B rn som p r rende til alvorligt syge for ldre
Download
1 / 11

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre. Anbefalinger til sundhedspersonalet Udarbejdet på baggrund af: Retningslinier for god praksis ved forebyggende psykologisk behandling af familier og børn ved voksnes sygdom. The COSIP Study Group. 1. Information til børn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Børn som pårørende til alvorligt syge forældre ' - marge


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B rn som p r rende til alvorligt syge for ldre

Børn som pårørende til alvorligt syge forældre

Anbefalinger til sundhedspersonalet

Udarbejdet på baggrund af: Retningslinier for god praksis ved forebyggende psykologisk behandling af familier og børn ved voksnes sygdom. The COSIP Study Group.


1 information til b rn
1. Information til børn

 • Sundhedspersonalet udreder ved starten af patientforløbet om patienten har børn.

 • Sundhedspersonalet signalerer imødekommenhed over for børns spørgsmål i forbindelse med forældres sygdom, såfremt dette er i overensstemmelse med forældrenes indstilling.

 • Information til børn skal være enkel, præcis, og tilpasset barnets forståelsesevne.

 • Der udarbejdes retningslinier for, hvordan børns ophold på hospitalet sammen med den syge forælder forløber så godt som muligt.


2 rammer for forebyggende psykosocial r dgivning med fokus p b rnenes behov
2. Rammer for forebyggende psykosocial rådgivning med fokus på børnenes behov

 • Den sygdomsramte familie tilbydes psykosocial rådgivning inden for de første seks måneder efter starten af patientforløbet.

 • Ved meget alvorlig sygdom med forventet dødelig udgang tilbydes psykosocial rådgivning umiddelbart efter starten af patientforløbet.

 • Det psykosociale team på hospitalerne samarbejder med de øvrige institutioner i regionen, som tilbyder psykologisk støtte for at sikre, at familier med særligt behov for psykologisk støtte får den fornødne hjælp.


3 det psykosociale teams kompetencer
3. Det psykosociale teams kompetencer

I det psykosociale team skal være en fagperson med kendskab til børns udvikling og familiepsykologi.

Kompetencer for det psykosociale team:

 • Færdigheder i intervention i relation til krise, traume og sorg.

 • Kendskab til tegn på angst depression og hos børn og unge.

 • Kendskab til børn og unges udvikling, herunder kønsrelaterede aspekter og børns generelle forståelse af sundhed/helbred og død på forskellige alderstrin.

 • Bevidsthed om egne reaktioner på eksistentielle krisesituationer og den mulige indflydelse disse kan have på fagpersonernes funktion.


4 vurdering af den sygdomsramte families behov
4. Vurdering af den sygdomsramte families behov

 • En vurdering af familiens behov for støtte inkluderer samtale med hvert enkelt familiemedlem om hans/hendes opfattelse af sygdommen, dens indflydelse på familiens måde at fungere på og sygdommens betydning for individet såvel som for familien som helhed.


5 m l med forebyggende psykosocial r dgivning
5. Mål med forebyggende psykosocial rådgivning

Det overordnede formål er at tilgodese børnenes trivsel gennem en familieorienteret rådgivning.


I forhold til familien som helhed har r dgivningen fokus p at
I forhold til familien som helhed har rådgivningen fokus på at:

 • Undersøge kommunikationsmønstre med henblik på at fremme en aldersvarende kommunikation om sygdommen i forhold til børnene

 • Øge opmærksomheden på og accept af divergerende behov, ressourcer, netværk og mestringsstrategier hos familiemedlemmerne.


I forhold til for ldrene og eventuelle stedfor ldre har r dgivningen fokus p at
I forhold til forældrene (og eventuelle stedforældre) har rådgivningen fokus på at:

Øge forældrekompetencen og tilliden til denne ved

 • Opmærksomhed på rolleskift og balanceforskydninger forældrene imellem

 • Undersøge og støtte forældrenes egen oplevelse af kompetence i forhold til børnene.

 • Støtte forældrene i en alderstilpasset kommunikation

 • Fremme indbyrdes åbenhed om sygdommen og reaktionsmønstre

 • Undersøge og evt. støtte brug af netværk.

 • Støtte forældrene i at bearbejde eventuelle indbyrdes problemer forårsaget af sygdommen.


I forhold til barnet har r dgivningen fokus p at
I forhold til barnet har rådgivningen fokus på at: rådgivningen fokus på at:

 • Undersøge og eventuelt øge barnets kognitive forståelse af modtagne informationer.

 • Øge opmærksomheden på legitimiteten omkring egne følelser og tanker.

 • Gennemarbejde eventuelle skyldfølelser.

 • Øge opmærksomheden på mestringsstil og tilgængelige ressourcer – herunder netværk.


6 forebyggende psykosocial r dgivning holdninger
6. Forebyggende psykosocial rådgivning. Holdninger rådgivningen fokus på at:

 • Børn og deres familier skal have tid, plads og accept til i deres eget tempo at udtrykke og udforske deres følelser og coping strategier i relation til forælderens sygdom eller forestående død.

 • En patients beslutning om information skal respekteres. Information om en forælders sygdom og en diskussion af sygdomsrelaterede emner mellem forældre og børn skal gøres i forældrenes tempo, og kun hvis begge forældre er indstillet på det.

 • Eventuel stigmatisering af forældre og børn kan forebygges ved, at der rutinemæssigt tilbydes psykologisk bistand i forbindelse med lægelig behandling.


7 kvalitetssikring af forebyggende psykosocial r dgivning
7. Kvalitetssikring af forebyggende psykosocial rådgivning rådgivningen fokus på at:

 • Etablering af struktur for supervision af psykosociale fagpersoner.

 • Procedure for systematisk evaluering af den forebyggende rådgivning.

  • Evaluering af patienten og dennes familiemedlemmer inden påbegyndelse af den forebyggende rådgivning med speciel opmærksomhed rettet mod deres psykologiske funktion og generelle sundhedstilstand.

  • Evaluering af patientens og dennes familiemedlemmers trivsel efter gennemførelsen af interventionen.


ad