ototoxicita indukovan cisplatinou n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ototoxicita indukovaná cisplatinou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ototoxicita indukovaná cisplatinou

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Ototoxicita indukovaná cisplatinou - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Ototoxicita indukovaná cisplatinou. Michal Jurajda 30. 4. 2012. NZ-10101-4. Genetické aspekty ototoxicity indukované cisplatinou - prospektivní asociační studie. ÚVOD. Cisplatina. cis-diamin- dichlorplatnatý komplex (cis-DDP ) Cytostatikum - chemoterapeutikum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ototoxicita indukovaná cisplatinou' - marie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ototoxicita indukovan cisplatinou

Ototoxicita indukovaná cisplatinou

Michal Jurajda

30. 4. 2012

nz 10101 4
NZ-10101-4

Genetické aspekty ototoxicity indukované cisplatinou - prospektivní asociační studie

cisplatina
Cisplatina
 • cis-diamin-dichlorplatnatý komplex (cis-DDP)
 • Cytostatikum - chemoterapeutikum
 • Vedlejší nežádoucí efekty léčby cisplatinou
 • Ototoxicita, nefrotoxicita
indikace cisplatiny
Indikace cisplatiny
 • metastazující testikulární nádory
 • metastazující karcinom vaječníku
 • karcinom děložního čípku
 • pokročilý karcinom močového měchýře
 • spinocelulární karcinomy hlavy a krku
 • karcinom plic
ototoxicita cisplatiny
Ototoxicitacisplatiny
 • Za podklad ototoxicity CDDP na biochemické úrovni je považován oxidativní stres způsobený dysbalancí mezi produkcí a odstraňováním reaktivních metabolitů kyslíku (ROS).
ototoxicita cisplatiny1
Ototoxicitacisplatiny
 • Při určité koncentraci ROS, kdy antioxidativní systém již nestačí neutralizovat jejich škodlivý vliv, dochází v buňkách hlemýždě k indukci buněčné apoptózy.
 • Od 4. až 6. dne po podání CDDP jsou takto selektivně postiženy vnější vláskové buňky (OHC) a podle některých autorů současně i myelinové pochvy neuronů ganglion spirale a podpůrné buňky Cortiho orgánu.
 • Toto morfologické poškození je vždy zpočátku patrné v bazálním závitu hlemýždě a se stoupající kumulativní dávkou CDDP pak v jeho střední a nejpozději v apikální části.
 • Bazální závit – vysoké frekvence
cisplatina1
Cisplatina

peroxynitrit

metabolity

Aktivace caspas,

calpainu a p53

Nitrotyrosin

Aktivace apoptozy

zvýšení spontánní

aktivity

ncl. kochlearis dorsalis

Neurony spirálního ganglia

vláskové buňky

vnitřní i zevní

Percepční (sensorineurální)

nedoslýchavost

tinnitus

obrana proti ros
Obrana proti ROS
 • Za fyziologických podmínek jsou nežádoucí účinky ROS blokovány systémem antioxidativních enzymů.
 • Mezi antioxidativní enzymy patří zejména glutationperoxidáza (GPx), glutationreduktáza (GR), superoxiddismutáza (SOD), glutation-S-transferáza (GST), γ-glutamylcystein-syntetáza (γ-GCS) a kataláza (CAT).
klinick projevy ototoxicity
Klinické projevy ototoxicity
 • Většinou symetrická percepční vada
 • Reverzibilní v závislosti na individuální citlivosti a celkové dávce CDDP
 • Někdy doprovázená tinitem
klinick projevy
Klinické projevy
 • Pokles prahu sluchu (HL), jak reverzibilní, tak i trvalý, se objevuje nejdříve od 3. dne po zahájení aplikace CDDP.
 • Je zpočátku vždy vysokofrekvenční (nad 12 kHz) a s narůstající celkovou kumulativní dávkou postupně zasahuje nižší frekvence a zvyšuje svou intenzitu
 • Vysoká interindividuální variabilita citlivosti vůči ototoxicitěindukované cisplatinou
vstupn krit ria
Vstupní kritéria
 • Věk 18 – 55 let
 • Negativní otologická anamnéza ve smyslu ušních operací, otitid, tinnitu.
 • Negativní profesionální hluková anamnéza a vyloučení působení hluku během sledování.
 • Normální otoskopické vyšetření.
 • Normacuse nebo jen lehká percepční nedoslýchavost před podáním CDDP.
orl vy et en
ORL vyšetření
 • Před prvním podáním CDDP
 • 4. až 6. den po ukončení podávání každé série
 • 1 měsíc a 3 měsíce po terapii
  • Při každém ORL vyšetření:
   • Otoskopické vyšetření
   • Otoakustické emise (DPOAE)
   • Vysokofrekvenční tónová audiometrie
   • Sledování tinnitu a pocitu zhoršení sluchu
genetick vy et en
Genetické vyšetření
 • Odběr periferní krve pro izolaci DNA před zahájením terapie
kandid tn geny
Kandidátní geny
 • CNV
  • GSTM
  • GSTT
 • SNP
  • TPMT rs12201199, ARVCF
  • COMT-rs9332377
  • NOS2-rs2297518
  • BCL2-rs2279115
  • BCL2;KDSR-rs1944423
  • IL6;LOC541472-rs1800796
  • IL1A-rs1800587
  • SOD2-rs4880
  • GSTP1-rs1695
  • LTB;LTA;TNF-rs361525
  • LTB;TNF;LTA-rs1800629
genotypizace
Genotypizace
 • ABI 7000
 • TaqManGenotypingAssays
 • TaqManCopy NumberVariationsAssays
audiologick st
Audiologická část
 • Potvrzení stávajících poznatků
  • Poškození sluchu cisplatinou se projevuje na tónovém audiogramu ve vyšších frekvencích (nad pásmem řeči)
  • Tónový audiogram nekoreluje s otoakustickými emisemi - přináší jinou informaci o poškození vnitřního ucha cisplatinou.
genetick st
Genetická část
 • Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s homozygotností funkční alely pro GSTT1
 • Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s T alelou COMT (rs9332377)