I. TÜRKİYE
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015 ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTILARI. 23 / 11 2010 ANKARA. Anahtar Kelimeler. Anahtar Kelimeler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - margot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

I. TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİSİ

VE UYGULAMA BELGESİ 2011-2015

ANKARA ve İSTANBUL ODAK GRUP

TOPLANTILARI


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

23 / 11 2010

ANKARA
I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

 • 1.Çocuk hakları ve gereksinimleri konusunda toplumun tüm bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve farkındalığını arttırmak

 • 2.Çocuk haklarını ülke düzeyinde geliştirmek, yaygınlaştırmak , denetlemek ve izlemek

 • 3.Çocuğun gelişiminin kesintisiz olarak izlenmesini sağlayan, gereksinimlerini zamanında karşılayan, aileyi ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi destekleyen sistemler ve politikalar geliştirmek

 • 4.Çocukların yaşadığı ortamların şiddetten, ihmal ve istismardan arındırılmasına yönelik politikalar geliştirmek

 • 5.Çocukların yaşadığı ortamlarda şiddet, ihmal ve istismara uğrayanlara yönelik tanı ve tedavi edici hizmetleri güçlendirmek

 • 6.Çocuk haklarına yönelik sözleşme ve yasaların uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapının geliştirilmesi

 • 7.Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde eğitimli insan gücü kaynağının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması

 • 8.Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini güçlendirmek


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

 • Öneriler: bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve

 • -Çocuk haklarının uygulanmasına yönelik eşgüdümü kolaylaştıracak bir modelin oluşturulması

 • Çocuk haklarının uygulanmasına yönelik standartların oluşturulması

 • Uygulayacak nitelikli insan gücüne ilişkin mesleki yetkinlik ölçütlerinin belirlenmesi

 • Çocuğa yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini engelleyen nedenlerin bilimsel olarak ortaya konulması

 • Çalışan çocukların tespiti, denetlenmesi, eğitime geri kazandırılması ve ilgili kurumların eşgüdüm halinde çalışması

 • Tüm sorunların önlenmesi ve çözümü için aile ve toplum ile sosyal çalışmaların konu ile ilgili meslek elemanlarınca yapılması

 • Çocuk ve Gençliğe yönelik icracı bir bakanlığın kurulması

 • Özel korunma tedbirlerine (sığınmacı ve mülteci , engelli, suça itilen vb.) gereksinimi olan çocukların, tüm haklardan eşit olarak erişimini sağlamak


24 11 2010 ankara

24/11/2010 bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve ANKARA


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

Vizyon Analizi bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

VİZYON-24/11 bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


27 11 2010 stanbul

27/11/2010 bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve İSTANBUL


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

VİZYON-27/11 bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

VİZYON ANAHTAR KELİMELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


28 11 2010 stanbul

28/11/2010 bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve İSTANBUL


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

VİZYON-28/11 bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


I t rk ye ocuk haklari stratej s ve uygulama belges 2011 2015 ankara ve stanbul odak grup

STRATEJİK AMAÇ İFADELERİ bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve


Gruplanm str ama lar

Gruplanmış bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve Str. Amaçlar


Str ama 1 toplumsal fark ndal k
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-1(Toplumsal Farkındalık)

 • Çocuk hakları ve gereksinimleri konusunda toplumun tüm bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve farkındalığınıarttırmak

 • Çocuk hakları konusunda tüm kurum /kuruluşlar ile bireylerin farkındalığını ve duyarlılığını arttırmak

 • Çocuğa ve çocuk haklarına ilişkin görev ve yükümlülüklerle yapılması gerekenler hakkında aile, toplum ve kamu tüzel kişilerinin farkındalığının güçlendirilmesi sorumluluklarının öğretilmesi,

 • “Çocuk Hakları” konusunda toplumun tüm kesimlerine farkındalıkyaratmak ve bu konuda bilinç düzeyini arttırmak


Str ama 2 ocuk haklar
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-2(Çocuk Hakları)

 • Çocuk haklarını ülke düzeyinde geliştirmek, yaygınlaştırmak , denetlemek ve izlemek

 • Çocuk haklarına yönelik mevzuat oluşturulurken , kurumsal yapı geliştirilirken çocuk hukukunun temel ilke ve kurallarının esas alınması.

 • Çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapıların iyileştirilmesi (çocuk meclisi ve çocuk konseyi oluşturulması, çocuk hakları izleme komiteleri)

 • Çocuğun görüş bildirdiği her konuda cevap alma hakkını sağlamak

 • Çocukların hak arama özgürlüklerinin geliştirilmesi


Str ama 3 ocuk politikalar
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-3(Çocuk Politikaları)

 • Çocuğun gelişiminin kesintisiz olarak izlenmesini sağlayan, gereksinimlerini zamanında karşılayan, aileyi ve içinde bulunduğu toplumsal çevreyi destekleyen sistemler ve politikalar geliştirmek

 • Çocuklara yönelik hizmetlerde koruyucu ve önleyici politikalar ve modelleri güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 • Temel Eğitimde, çocuk olma ve çocukluğunu yaşama hakkı çerçevesinde çocuğu hayata hazırlayıcı, yeteneklerini geliştirici politikalar oluşturmak

 • Çocuğu suça iten nedenlerin araştırılarak, bunu önleyici ve iyileştirici politikalar geliştirmek

 • Güç koşullardaki çocukların durumlarının iyileştirilmesi


Str ama 4 iddet hlal stismar
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-4(Şiddet/İhlal/İstismar)

 • Çocukların yaşadığı ortamların şiddetten, ihmal ve istismardan arındırılmasına yönelik politikalar geliştirmek

 • Çocukların yaşadığı ortamlarda şiddet, ihmal ve istismara uğrayanlara yönelik tanı ve tedavi edici hizmetleri güçlendirmek

 • İhmal, istismar ve ihlallere karşı sürekli izleme ve denetleme suretiyle etkin ve hızlı yaptırımlara bağlanarak hayata geçirilmesi.

