slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A mendeli analízis kiterjesztése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

A mendeli analízis kiterjesztése - PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on

A mendeli analízis kiterjesztése. Bebizonyosodott, hogy Mendel törvényei érvényesek minden eukarióta organizmusra. Az él ő k komplexitása miatt azonban a törvényszer ű ségek nem mindig érvényesülnek tisztán.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A mendeli analízis kiterjesztése' - marged


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A mendeli analízis

kiterjesztése

slide2
Bebizonyosodott, hogy Mendel törvényei érvényesek minden eukarióta organizmusra. Az élők komplexitása miatt azonban a törvényszerűségek nem mindig érvényesülnek tisztán.

Mint láttuk, a nemhez kötött öröklődés során, az első pillantásra a Mendel szabályoktól eltérő öröklésmenetben is tökéletesen érvényesülnek a hasadás és függetlenkombináció elvei.

Hasonlóképpen az alább bemutatott öröklődési típusokban

is ezen törvények érvényesülését fogjuk látni.

inkomplett dominancia
inkomplettdominancia

Mendel kísérleteiben a dominancia (és a recesszivitás) teljes mértékben érvényesült. Gyakran azonban a dominancia nem teljes.

pl.: csodatölcsér

vörös és fehér szirmú növény keresztezésének F1-e nem vörös, hanem rózsaszínű virágú,

Vagyis a C1 allél nem teljesen domináns a C2 felett.

F2-ben:

Az F2 nemzedék 1:2:1 aránya igazolja, hogy egy allélpár határozza meg a három fenotípust.

a dominancia viszonyok ttekint se
A dominancia viszonyok áttekintése

A skála a fenotípus erősségének mércéjét szimbolizálja, mint például a festék mennyiségét.

a dominancia viszonyok ttekint se1
A dominancia viszonyok áttekintése

A skála a fenotípus erősségének mércéjét szimbolizálja, mint például a festék mennyiségét.

slide6

kodominancia

a heterozigóta mindkét allél homozigóta fenotípusát mutatja.

pl.: M-N vércsoport kodomináns

három vércsoport (fenotípus) van: N, M és NM,

három genotípus okozza: LNLN, LMLM és LNLM

A vörösvértest felületén lévő antigén okozza,

az LN az egyik, LM a másik antigén jelenlétéért felelős,

Az LNLM vörösvértest felületén mindkét antigén megvan.

m sik p lda a kodominanci ra s arl s sejtes v rszeg nys g et hemoglobin v ltozatok okozz k
Másik példa a kodominanciára:Sarlós-sejtes vérszegénységethemoglobin változatok okozzák.
slide8
A sarlós-sejtes vérszegénység példája megmutatja, hogy a dominancia viszonyok függenek attól, hogy milyen fenotípus szinten vizsgáljuk azokat.

-HbA allél teljesen domináns a vérszegénység szempontjából, azonban nem teljesen domináns a vörösvértest alakja szempontjából.

slide10
Sarlós-sejtes beteg, heterozigóta (hordozó) és egészséges személyekből származó hemoglobin elektroforézis képe. A színes foltok azokat a helyeket jelölik, ahova a hemoglobin vándorolt a keményítő gélben.

Az elektroforetikus mobilitás fenotípus szempontjából HbA és HbS allélek kodominánsak.

slide11
A sarlós-sejtes vérszegénység példája megmutatja, hogy a dominancia viszonyok függenek attól, hogy milyen fenotípus szinten vizsgáljuk azokat.

-HbA allél teljesen domináns a vérszegénység szempontjából, azonban nem teljesen domináns a vörösvértest alakja szempontjából.

-a hemoglobin elektroforetikus mobilitása szempontjából

a HbA és a HbS allél között kodominancia viszonyt tapasztalunk.

slide12
A nem teljes dominancia és kodominancia megkülönböztetése kissé mesterséges, a dominancia típusa függhet attól, hogy a jelenséget organizmus, sejt vagy molekuláris szinten vizsgáljuk.

Tanulság.

A teljes dominancia és recesszivitás nem lényegi vonása a mendeli törvényeknek;

a törvények a gének öröklési mintázatát írja le, és nem a gének funkcióját.

t bbsz r s all l o k
Többszörös allélok

Egy diploid organizmus egy génből csak két allélt hordozhat.

