ethiek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ethiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ethiek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Ethiek - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

Ethiek. Waarden & normen kritisch bekeken. Welkom!. ‘Een antwoord is altijd een stukje van de weg die achter je ligt. Alleen een vraag kan je verder brengen.’ Jostein Gaarder. Annemarie Soeteman info@studiosocrates.nl. College 1: Ethiek en moraal 1 Wat is ethiek?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ethiek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ethiek
Ethiek

Waarden & normen kritisch bekeken

Welkom!

slide2

‘Een antwoord is altijd een stukje van de weg die achter je ligt. Alleen een vraag kan je verder brengen.’

Jostein Gaarder

Annemarie Soeteman

info@studiosocrates.nl

slide3

College 1: Ethiek en moraal

1 Wat is ethiek?

2 Wat is normatieve ethiek?

3 Wat zijn fundamenten voor de moraal?

4 evt. een snelle geschiedenis

slide4

Ethiek

(Grieks) Ethos: zedelijke handeling

Goed

Slecht

slide5

Ethiek

(Grieks) Ethos: zedelijke handeling

Iets doen

Met de handen optreden

Verrichten

Intentioneel gedrag

slide6

Ethiek

(Grieks) Ethos: zedelijke handeling

Fatsoenlijk

Met goede manieren

Zoals het hoort

slide8

Moraal

Handelingen die binnen een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien

De heersende opvattingen, gewoonten en gebruiken

slide9

Ethiek: wetenschap die de moraal onderzoekt

Meta-ethiek:

Wat is de inhoud en betekenis van normatief taalgebruik?

?

Normatieve ethiek:

Wat is een goede moraal?

?

Moraal

Descriptieve ethiek:

Wat is de feitelijke moraal?

Toegepaste ethiek:

Wat zou de moraal moeten zijn bij deze specifieke kwestie?

slide10

Meta-ethiek

Wat is goed?

Bedoelen we niet gewoon: plezierig?

College 9: G.E. Moore

(1873 - 1958)

slide11

Normatieve ethiek

Wat is een goede moraal?

slide12

Mag je de Holocaust ontkennen?

Mag je iemand die wil sterven helpen sterven?

Moeten we ingrijpen in Syrië of Mali?

Wat is goed handelen?

Mag je vrouwen weigeren in een politieke partij?

Moet je aardig blijven tegen misdadigers?

Mag je slimme mensen kweken?

Mag je vals spelen als iedereen dat doet?

Mag je veel geld verdienen ten koste van anderen?

slide16

Ethiek vooronderstelt keuzevrijheid!

Zijn wij vrij?

Wat is dat: vrij zijn?

slide17

Vrije wil: het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen

‘IK’

ben een machine

‘IK’

ben niet mijn brein

slide18

Keuzevrijheid

Mogelijkheid om eigen keuzes te maken 

Eigen = eventueel als een soort rekenmachine

Input:

IJsje is lekker

Wortel is gezonder

Output:

Wortel

Input beïnvloedt output

slide19

Keuzevrijheid

Mogelijkheid om eigen keuzes te maken 

Eigen = eventueel als een soort rekenmachine

Input:

IJsje is lekker

Wortel is gezonder

Gezond is belangrijk

Output:

Wortel

Maar ‘ik’ waardeer de keuzes

slide20

Morele verantwoordelijkheid

Het vermogen en de bereidheid om (daadwerkelijk) antwoord te geven, c.q.: rekenschap af te leggen ten aanzien van het eigen doen en laten. 

Ik ben een machine. Als machine kan en wil ik rekenschap afleggen t.a.v. mijn eigen doen en laten

slide21

Ik moet nu gaan!

Want ik wil mijn vergadering niet missen.

Ik moet!

slide22

Ethisch moeten = dwingend, onvoorwaardelijk

Is ‘willen’ hetzelfde als ‘moeten’?

Ik moet nu gaan!

Want ik wil mijn vergadering niet missen.

Ik wil!

slide24

Een moraal moet je kunnen onderbouwen

http://youtu.be/zM0xcyL1pqs?t=19m20s

Je mag een zwerver niet doodschieten!

Maar waarom eigenlijk niet?

slide26

Normen: (Latijns) norma

Winkelhaak, richtsnoer, maatstaf of regel 

Intrinsieke waarden: 

Idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd. Normen en regels zijn instrumenteel aan waarden.

slide27

Narratieve ethiek

Wat is het meest waardevol?

College 7: Martha Nussbaum

slide28

Fundering van de moraal

Niets

Natuur

Doel

God

Gevolg

Plicht

slide29

Relatief

Mag je liegen?

slide30

Relatief

Mag je liegen?

En om iemand te beschermen?

slide32

Nihilisme

“De mens is de maat van alle dingen”

Protagoras (490 v.Chr. - 420 v.Chr)

Moraal is subjectief en relatief

slide33

Het ontstaan van de ethiek

Socratisch intellectualisme: juiste kennis is juist handelen.

Socrates  (469 v.Chr. – 399 v.Chr.) 

De dood van Socrates (1787), Jacques-Louis David

slide34

Maar als we juiste kennis hebben;

Wat motiveert ons dan om het goede te doen?

College 2: Susan Wolf

slide35

Deugdenleer

Aristoteles (384 v.Chr. – 322 v.Chr.)

Handel om jezelf te vervolmaken.

Deugdzaam.

Gulden middenweg.

slide36

Wat natuurlijk is is goed

Stoïcijnen (vanaf 300 voor Christus)

De wereld is een geheel die geleid wordt door een logos.

Vanuit dit objectieve standpunt is de wereld goed.

Deugden helpen je dit in te zien.

De hoogste deugd is onverstoorbaarheid:

  • De dingen die je niet kunt veranderen moet je accepteren.
  • Wat je kan veranderen zijn gevoelens en gedachten.

.

slide37

Dieren kennen ook normen!

Is goedheid natuurlijk?

College 8: Frans de Waal

slide38

Middeleeuwen

God is het zuivere goede

Zondigen is van God afkeren.

Kardinale deugden

Rechtvaardigheid

Verstandigheid

Dapperheid

Zelfbeheersing

Intentie van de dader

Alleen God weet wat goed is!

slide39

Maar het idee van deugdzaamheid is in elke cultuur anders.

Wat betekent dat voor de moderne deugdenleer?

College 3: Alasdair MacIntyre

slide40

Terugkeer van het nihilisme?

Twijfel aan de fundering van de Godsmoraal

Ethiek als product van menselijke verlangens en ongenoegens.

Het sociaal contract.

Hobbes (1588 – 1679)

slide41

Modern Relativisme

Onze waarden zijn niet absoluut.

Maar ze zijn er wel!

Wat verbind ons hier en nu?

College 6: Richard Rorty

slide42

Plichtethiek

Handel zoals je zou kunnen willen dat iedereen zou handelen.

Behandel een ander nooit slechts als middel.

Immanuel Kant (1724 – 1804)

slide43

Waarom voelen wij ons verplicht?

Wat zegt dat over de plichtethiek?

College 5: Christine Korsgaard

slide44

Gevolgethiek

Handel met als doel:

het maximaliseren van het totale geluk.

Bentham en Mill

Rond 1800.

slide45

Het utilisme is juist!

Maar wat betekent dat in de complexiteit van de moderne werkelijkheid?

College 4: Peter Singer

ethiek1
Ethiek

Waarden & normen kritisch bekeken

Tot ziens!