 • Çocuk işgücü istismarının önlenmesi

 • Çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi


Str ama 5 kurumsal hukuksal altyap lar
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-5(Kurumsal/Hukuksal Altyapılar)

 • Çocuk haklarına yönelik sözleşme ve yasaların uygulanması için tüm hukuksal ve kurumsal altyapının geliştirilmesi

 • Çocuk haklarının hayata geçirilmesi için tüm hukuksal , sosyal ve kurumsal altyapının güçlendirilmesi

 • Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak,

 • Çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunacağı sosyal , kültürel, hukuki , ekonomik, sportif ve sanatsal çevreyi ve toplumsal yapıyı oluşturmak

 • Çocuk haklarını yargı dışı yöntemlerle de koruyacak etkin kurumlar

  oluşturmak,


Str ama 6 kaynaklar nsan g c
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-6(Kaynaklar/İnsan Gücü)

 • Çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde eğitimli insan gücü kaynağının geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması

 • Çocukların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kaynakların temini ve uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi

 • Çocuklara hizmet verenlerin nitelik olarak geliştirilerek, görevlerinde sürekliliğinin sağlanması


Str ama 7 hizmetlerde kalite ve s rd r lebilirlik
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-7(Hizmetlerde Kalite ve Sürdürülebilirlik)

 • Çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülebilirliğini güçlendirmek

 • Hizmet kalitesini çocuğun gelişimini destekleyecek ve ihtiyaçlarına duyarlı olacak şekilde arttırmak


Str ama 8 f rsat e itli i
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-8(Fırsat Eşitliği)

 • Çocuğa yönelik hizmetlere erişimde ve sunumda fırsat eşitliğini sağlayacak altyapı ve politikaları geliştirmek

 • Çocuğa yönelik idari faaliyetlerde/hizmetlerde imkan ve fırsat eşitliğini güçlendirmek


Str ama 9 hizmelerde e g d m
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-9(Hizmelerde Eşgüdüm)

 • Çocuklara hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon mekanizmaları geliştirmek ve güçlendirmek

 • Çocuklara yönelik hizmetlerde STK’lar, ulusal ve uluslararası kuruluşların işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek

 • STK’larile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması,


Str ama 10 ocu un kat l m
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-10(Çocuğun Katılımı)

 • Sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin çocuğa yönelik idari faaliyetlere nitelikli katılımının artırılması,

 • Çocukların kendilerini ifade etme ve kendileri ile ilgili karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması için çocuğa saygı kültürünün geliştirilmesi


Str ama 11 beslenme ve sa l k
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-11(Beslenme ve Sağlık)

 • Çocuğun yaşam hakkı dikkate alınarak, doğum öncesi ve doğum sonrası döneme ilişkin sağlık sorunlarında öncelikleri belirlemek ve önlemler almak,

 • Çocuğun sağlıklı koşullarda doğumu, enfeksiyon hastalıklarından korunması, sağlıklı büyümesine ve beslenmesine ilişkin hizmetlerin geliştirilmesi

 • Çocukların ruhsal ve gelişimsel sorunları nedeniyle gerekli tedavilerin , ve eğitimin sağlanarak toplumun saygın bireyi olarak yer almasının sağlanması,

 • Ülkedeki engelliğe neden olan hastalıkların ve durumların tanısı, korunması , engelli çocukların tedavi ve rehabilitasyonu yoluyla topluma katılımlarının sağlanması

 • Engellilerin önlenebilir olanlara yönelik tedbirleri artırmak, doğuştan ve sonradan oluşan engellerinin çocuğun imkan ve fırsat eşitliğine etkisine yönelik çalışmalara öncelik vermek

 • Bebeklik, ilk çocukluk ve okul çağındaki çocukların kötü beslenmesinin önlenmesi

 • Düşük ağırlıklı bebek doğumlarının önlenmesi


Str ama 12 e itim
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-12(Eğitim)

 • Her çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun, gerekli eğitimi alması ve sürdürmesini sağlamak,

 • Özel eğitime muhtaç çocukların erken tanısı yapılarak eğitimlerinin aksatılmadan sürdürülmesi

 • İlk öğretim sonrası örgün eğitime devam edemeyen çocukların temel eğitim sonrasında mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesi


Str ama 13 medya
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-13(Medya)

 • Medya (matbu, elektronik ve elektromanyetik kitle iletişim araçları) ile ilgili yasal düzenlemelerin çocuk hakları temelinde gözden geçirilerek uygulamaların etkinleştirilmesi

 • Medya ürünlerinin üretimi ve yayını öncesinde ve sonrasında çocuğun yüksek yararına düzenlenerek geliştirilmesi

 • Çocuk haklarına dayalı çocuk dostu medya sistemi geliştirmek

 • Çocuk yayınlarının, çocuk haklarına uygunluğunun izlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi


Str ama 14 ocuk ve aile
Str bireylerinin, kurum ve kuruluşlarının eşgüdümünü ve .Amaç-14(Çocuk ve Aile)

 • Aşırı baskıcı ve otoriter tutumlar önlenerek , çağdaş çocuk yetiştirme tutumlarının ebeveynlerde geliştirilmesi