie placówki WSPD otrzymały zestawy zabawek dla dzieci, które oczekują na konsultację. Zestawy ufundowała firma EPEE, Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa

 11. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu M. St. Warszawa