a lions hazai szervezet nek meg jul sa a civil t rv ny kapcs n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán. Előzmények. Megjelent a 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A lions hazai szervezetének megújulása a Civil törvény kapcsán' - marged


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
el zm nyek
Előzmények
 • Megjelent a 2011. évi CLXXV.Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • A jogszabály a szövetség és a klubok megújulását írja elő, melyre a közhasznú szervezetek esetében halasztó hatályként 2014. 05.31-ig van lehetőség.
a t rv ny hat lya kiterjed
A törvény hatálya kiterjed
 • Egyesületekre
 • Közhasznú egyesületekre
 • (Alapítványokra)*
 • (Az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre)*

*lions Szövetségen belül nem értelmezhető

k nyvvezet si szab lyok
Könyvvezetési szabályok
 • Egyesületek a rájuk vonatkozó szabályok szerint
 • Közhasznú szervezetek 2012. 01.01-től kettős könyvelés vezetésére kötelezettek, továbbá egyszerűsített éves beszámolót kötelesek készíteni. Ezt a feladatot csak regisztrált mérlegképes könyvelő láthatja el.
2011 vr l sz l besz mol beny jt sa
2011.Évről szóló beszámoló benyújtása
 • 2012-ben minden egyesületként működő klub papír alapon készítheti el és nyújthatja be beszámolóját 2012.05.31-ig ! A beszámoló mellé közhasznúsági jelentést kell készíteni.
 • Hova? postán Országos Bírói Hivatal (Budapest 1363. Pf. 241.), vagy személyesen az OBH Nyilvántartási Iroda Budapest,V. Szalay u.16. címére.
2012 vr l sz l besz mol beny jt sa
2012. Évről szóló beszámoló benyújtása
 • 2013-ban az egyesületként működő klub csak elektronikusan nyújthatja be beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 2013.05.31-ig.
 • A 2012. évi beszámoló tartalmára vonatkozóan új előírásokat kell majd alkalmazni !
besz mol beny jt s nak elmarad sakor
Beszámoló benyújtásának elmaradásakor:
 • Ha a szervezet a határidőt követő 1 éven belül nem pótolja a beszámoló és a közhasznúsági jelentés leadását, azokat saját honlapján az üzleti évet követő 2 évig nem teszi közzé, a bíróság törvényességi vizsgálat lefolytatására felhívja az ügyészséget.
klubok jogi st tusza
Klubok jogi státusza
 • Bíróságon bejegyzett 44 klub mindegyike egyesületként működik
 • Az egyesületi forma a jövőben is lehetőséget biztosít az 1% és az SZJA gyűjtésére, ezért javasoljuk ennek a formának a megtartását !!

Adományokról azonban csak a közhasznú

szervezetek lesznek jogosultak adóalap

csökkentéshez igazolást kiadni.

besz mol beny jt s b l ered joghat s
Beszámoló benyújtásából eredő joghatás

A beszámoló benyújtásának

kötelezettségét teljesítő egyesületek,

közhasznú jogállásukat csak az

előzőekben leírt feltételek

teljesítésekor vihetik tovább

2014. 05.31-ig !!!

k zhaszn klubok st tusza
Közhasznú klubok státusza

1. A Civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. 05 31-ig továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú.

2. A Civil törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. 05 31. napjáig kezdeményezhetiaz e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

3. 2014. 06.1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

konkr t feladatok
Konkrét feladatok

1. A 2011.évi mérleg (amennyiben van közhasznú tevékenység) + közhasznúsági jelentés leadása az OBH-nak 2012.05.31-ig !!!

2. 2012.07.01. követően 2012.11.30-ig minden klubnak új alapszabályt és SZMSZ-t kell készítenie. Ennek tartalmi előírásait a 11/2012. KIM rendelet tartalmazza. Az új alapszabály bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzést a kabinettitkárnak kell meg küldeni legkésőbb 2012.12.30-ig !!

meg jul st seg t kabinet int zked sek
Megújulást segítő kabinet intézkedések
 • Kijelölésre került egy 7 fős bizottság, mely a szövetség új Alapszabályát és SZMSZ-ét 2012.11.30-ig előkészíti, + folyamatosan konzultál a klubokkal.
 • A www.lions.hu lap Civil megújulás menübe feltöltöttük a hatályos jogszabályokat, alapszabálymintát
 • 2012-2013. lions év I. Félévében régió értekezleteken képzés a Civil megújulási feladatokról.
slide13

Konzultációt biztosító bizottsági tagok:- Dr. Milter Anna = klub alapszabály, SZMSZ, közhasznú tevékenység- Baán Béla = könyvelés, beszámoló, közhasznúsági jelentés, adomány gyűjtés- Bana Gábor = klubok egyesületi működése, bírósági változás bejelentés

inform ci s port lok a civil meg jul shoz kapcsol d an http civil kormany hu www birosag hu
Információs portálok a civil megújuláshoz kapcsolódóan:http:// civil.kormany.huwww.birosag.hu
slide15

Elérendő cél:A Szövetség és a klubok megújulásának zárásaként a 2013–ban megrendezendő éves közgyűlésen elfogadni a Szövetség új Alapszabályát és SZMSZ-ét.