2014-09-05 - PowerPoint PPT Presentation

marged
2014 09 05 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014-09-05 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
118 Views
Download Presentation

2014-09-05

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Omsorgsförvaltning Förvaltningschef Nina Roos Organisation 2014 Hemtjänst Handl.– ÄO, avg., färdtjänst, budg. & skuldrådgivn., systemadmin. Anh.sam., nämnd- sekr. Myndighet & Kvalitet M. Lundin Norr T. Ernstsson Söder I-L Wikström Öster M. Vaern Särskilt boende Kvarnberget D. Lindström & C. Klang - Olsson Hunnebohemmet B. Berggren Bankeberg B. Berggren B. Cederberg Individ & Familjeomsorg M. Edlund Arbetslivsenhet & Integration tf. N. Roos 2014-09-05 KommunRehab Korttidsenhet B. Cederberg Produktions- skolan Socialpsykiatri E. Haglund Smedsgatan Boendestöd Trålen PUT- boende Hemsjukvård P. Settergren LSS M. Nilsson Bryggan Väggabacken Stenhugget Utredare/ Utvecklare A. Stobenius Personlig Ass. J. Andersson Med. ansv. sjuksköterska B-M. Knutsson