Egy populációban azonban a különböző allélek száma nagyon nagy lehet. Ezt nevezzük többszörös allélizmusnak.

Az allélek sorozatát allélsornak nevezzük.

Az ember AB0 vércsoportja: négy vércsoport, három tagú allélsor

teljes dominancia (IA vagy IB és i között);

kodominancia (IAIB) is megfigyelhetö,

IA és IB két különböző antigénért felelős, i az antigén hiányát okozza.

slide14
Nyulak C génje

Nyulak szőrszínét okozó allélsor:

C sötét egyszínű, cch csincsilla, ch himalája (hideg-érzékeny), c albínó.

Egymáshoz képest dominánsak C, cch , ch , c sorban.

szőrszín fenotípus genotípus

sötét, egyszínűCC vagy Ccch vagy Cch vagy Cc

Csincsillacchcch vagy cchch vagy cchc

himalája chch vagy chc

albínócc

slide16
Allélizmus megállapítása 

Hogyan állapíthatjuk meg, hogy különböző fenotípusokat ugyanazon gén allélei okozzák-e?

Ha követik a mendeli egyfaktoros öröklésmenetet, akkor igen.

pl.: növényi tiszta vonalak, három különböző fenotípus:

1. fenotípus kerek sziromfolt

2. fenotípus ovális sziromfolt

3. fenotípus folt nélküli szirom

slide17
Azaz, ugyanannak a génnek a három allélével van dolgunk.

Jelölhetjük pl.:

S kerek foltú vagy pl.: Sr kerek foltú

s0 ovális foltú S0 ovális foltú

s folt nélküli s folt nélküli

slide18

Növények önmeddőségi allélei

Vannak önbeporzó és önmeddö növények.

Az önmeddöség okai genetikaiak, az S gén allélei felelősek érte.

Az S allélek száma több száz.

Az S gén azonos alléleit hordozó bibén a pollen nem képesnövekedni.

önmeddő növények:

cseresznye,

dohány,

petúnia

let lis all l o k
Letális allélok

Sárga egér normálissal keresztezve 1:1 arányban fial sárga és normális utódokat;

ez azt jelenti, hogy a sárga szülő heterozigóta (AYa) volt, és a sárga szőrszín domináns.

A sárga egerek beltenyésztve sárga (AYa) és normális (aa) színű utódokat adnak 2 :1 arányban.

Mindez eltér a várt 1: 2 : 1 mendeli aránytól.

Magyarázat: a sárga homozigóták (AYAY) in utero elpusztulnak.

A sárga színt okozó allél (AY) letális.

slide20
A két dózisban letális sárga bundaszín allélt hordozó egérpár és utódaik. A szülő egerek nagy méretűek. Nem minden utód életképes.
pleiotr pia
Pleiotrópia

AY allél dominánsan viselkedik a szőrszín tekintetében, és recesszív az életképesség tekintetében.

Ha egy allél több jelleg fenotípus változását okozza,

azt pleiotrop allélnak nevezzük.

slide22
Gyakori, hogy Aa x aa keresztezés nem 50 : 50 arányt, hanem 55 : 45, vagy 60 : 40 arányt eredményez. Az a alléltszubletálisnak nevezzük.

További példák letális allélokra:

ember esetén ilyen allélek okozzák a spontán abortuszok jelentős hányadát.

Manx macska - farok nélküli, homzigóta letális.

A letalitás sokszor környezetfüggő:

- a genetikusok gyakran használnak hőérzékeny letális alléleket

- a mezőgazdaságban termesztett növények legtöbbje nem képes gondoskodás nélkül a természetben megélni.

slide23

Manx macska

Minden ilyen macska heterozigóta egy domonáns allélre, ami a farka kifejlődésének elmaradását okozza. Az allél homozigóta állapotban letális. A szemek különböző színe nincs kapcsolatban a farkatlansággal.

t bb g n befoly sa ugyanarra a jellegre
Több gén befolyása ugyanarra a jellegre

Gyakori, hogy egy jelleget több gén is befolyásol. A gének nem magukban hatnak. Kölcsönhatásuk megváltozott mendeli arányokban jelentkezik.

Emlősök bundaszíne

Az egér a genetikailag legjobban tanulmányozott emlős állat.

