slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

DOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

DOS. Дискова операционна система. Вътрешни (резидентни) по-често използвани команди, които се зареждат при стартиране на ОС и са на разположение за използване по всяко време .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOS' - marie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DOS

Дискова операционна система

slide2
Вътрешни (резидентни)

по-често използвани команди, които се зареждат при стартиране на ОС и са на разположение за използване по всяко време

Външни (трансцедентни) – зареждат се в оперативната памет само при изпълнение, след което се изтриват автоматично от нея. Това се прави за икономия на памет.

1.Видове команди
slide3
2. Файлова структура
 • Това е основният компонент на операционната система.
 • Изградена е от:

Файлове – именувана съвкупност от данни, записани на диск или дискета.

Директории (папки) – съвкупност от указатели към файлове илиПоддиректории. В тях се групират файловете по някакъв признак с цел лесното им откриване и обработка.

slide4
3. Имена на файлове:
 • Име – последователност от 1 до 8 символа
 • Разширение – ако го има (то не е задължително), се състои от 1 до 3 символа. Най-често се определя в зависимост от предназначението на файла.
slide5
COM – команден файл

EXE – изпълним файл

BAT – файл от команди

TXT – текстов файл

DOC – текстов файл

BMP – графичен файл

JPG – графичен файл

PAS – програма на Паскал

Стандартни разширения:
slide6
За посочване на няколко файла в имената и разширенията се използват глобалните символи - * и ?

* означава произволна последователност от знакове от зададена позиция до края на името, например PISMO.*

? указва точно един произволен знак на зададена позиция, например PISMO?.DOC.

Стандартни разширения:

Файловете с разширения ЕXE, COM и BAT могат да се стартират (изпълнят от компютъра), като се запише името им и се натисне Enter.

4 ms dos
4. Стартиране на MS DOS
 • Стартиране – в Windows XP – Start/Programs/Accessories/Command Prompt
 • С:\> - промпт (индикация за готовност). Започва с текущото устройство, после текущата директория и знак >, след който се пишат командите.
slide9
1. Общи сведения
 • Всяка команда се изпълнява след натискане на ENTER. Командите могат да се пишат с малки и главни букви.
 • Съобщението “Bad command or file name” означава, че сте задали грешна команда или сте посочили име на файл, който не съществува.
2 cls
2. CLS
 • Clear Screen – изчиства екрана
 • След изпълнението най-горе на екрана остава само промпта

3. VER

 • Version– версия
 • Извежда на екрана версията на заредената ОС
4 date
4. DATE
 • Извежда текущата дата и дава възможвост за промяната й. Новата дата трябва да се въведе в посочения формат. Ако се натисне само Enter датата няма де се промени.
5 time
5.TIME
 • Извежда текущия час и дава възможност за промяната му аналогично на DATE.
 • Съобщениет “Invalid time (date)” означава, че е въведена грешна дата или час
6 dir
6.DIR
 • Directory – извежда на екрана съдържанието на текущото устройство и директория
slide14
Параметри на DIR
 • /P – извежда страница по страница, като след всяка извежда съобщението “Press any key to continue…”
 • /W – извежда само имената на файловете. Имената на директориите са в скоби.
slide15

Команди в DOS

за работа с файлове и директории

slide16
1. Смяна на текущата директория
 • CD директория
 • CHDIR директория
 • Директорията, която правим работна по този начин, трябва да се намира в текущата.
 • пример:

C:\>CD DOS

C:\DOS>CD START

C:\DOS\START>_

В пътя първата \ означава главната директория, а останалите са само разделители.

slide17
Разновидности на CD
 • CD.. – текуща става директорията от по-горно ниво
 • CD\ - текуща става главната директория

Съобщението Invalid directory означава, че няма такава директория

slide18
2. Създаване на директория
 • MD директория
 • MKDIR директория
 • По този начин поддиректорията ще се създаде в текущата директория на работното устройство
 • Съобщението Directory already exists означава, че вече има директория с указаното име
 • пример:

A:\>MD WORK

A:\>MD \GAMES\KEEN

slide19
3. Премахване на директория
 • RDдиректория
 • RMDIR директория
 • За изтриването на директория чрез тази команда трябва да са изпълнени условията:

- Да е празна, т.е. да не съдържа файлове и поддиректории

 • Да не е текуща
 • Съобщението Invalid path, not directory or directory not empty означава, че не е изпълнено някое от тези условия
slide20
4. Изтриване на структура от директории:
 • DELTREEдиректория
 • Преди започването на триенето се извежда въпрос: “Delete directory and all its subdirectories? [yn] при което Y потвържада изтриването, а N е за отказ
 • Пример:

C:\>DELTREE A:\GAMES

 • Командата е много удобна, но и много опасна. Изтритите файлове и директории после не могат да бъдат възстановени
slide21
5. Копиране на файлове
 • COPY [D1:][ПЪТ]ФАЙЛ1[D2][ПЪТ]ФАЙЛ2
 • С първия идентификатор се указва кой файл ще копираме, а с втория – къде и под какво име.
 • Ако при копирането не се променя името на файла ФАЙЛ2 може да не се посочва
 • Пример:

C:\>COPY C:\AUTOEXEC.BAT A:\SYSTEM

slide22

Още за копирането на файлове

 • За едновременно копиране на множество файлове могат да се използват глобалните символи * и ?
 • Пример:
 • C:\>COPY A:\*.EXE C:\DOS
 • Съобщението Overwrite [d:] path\file означава, че вече има файл със същото име. Трябва да отговорим с Y или N дали да се презапише или не файла.
slide23
6. Преименуване на файл
 • REN файл1 файл2
 • RENAME файл1 файл2
 • Файл1 е старото име, а файл2 – новото
 • Пример:

C:\>RENAME A:\AUTOEXEC.BAT AUTO.OLD

slide24
7. Изтриване на файл
 • DELфайл
 • Пример:

A:\>DEL C:\SYSTEM\AUTO.OLD

 • Чрез глобалните символи * и ? могат да се изтриват наведнъж повече файлове. Този метод е удобен, но и опасен. Тук не се появява съобщение за потвърждение на изтриването, файловете се изтриват съвсем “безшумно”
 • Само след командата DEL *.*следва такова съобщение: “All files in directory will be deleted! Are you sure (Y/N)?