framtidssp ret se l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
framtidsspåret.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
framtidsspåret.se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

framtidsspåret.se - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

framtidsspåret.se. ett steg framåt……. framtidsspåret.se.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

framtidsspåret.se


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
framtidssp ret se

framtidsspåret.se

ett steg framåt……..

framtidssp ret se2
framtidsspåret.se

Projekt Framtidsspåret.se är ett initiativ gemensamt framtaget av representanter i beredningsgruppen, från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården, Vuxenpsykiatrin och Individ- och familjeomsorgen i Mariestad- Töreboda- och Gullspångs kommuner.

Projektet finansieras av Samordningsförbundet Norra Skaraborg, som består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VG-regionen och kommunerna i MTG.

framtidssp ret se3
framtidsspåret.se

Målgrupp:

Behovsgruppen skall vara inom området unga vuxna, 16-29 år som står utan egen försörjning och har behov av ett samordnat samhällsstöd.

 • Deltagaren har behov av:
 • stöd från flera myndigheter/kompetenser
 • att återskapa rutiner i vardagen
 • att uppnå en förbättrad livskvalité
 • en samlad utredningsprocess i samverkan
 • att upptäcka sina egna resurser
 • att under processen ska individen påverkas till eget ansvar
 • ett samordnat stöd kontinuerligt för att gå vidare
framtidssp ret se4
framtidsspåret.se

Projketinriktning:

Kartläggning i samverkan

• objektiv information

• analys av hinder

• analys av resurser

 • Anpassad och stegvis arbetsträning
 • Studie- och Yrkesvägledning
 • Motivationshöjande insatser
 • Kontinuerlig uppföljning – dagboksanteckningar
 • Stresshantering
 • Kommunikation, Konflikthantering, kroppsspråk
 • Förståelse för kraven i samhället och arbetslivet
 • Hälsoprofil
framtidssp ret se5
framtidsspåret.se

Mål

Målet är att:

 • självförsörjningen ökar och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska
 • anställningsbarheten öka
 • ohälsotalen minska
 • individen skall få insikt om och se sitt eget ansvar i processen till egen försörjning
 • individens upplevelse av utanförskap skall minska
 • individens upplevelse av förbättrad livskvalitet öka
 • individen skall efter projektet vara klar över sin personliga möjlighets-profil
 • ökad samverkan och samsyn på individen från berörda myndigheter i samverkan
 • deltagarna skall stå närmare arbetsmarknaden eller gått vidare till arbete, utbildning eller annan permanent försörjning.
framtidssp ret se6
framtidsspåret.se

Utvärdering

 • Från start av projektet skall en strategi för uppföljningen och utvärderingen göras.
 • All deltagaraktivitet skall följas med redovisningsverktygen SUS och Dis.
 • En opartisk utvärdering bör ingå i projektet för att säkerställa att processen styrs med utgångspunkt från den enskilde individen och samverkansparters intresse och uppdrag.
 • Rapport till styrelse och beredningsgrupp bör lämnas löpande och en sammanfattning under tredje kvartalet för verksamhetsåret.
uppf ljningssystem
Uppföljningssystem
 • SUS är ett system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. På uppdrag av regeringen har Arbetsmarknadsstyrelsen , Försäkringskassan och Socialstyrelsen utformat ett system som gör det möjligt för samverkansparter att gemensamt följa upp rehabiliteringsverksamhet. Arbetet har skett i nära samarbete med kommuner och landsting.
 • Dis, uppföljning av Deltagare I Samverkanförenklad excelfil, sköts lokalt och skickas in för redovisning