Ototoxicita indukovan cisplatinou
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Ototoxicita indukovaná cisplatinou. Michal Jurajda 30. 4. 2012. NZ-10101-4. Genetické aspekty ototoxicity indukované cisplatinou - prospektivní asociační studie. ÚVOD. Cisplatina. cis-diamin- dichlorplatnatý komplex (cis-DDP ) Cytostatikum - chemoterapeutikum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ototoxicita indukovan cisplatinou

Ototoxicita indukovaná cisplatinou

Michal Jurajda

30. 4. 2012


Nz 10101 4
NZ-10101-4

Genetické aspekty ototoxicity indukované cisplatinou - prospektivní asociační studieCisplatina
Cisplatina

 • cis-diamin-dichlorplatnatý komplex (cis-DDP)

 • Cytostatikum - chemoterapeutikum

 • Vedlejší nežádoucí efekty léčby cisplatinou

 • Ototoxicita, nefrotoxicita


Indikace cisplatiny
Indikace cisplatiny

 • metastazující testikulární nádory

 • metastazující karcinom vaječníku

 • karcinom děložního čípku

 • pokročilý karcinom močového měchýře

 • spinocelulární karcinomy hlavy a krku

 • karcinom plic


Ototoxicita cisplatiny
Ototoxicitacisplatiny

 • Za podklad ototoxicity CDDP na biochemické úrovni je považován oxidativní stres způsobený dysbalancí mezi produkcí a odstraňováním reaktivních metabolitů kyslíku (ROS).


Ototoxicita cisplatiny1
Ototoxicitacisplatiny

 • Při určité koncentraci ROS, kdy antioxidativní systém již nestačí neutralizovat jejich škodlivý vliv, dochází v buňkách hlemýždě k indukci buněčné apoptózy.

 • Od 4. až 6. dne po podání CDDP jsou takto selektivně postiženy vnější vláskové buňky (OHC) a podle některých autorů současně i myelinové pochvy neuronů ganglion spirale a podpůrné buňky Cortiho orgánu.

 • Toto morfologické poškození je vždy zpočátku patrné v bazálním závitu hlemýždě a se stoupající kumulativní dávkou CDDP pak v jeho střední a nejpozději v apikální části.

 • Bazální závit – vysoké frekvence


Cisplatina1
Cisplatina

peroxynitrit

metabolity

Aktivace caspas,

calpainu a p53

Nitrotyrosin

Aktivace apoptozy

zvýšení spontánní

aktivity

ncl. kochlearis dorsalis

Neurony spirálního ganglia

vláskové buňky

vnitřní i zevní

Percepční (sensorineurální)

nedoslýchavost

tinnitus


Obrana proti ros
Obrana proti ROS

 • Za fyziologických podmínek jsou nežádoucí účinky ROS blokovány systémem antioxidativních enzymů.

 • Mezi antioxidativní enzymy patří zejména glutationperoxidáza (GPx), glutationreduktáza (GR), superoxiddismutáza (SOD), glutation-S-transferáza (GST), γ-glutamylcystein-syntetáza (γ-GCS) a kataláza (CAT).


Klinick projevy ototoxicity
Klinické projevy ototoxicity

 • Většinou symetrická percepční vada

 • Reverzibilní v závislosti na individuální citlivosti a celkové dávce CDDP

 • Někdy doprovázená tinitem


Klinick projevy
Klinické projevy

 • Pokles prahu sluchu (HL), jak reverzibilní, tak i trvalý, se objevuje nejdříve od 3. dne po zahájení aplikace CDDP.

 • Je zpočátku vždy vysokofrekvenční (nad 12 kHz) a s narůstající celkovou kumulativní dávkou postupně zasahuje nižší frekvence a zvyšuje svou intenzitu

 • Vysoká interindividuální variabilita citlivosti vůči ototoxicitěindukované cisplatinouVstupn krit ria
Vstupní kritéria

 • Věk 18 – 55 let

 • Negativní otologická anamnéza ve smyslu ušních operací, otitid, tinnitu.

 • Negativní profesionální hluková anamnéza a vyloučení působení hluku během sledování.

 • Normální otoskopické vyšetření.

 • Normacuse nebo jen lehká percepční nedoslýchavost před podáním CDDP.


Orl vy et en
ORL vyšetření

 • Před prvním podáním CDDP

 • 4. až 6. den po ukončení podávání každé série

 • 1 měsíc a 3 měsíce po terapii

  • Při každém ORL vyšetření:

   • Otoskopické vyšetření

   • Otoakustické emise (DPOAE)

   • Vysokofrekvenční tónová audiometrie

   • Sledování tinnitu a pocitu zhoršení sluchu


Genetick vy et en
Genetické vyšetření

 • Odběr periferní krve pro izolaci DNA před zahájením terapie


Kandid tn geny
Kandidátní geny

 • CNV

  • GSTM

  • GSTT

 • SNP

  • TPMT rs12201199, ARVCF

  • COMT-rs9332377

  • NOS2-rs2297518

  • BCL2-rs2279115

  • BCL2;KDSR-rs1944423

  • IL6;LOC541472-rs1800796

  • IL1A-rs1800587

  • SOD2-rs4880

  • GSTP1-rs1695

  • LTB;LTA;TNF-rs361525

  • LTB;TNF;LTA-rs1800629


Genotypizace
Genotypizace

 • ABI 7000

 • TaqManGenotypingAssays

 • TaqManCopy NumberVariationsAssays


Copy caller
Copy Caller

Audiologick st
Audiologická část

 • Potvrzení stávajících poznatků

  • Poškození sluchu cisplatinou se projevuje na tónovém audiogramu ve vyšších frekvencích (nad pásmem řeči)

  • Tónový audiogram nekoreluje s otoakustickými emisemi - přináší jinou informaci o poškození vnitřního ucha cisplatinou.


Genetick st
Genetická část

 • Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s homozygotností funkční alely pro GSTT1

 • Detekovali jsme asociaci brzkého nástupu poškození sluchu s T alelou COMT (rs9332377)


ad