Pedagogicko psychologick porad a tef nikovo n bre ie 2 974 01 bansk bystrica
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Pedagogicko – psychologická poradňa Štefánikovo nábrežie 2, 974 01 Banská Bystrica. Poruchy správania (ADD/ADHD). Základné rozdelenie. ADD A ttention D eficit D i sorder porucha pozornosti. ADHD A ttention D eficit H yperactivity D isorder porucha pozornosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marilu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pedagogicko psychologick porad a tef nikovo n bre ie 2 974 01 bansk bystrica

Pedagogicko – psychologická poradňaŠtefánikovo nábrežie 2, 974 01 Banská Bystrica

Poruchy správania

(ADD/ADHD)Add adhd

ADD Attention

Deficit

Disorder

porucha pozornosti

ADHDAttention

Deficit

Hyperactivity

Disorder

porucha

pozornosti

sprevádzaná

hyperaktivitou

ADD/ADHD


Add adhd1
ADD/ADHD

 • v minulosti označované ako LDE, ĽMD

 • u 6% detskej populácie v pomere chlapcov a dievčat 5:1

 • EtiológiaNie je známa presná príčina, ale nevzniká primárne na základe nevhodnej výchovy a sociálneho pôsobenia, ale viaže sa na jemné organické poškodenia.


Add adhd2
ADD/ADHD

Príčiny vzniku

 • genetické vplyvy

 • oneskorenie neurologického dozrievania CNS

 • prenatálne poškodenia – pred narodením

 • perinatálne poškodenia – vznik počas komplikácii pri pôrode

 • postnatálne poškodenia – vznik po narodení

 • pôsobenie rádioaktivity, vplyv ťažkých kovov, liekov, úrazy, prekonané ťažké choroby


Add adhd3
ADD/ADHD

Výskum

Pri ADDnedostatok dopamínu - jeden z hlavných „energizérov“ mozgovej činnosti.

Pri ADHDnedostatkom serotonínu - neurotransmiter vyvolávajúci pocit pohody a upokojenia.


Add adhd4
ADD/ADHD

Typické symptómy

 • PORUCHA POZORNOSTI - nesústredenosť - neschopnosť vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť

 • HYPERAKTIVITA - nedostatočne regulovaná a nadmerná aktivita

 • IMPULZÍVNE SPRÁVANIE - konanie bez premýšľania, vnucovanie sa ostatným napr. skákaním do reči, nevhodnými poznámkami


Add adhd5
ADD/ADHD

Ďalšie symptómy

 • poruchy v oblasti poznávacích funkcii

 • poruchy v oblasti percepčno – motorického vývinu

 • poruchy v oblasti sociálnej maladaptácie


Prejavy poruchy pozornosti
Prejavy poruchy pozornosti

 • Nepozornosť v škole, v zamestnaní, či v spoločenských situáciách.

 • Chyby z nepozornosti.

 • Práca - neusporiadaná, nestarostlivá a nepremyslená. Hovorí sa o nich, že sú neuvážení, splašení, rozlietaní a nič nedotiahnu do konca.


Prejavy poruchy pozornosti1
Prejavy poruchy pozornosti

 • Ťažkosti udržať pozornosť dlhodobo, pri plnení úloh, ale i pri hre. Ťažko dokážu pracovať na úlohe do jej úplného splnenia. Keď sa do niečoho pustia, o chvíľu od toho utečú k niečomu inému. Majú problémy dodržiavať pravidlá hry.

 • Dojem, akoby neboli duchom prítomní, nepočúvali či nezapamätali si ani to, o čom sa práve hovorilo.


Prejavy poruchy pozornosti2
Prejavy poruchy pozornosti

 • Sú spoľahlivo nespoľahliví. Ľahko sa nechajú rozptýliť vedľajšími podnetmi, zabudnú prísť na dohovorenú schôdzku, neprinesú, čo sľúbili.

 • Problémy s organizovaním činností. Pracovné návyky mávajú zmätočné, podklady neusporiadané, zabúdajú sa.

 • V rozhovore s druhými sa ich nepozornosť prejavuje tým, že často odbiehajú od témy. nevnímajú ostatných, nie sú schopní sústrediť sa na prebiehajúci rozhovor.


Poruchy kognit vnych funkci
Poruchy kognitívnych funkcií

 • Ďieťa má problémy s pozornosťou, ktoré sú často spojené s motorickým nepokojom.

 • Porucha exekutívnych funkcií, kedy dieťa nie je schopné vnímať časový sled; konkrétne to znamená, že si nevie štruktúrovať a organizovať prácu, ktorú často nedokončí, nie je schopné analyzovať svoje správanie.


