namik kemal n vers tes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - PowerPoint PPT Presentation

marenda-faunus
303 Views
Download Presentation

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

 2. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI tarafındantümüniversiteleregönderilenyazıda, Eylül 2014 tarihinekadaraçıkerişimsistemlerinintamamlanıpverigirişlerininbitirilmesigerektiğibildirilmiştir.

 3. Namık Kemal ÜniversitesiAçıkErişimSistemi Üniversitemiz 2011 yılındaabonelikgerçekleştirdiği MİTOS AçıkArşivSistemiyazılımıile YÖK tarafındanbahsedilensistemin ilk adımını 3 yılönceatmışbulunmaktadır. Bu sistemeşuanakadarhocalarımız 133 yayınyüklemiştir. YÖK tarafındantalepedilentümhocalarımızınyayınlarınıbusistemeyüklemesiveuluslararasısistemlerleentegrasyonuiletümdünyadakolaycaulaşılabilirdurumagetirilmesidir.

 4. http://nku.mitosweb.com/

 5. Açık erişim • Herkesin erişebildiği bir literatürü ifade eder. • Yazar paylaştığı yayın versiyonunun elektronik ortamdapaylaşım hakkında sahiptir. • Okuma, kaydetme, kopyalama, paylaşma, depolama,harmanlama izniniz vardır.

 6. Açık ErişimNeden Tercih Edilmeli? • Ücretlendirme ve lisanslama konularındakiengelleri kaldırarak bilimselbilgiyi özgürleştirir • “Adil Kullanım” hakkı sağlar • Atıf oranlarının artmasını sağlar (%50-300) • Araştırmacıların literatüre daha geniş açıdan(alandan) bakmasını sağlar

 7. Yeni Bilgi Ekosistemi Yeni bilgi ekosisteminde büyük bir veri tufanı ile karşıkarşıyayız. Araştırma çıktılarının açık erişimlepaylaşımındaki hızlı büyüme ise bu yeni ekosisteminen önemli özelliği. Son yapılan bir araştırmaya göre, açık erişim makaleiçeriği yılda %30artıyor, 2020 yılına kadar açık erişimmakalelerin tüm makalelerin %60’ına karşılıkgeleceği öngörülüyor

 8. Bir yayının açık erişimli olması • Erişim hızını artırır • Görünürlüğünü artırır • Dünya çapında etkisini artırır • Keşif / Yeni araştırmaya olanak sağlar • Daha iyi değerlendirme, daha iyi izleme, daha iyiaraştırma yönetimi sağlar

 9. Açık Erişim’de Hızlı Büyüme

 10. Açık Erişim’deHızlıBüyümenin Nedenleri • Gelişmiş ülkelerin açık erişim konusunda aldıklarıkararlar • Küresel araştırma konseyinin açık erişimidestekleme kararı • G8 ülkelerinin aldığı kararlar • Yayınevlerinin açık erişim konusunda değişenstratejileri ve açık erişim konusunda farklımodellerin ortaya çıkması • AB’nin özellikle kendi desteklediği proje çıktılarınınaçık erişimli olma zorunluluğu

 11. Dünyada Kurumsal Arşivler

 12. YazarlarYayınlarınınKullanımHaklarınaSahip mi?

 13. BirYayınıKurumsalArşiveKoyarkenYasalKontrolNoktaları

 14. Teşekkürederiz.