Az egér szőrszínét meghatározó fő gének hasonlóan hatnak a többi emlősben.

A legismertebbek A, B, C, D és S gének.

slide25

S gén allélei - foltosság

S - egyszínű

ss - foltos, tarka

A gén allélei, aguti sorozat

A -aguti

a - nem aguti

Ay - sárga

B gén alléljai, fekete sorozat

B - fekete

b - barna

C gén alléljai - albinó sorozat

C - intenzív szín

cch - csincsilla

ch - himalája

cc - albínó 

D gén allélei - halványító sorozat

D - teljes szín

dd - fakó, tipikus módosító gén

slide26

Az aguti és fekete bundaszín öröklődéseAz aguti szőr kialakulásáért a domináns A allél felelős. Az A allél hiányában a szőrszálak egyenletesen pigmentátak teljes hosszukban.A pigment fekete, ha a B allél jelen van. A B allél hiányában a festék barna

recessz v episzt zis
Recesszív episztázis

B – C gének egymásrahatása

9

3

4

domin ns episzt zis
Domináns episztázis

Gyűszűvirág pártaszinét befolyásoló gének egyike (D) domináns formában lehetővé teszi a festék lerakódását, egy másik gén (W) domináns allélja megakadályozza a festék lerakódást.

12

3

1

slide29

A gyűszűvirág három különböző gén által meghatározott pigment fenotípusai. Az M gén egy a pártát pirosra színező antocián termelésért felelős enzimet kódol; az mm pigment hiányt okoz, aminek zöldes foltokkal albínó fenotípus a következménye. D fokozza az antocián mennyiségét sötétebb pigmentációt eredményezve; dd nem sötétít. A harmadik lókuszban ww lehetővé teszi a festék lerakódását a pártában; W azonban a foltok kivételével megakadályozza a festék lerakódását és fehér foltos fenotípust okoz. A genotípusok (és fenotípusok) balról jobbra: M - W - - - (fehér vöröses foltokkal), mm - - - - (fehér sárgás foltokkal), M - w w d d (fakó piros), és M - w w D - (sötét piros).

komplementer r kl smenet
Komplementer öröklésmenet

Két fehér virágú borsó vonal keresztezése

9

7

domin ns szupresszi
Domináns szupresszió

A kankalin (Primula) virágok lilás színét egy malvidin nevű festék okozza. A malvidin termeléséért egy gén domináns K alléljaa felelős. Az allél hatását egy másik gén domináns D allélja elnyomhatja, szupresszálja.

13

3

duplik lt g nhat s
Duplikált génhatás

A pásztortáska (Capsella bursa-pastoris) becőke termése vagy „kerek” vagy „hosszú”.

A különböző termésű vonalak keresztezésének eredménye F2-ben módosult mendeli arányt ad.

Az arány arra utal, hogy a termés alakját két azonos funkciójú gén szabja meg.

slide34

Penetrancia és expresszivítás

A „pigmentáltság erőssége” fetételezett jelleg segítségével szemléltetve a penetranciát és az expresszivítást bemutató diagram.

A genom további része, vagy a környezet módosíthatja az egyes egyedekben a festék termelését.

Minden sorban minden egyed

ugyanazt a P allélt hordozza,

így azoknak azonos esélyük van,

hogy színesek legyenek.

slide35

azonos genotípusú egyedeknek azon hányada egy

adott populációban, amelyeknek genotípusa

megnyílvánul fenotípus szintjén.

Penetrancia:

50% penetrancia

P allél

100% penetrancia

változó expresszivítás

változópenetrancia

változó expresszivítás

Expresszivítás:

egy adott genotípus kifejeződésének mértéke

a fenotípus szintjén

slide36
Az SP, a foltosságért felelős allél

változóexpresszivítását,penetranciáját

szemlélteti

a kopó foltosságának mértéke.

t rv nyszer s gek
Törvényszerűségek

Egy génnek lehet több mint két allélja is lehet.

Bizonyos heterozigóták fenotípusa megmutatja, hogy a teljes dominanciától eltérő dominancia viszonyok is lehetségesek.

Számos génnek lehet olyan allélja, amelyletális az élőlény számára.

Sok jelleget több, egymással és a környezettel kölcsönható gén szab meg (poligénes öröklődés).

A módosult mendeli arányok gén kölcsönhatásokra utalhatnak.