 • Neschopnosť selekcie podnetov, ktoré na dieťa pôsobia súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • Porucha analýzy a syntézy informácií.

 • Porucha motivácie, úsilia a vytrvalosti, dieťa ťažko prežíva akúkoľvek frustráciu, oddialenie činnosti,

  sebaovládanie.Prejavy hyperaktivity
Prejavy hyperaktivity súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • chronický nepokoj

 • neustále poposedávanie

 • vrtenie sa na stoličke, pobiehanie a preliezanie predmetov v nevhodných situáciách

 • neschopnosť hrať sa potichu, alebo sa inak zamestnať bez hluku

 • nutkanie niečo robiť, niečím sa zaoberať, nadmerne hovoriť


Prejavy hyperaktivity pod a veku
Prejavy hyperaktivity podľa veku súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • batoľatá a predškoláci - stále pobehávanie sem a tam; nestihnú si ani obliecť vetrovku a už sú za dverami, skákanie po pohovkách a kreslách. Sedavé aktivity predstavujú neprekonateľnú námahu a nudu.

 • školský vek - ťažkosti sedieť v pokoji, padajú zo stoličky. Stále sa s niečím pohrávajú, do niečoho búchajú, hojdajú sa na stoličke, kopú nohami. Počas jedla často vstávajú od stola, nevydržia sedieť ani pri televízii, ani pri domácich úlohách. Majú potrebu veľa hovoriť a robia rámus.

 • adolescenti a dospelí - hyperaktivita sa prejavuje ako vnútorný pocit nepokoja (i bez pohybových prejavov) až po problémy s výdržou pri pokojných sedavých činnostiach.


Poruchy motoricko percep n
Poruchy motoricko-percepčné súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • Hyperaktivita a neschopnosť relaxácie, motorický výkon je zbrklý, nekoordinovaný, nepresný.

 • Drobné neurologické odchýlky – koordinácia pohybov, poruchy symetrie, problémová pravo ľavá orientácia a taktilná diskriminácia.

 • Motorická neobratnosť.

 • Porucha vizuomotorickej koordinácie.


Prejavy impulz vneho spr vania
Prejavy impulzívneho správania súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • Netrpezlivosť, popudlivosť, slabé sebaovládanie.

 • Ťažkosti počkať, kým na nich príde rad. Prekrikovanie ostatných, skákanie do reči, nepočúvanie pokynov. Robia zo seba šašov.

 • Impulzivita môže byť príčinou najrôznejších nehôd a úrazov.


Prejavy impulz vneho spr vania1
Prejavy impulzívneho správania súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • Deti zakopávajú, narazia do okoloidúceho, chytia rozpálenú panvicu. Púšťajú sa do nebezpečných činností bez toho, aby zvážili následky (napr. jazdia na skateboarde po nerovnom teréne).

 • Dospelý môže spôsobiť autonehodu, pretože má výpadky pozornosti, alebo nie je schopný jazdiť pomaly, neskoro brzdí alebo predbieha v neprehľadných situáciách. „Nehody“ v medziľudských vzťahoch sú pravidlom.


Soci lna maladapt cia
Sociálna maladaptácia súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • Neadekvátna kontrola, familiárne správanie, neschopnosť prispôsobiť sa vrstovníkom, rešpektovať pravidlá, akceptovať sociálne prostredie s jeho očakávanými nárokmi na správanie.

 • Extrémne výkyvy v emocionálnych prejavoch, túžba po sociálnej akceptácii, ktorú si nevie udržať, nedostatok altruizmu a empatie.


Adhd v praxi
ADHD v praxi súčasne; dieťa nevie vybrať podstatné informácie pre danú situáciu.

 • náchylnosť na úrazy

 • neúmyselné porušovanie pravidiel

 • vzťahy s dospelými sú bez morálnej ostražitosti a rezervovanosti

 • bezohľadnosť

 • izolácia - rovesníci odmietajú ich spoločnosť

 • zhoršená poznávacia schopnosť

 • vývin motoriky a reči môže byť oneskorený

 • nízke sebahodnotenie


Predpokladá sa, že 20-40 % detí s hyperkinetickým sy. má mimointelektové problémy v učení, najmä v čítaní, písaní, príp. v matematike.


Akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť má mimointelektové problémy v učení, najmä v čítaní, písaní, príp. v matematike.


Spracovali: Veronika Kubánová, Lucia Kavická má mimointelektové problémy v učení, najmä v čítaní, písaní, príp. v matematike.

Použitá literatúra:

 • Pokorná, Věra. 2001. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Portál, Praha

  Jún 2008