slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Б У Л Е К O П А К А Д PowerPoint Presentation
Download Presentation
Б У Л Е К O П А К А Д

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Б У Л Е К O П А К А Д - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Б У Л Е К O П А К А Д. София, Б ъ лгария (ЕС) 23 ноември 2007. Андрей ЙОРДАНОВ. Move Forward with Confidence. Б У Л Е К O П А К А Д. РЕАЛНИ ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Б У Л Е К O П А К А Д' - marenda-faunus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Б У Л Е К O П А К А Д

София, България (ЕС)

23 ноември 2007

Андрей ЙОРДАНОВ

Move Forward with Confidence

slide2
Б У Л Е К O П А К А Д

РЕАЛНИ ПОЛЗИ ОТ ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Андрей Йорданов – технически мениджър, Bureau Veritas Certification Bulgaria Ltd.

slide3
Б У Л Е К O П А К А Д

Бюро Веритас е корпорация, предлагаща QHSE-услуги (Quality, Health & Safety and Environment), със специализация в управлението на качеството, безопасността и околната среда.

Имиджът на организациите е ключов критерий в търговския процес, водещ към просперитет и устойчиво развитие. Общественото мнение се влияе от много фактори, сред които е и екологичната отговорност на фирмите.

В България има 130 сертифицирани фирми по ISO 14001 (към 22.10.2007), по данни на “Клуб 9000”, от тях 41 са издадени от Bureau Veritas Certification.

slide4
Б У Л Е К O П А К А Д

В съответствие със собствената си политика по управление на околната среда, организациите трябва да поемат ангажимента за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяването.

Управлението на околната среда следва да се разглежда, като част от цялостния управленски процес. Използвана пълноценно, системата може да подпомогне организацията за минимизиране на отпадъците, предотвратяване на замърсяването, избягване на съдебни отговорности и посрещане на нуждите на заинтересованите страни, както и намаляване на разходите за енергия и суровини.

slide5
Б У Л Е К O П А К А Д

ЕДНИ ОТ ГОЛЕМИТЕ КЛИЕНТИ НА BUREAU VERITAS CERTIFICATION СА:

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БЪЛГАРИЯ МИДИЯ

ПРИСТА ОЙЛ САВАРОНА

DHL БЪЛГАРИЯ СЕВЕРНИ ВОДИ

ЗАГОРКА СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ

ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГАРКУС

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

slide6
Б У Л Е К O П А К А Д

Всички тези компании имат сертифицирана система за управление на околната среда, а повечето от тях имат и сертифицирани интегрирани системи за управление. На базата на дългогодишния им опит в системите за управление и възможността да си сътрудничим с тях, сме достигнали съвместно до ОСНОВНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Те са:

slide7
Б У Л Е К O П А К А Д

1. Увеличаване на възможностите за получаване на кредитиза екологични програми.

2. По-силни позиции при участие в търгове и конкурси.

slide8
Б У Л Е К O П А К А Д

3. Подобряване на имиджа на организацията, спечелвайки общественото мнение.

4. Увеличаване на възможността за спечелване на нови клиенти и бизнес партньори особено чувствителни към въпроси свързани с околната среда.

5. Повишаване на сигурността за инвеститорите, че бизнесът се развива в съответствие с екологичното законодателство.

slide9
Б У Л Е К O П А К А Д

6. Редуциране на разходите за енергия и суровини.

slide10
Б У Л Е К O П А К А Д

7. Непрекъснато подобряване на управлението на околната среда, в резултат на което се намаляват рисковете от екологични инциденти.

8. Подобрява се управлението на екологичния риск.

9. Осигуряват се по ниски застрахователни премии.

slide11
Б У Л Е К O П А К А Д

10. Сигурност за контролните органи.

11. Демонстриране на ангажимент за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на околната среда и последващо непрекъснато спазване.

12. Облекчава получаването на екологични разрешителни.

slide12
Б У Л Е К O П А К А Д

13. Намаляване на риска от подвеждане под юридическа отговорност.

14. Независимо потвърждаване на ангажимента към околната среда

15. Ползи за служителите на компанията

slide14
ПРОИЗВОДСТВОУвеличаване на производството

1 020 000

967 000

797 479

Technical operations

2004

2005

2006

slide15
Намаляване на разходите

2005 vs. 20042006 vs. 2005

 • Суровини - 27 % - 1 %
 • Опаковки+ 28 % - 2 %
 • Смесени материали- 42 % -11 %
 • Транспортни разходи- 15 % - 1 %
 • Енергия & Вода- 2 % - 5 %

Technical operations

slide16

SIMONAZZI

CANNING OPI'S

KEGGING OPI'S

2004

2005

ОПАКОВКА

62.5%

60.6%

56.7%

46.8%

46.%

42.6%

Technical operations

slide17

3 850

3 500

2 740

1 926

2003

2004

2005

2006

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Hl/FTE

Technical operations

slide18
ОКОЛНА СРЕДА

Ефективно използване

на материали, вода и енергия

Предотвратяване и намаляване

на отпадъците и замърсяването

Разделно събиране на

отпадъчните материали

Technical operations

Непрекъснато подобряване

slide19
ВОДА

Намаляване използването на водата и увеличаване на отговорността за използването и е сведено до всички нива.

Technical operations

slide20
ВОДАНамаляване консумацията на водата

hl / hl

17.1

13.2

9.8

8.2

Technical operations

Средно

2003

Средно 2004

Средно 2005

Януари-Юли

2006

slide21
ГОРИВОНамаляване използването на гориво

295

MJ / hl

275

180

Technical operations

1998-1999

2000

2001

 • Преминаване на газпрезФевруари2001
slide23

ЛУКОЙЛНЕФТОХИМБУРГАС

 • Ползи от въвеждането на система за управление на околната среда в «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД
slide24

ЛУКОЙЛНЕФТОХИМБУРГАС

 • Удовлетворяване на изискванията за получаване на разрешителна документация /Законът за управление на околната среда въвежда прилагането на Система за управление на околната среда като изискване към операторите на инсталации, подлежащи на Комплексно разрешително/;
slide25

ЛУКОЙЛНЕФТОХИМБУРГАС

 • Системата за управление наоколната среда подпомага Дружеството да осъществява своята дейност в съответствие с определените в Комплексното разрешително условия;
slide26

ЛУКОЙЛНЕФТОХИМБУРГАС

 • Отговорност и разбиране на важността на съответствието със законовите и други изисквания, които Дружеството е приело да изпълнява;
slide27

ЛУКОЙЛНЕФТОХИМБУРГАС

 • Подобряване на имиджа на Дружеството.
slide28

ДО НОВИ СРЕЩИ !

Б У Л Е К O П А К А Д

София, България (ЕС)

23 ноември 2007

Благодаря за вниманието !

Move Forward with Confidence