Ajankohtaista melasta
Download
1 / 11

Ajankohtaista Melasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Ajankohtaista Melasta. Luopumistuki 2011–2014. Luopumistavat. Sukupolvenvaihdos Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle. Luopuva maatalousyrittäjä. Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ajankohtaista Melasta' - marie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ajankohtaista melasta

AjankohtaistaMelasta

Luopumistuki 2011–2014


Luopumistavat
Luopumistavat

 • Sukupolvenvaihdos

 • Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojenmyyntilisämaaksi lähisukulaiselle


Luopuva maatalousyritt j
Luopuva maatalousyrittäjä

 • Harjoittanut maataloutta viimeiset 10 vuotta

 • MYEL-vakuutettuna viimeiset 5 vuotta välittömästi ennen luopumista

 • Ei entuudestaan MYEL- tai KEL-eläkkeellä

  • perhe-eläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki eivät estä luopumistukea

 • Lopettaa maatalouden harjoittamisen ja metsän hankintatyöt

  • vapaaehtoinen MATA-vakuutus, jos työskentelee perheenjäsenenä

 • Vähentää muut ansiotulot alle 695 euroa kuukaudessa (v. 2013 taso)

  • luopumistuen maksu alkaa, kun muut tulot jäävät alle rajan

  • uinumisaikana ei ansiotulorajaa

   • ei voi toimia maatalousyrittäjänä

   • voidaan MYEL- ja MATA -vakuuttaa perheenjäsenenä


Luovutus l hisukulaiselle luopujien ik rajat 2013 2014
Luovutus lähisukulaiselle, luopujien ikärajat 2013–2014

2013

Varsinaisen luopujan ikäraja 56 vuotta

 • voi hakea 2 vuotta ennen varsinaisen iän täyttymistä eli 54-vuotiaana

 • luopumistukeen oikeutettuja 1959 ja aikaisemmin syntyneet

 • uinuvan luopujan ikäraja 51 vuotta

  • ikärajan täytyttävä lopullisen luopumisen tapahtuessa

  • luopumistukeen oikeutettuja 1963 ja aikaisemmin syntyneet

   2014

   Varsinaisen luopujan ikäraja 59 vuotta

 • suojasäännöksen vuoksi 1957 ja aikaisemmin syntyneillä LUTU maksuun 56-vuotiaana

 • 1958 ja 1959 eivät täytä ikärajaehtoa

 • uinuva oikeus

  • 1963 syntyneet puolisot ja yhtymän sisarusosakkaat

  • 1962 syntyneet lesket ja täyttä MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien puolisot

   Lähisukulaisiksi katsotaan

 • luopujan / puolison lapsi tai tämän puoliso

 • luopujan / puolison sisaruksen lapsi tai tämän puoliso

  Luopujan oltava aina alle 63-vuotias


Luovutus vieraalle luopujien ik rajat 2013 2014
Luovutus vieraalle, luopujien ikärajat 2013–2014

Varsinainen luopuja 60-vuotias ja uinuva 55-vuotias

Luopujan oltava aina alle 63-vuotias


Sukupolvenvaihdosjatkaja
Sukupolvenvaihdosjatkaja

 • Luopumishetkellä alle 40-vuotias

 • Riittävä ammatillinen pätevyys

  • jos ei täyty luopumishetkellä, koulutus hankittava kahden kalenterivuodenaikana luopumisesta

 • Sivutulot alle 60 000 euroa vuodessa

 • Sitoutuu viljelemään tilaa ja asumaan tilalla tai tilan läheisyydessä 5–14 vuotta

 • Omistusoikeus siirtyy

 • Jos tila luovutetaan kahdelle jatkajalle, molempien tulee täyttää kaikki ehdot

  • puolisolta jakamattomuussitoumus


Sukupolvenvaihdosjatkajalle muodostuva maatila
Sukupolvenvaihdosjatkajalle muodostuva maatila

Taloudellisesti elinkelpoinen

 • yritystulo 15 000 euroa vuodessa / luovutuksensaaja tai luovutuksensaaja-pariskuntaa kohden, poistot vähintään 5 000 euroa vuodessa

 • luovutettaessa kahdelle erikseen viljeltäväksi yritystulovaatimus 2 ⅟₂ -kertainen

  Täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset

  Tilan kehittäminen kolmen vuoden aikana, jos ehdot eivät täyty luopumishetkellä

 • kehittämissuunnitelma LUTU-hakemuksen liitteeksi

  Maatalousyhtymät ja maataloutta harjoittavat yhtiöt (AY, KY, OY)

 • SPV mahdollinen tietyin edellytyksin


Sukupolvenvaihdoksen kaltainen lis maaluovutus
Sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus

Luovutuksensaajan ehdot

 • Lähisukulainen

 • Saanut aloittamisavustuksen aikaisemmin hankkimalleen muulle maatilalle

 • Alle 50-vuotias

 • Pakollinen MYEL-vakuutusvoimassa

 • LUTU-peltojen etäisyys enintään 20 kilometriä ostajan talouskeskuksesta

  • etäisyys lasketaan maatalouskoneilla kulkukelpoista tietä pitkin

 • Peltoala suurenee vähintään 2 hehtaaria

 • sitoutuu viljelemään tilaa 5–14 vuotta


 • Luopumistuen hakeminen
  Luopumistuen hakeminen

  • Luopumistukea on haettava etukäteen luonnosluovutuskirjan perusteella

  • Hakemuksen voi tehdä kahta vuotta ennen varsinaista luopumisikää (56 tai 60 v.)

   • lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen varsinaista luopumisikää

   • uinuvan luopujan pitää täyttää ikäraja (51 tai 55 v.), kun luovutuskirja allekirjoitetaan ja hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalle

   • 1958 ja 1959 syntyneet eläkehakemus jätettävä 31.12.2013 mennessä

    Etukäteispäätös on voimassa 12 kk

  • vuonna 2014 annettavat etukäteispäätökset voimassa 31.12.2014 saakka


  Ajankohtaista melasta
  Sukupolvenvaihdosluovutus lähisukulaiselle tai sukupolvenvaihdoksen kaltainen lisämaaluovutus lähisukulaiselle (77 a§)

  • SPV-vieraalle: ikäraja varsinaisella luopujalla 60 v. ja uinuvalla 55 v.

  • Poroluopumiset: ikäraja varsinaisella luopujalla 56 v. ja uinuvalla 51 v.

  • Kaikki voivat hakea luopumistukea kahta vuotta ennen varsinaiseniän täyttymistä luopumistavasta riippumatta