f nansal y net me g r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ PowerPoint Presentation
Download Presentation
FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ. FINANSAL YONETIME GIRIS. İşletmenin Fonksiyonları. FİNANS. ÜRETİM. PAZARLAMA. YÖNETİM. FİNANS, FİNANSMAN VE FİNANSAL YÖNETİM…. FİNANS; Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayedir… FİNANSMAN; İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ' - marenda-faunus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f nansal y net me g r

FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ

FINANSAL YONETIME GIRIS

slide2

İşletmenin Fonksiyonları

FİNANS

ÜRETİM

PAZARLAMA

YÖNETİM

FINANSAL YONETIM

f nans f nansman ve f nansal y net m
FİNANS, FİNANSMAN VE FİNANSAL YÖNETİM…
 • FİNANS; Kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermayedir…
 • FİNANSMAN; İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasıdır…
 • FİNANSAL YÖNETİM; İşletmenin ihtiyacı olan fonların belirlenerek, bu fonların sağlanmasını ve sağlanan fonların yönetimini kapsamaktadır…

FINANSAL YONETIM

slide4

TEDARİK

Uygun koşullarda ve miktarda

KARAR

FON

Doğru ve İsabetli

KULLANIM

Etkin

FINANSAL YONETIM

f nans fonks yonu ve f nans y net c s
FİNANS FONKSİYONU VE FİNANS YÖNETİCİSİ
 • FİNANS FONKSİYONU, işletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda elde etmek ve bu fonların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak olarak tanımlanabilir…
 • 1950’lere kadar finans yöneticisinin temel görevi, muhasebe kayıtlarını tutmak, belirli dönem sonlarında finansal raporlar hazırlamak ve firmanın ihtiyaç duyduğu fonları sağlamak olduğu halde; günümüzde finans yöneticisi finans politika ve stratejilerini saptamak, bu politika ve stratejilere uygun programlar hazırlamak, bunları uygulamak ve sonuçlarını kontrol etmek gibi önemli görevler üstlenmiştir.

FINANSAL YONETIM

f nans fonks yonu
FİNANS FONKSİYONU
 • Son yıllarda dünya ekonomisinde meydana gelen büyük değişim ve gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi finansı da önemli ölçüde etkilemiştir.
 • İlk dikkati çeken eğilim sermayenin dolaşım hızının olağan üstü artmasıdır.
 • Sermayenin uluslararasılaşması yeni bir olgu değildir; ancak dünya ekonomisinin merkez ülkelerden çevre ülkelere yapılan doğrudan sermaye yatırımlarında ve daha çok da portföy yatırımlarında büyük sıçramalar yaşanmıştır.

FINANSAL YONETIM

f nans fonks yonu1
FİNANS FONKSİYONU
 • Dikkati çeken bir diğer eğilim,teknolojik gelişme ve değişikliklerdir.Bilgisayarın işlem hızında,bellek kapasitesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşılık,maliyetlerin hızla düşüyor olmasıyla dünyanın hemen hemen bütün noktalarının yalnızca telefon hatlarıyla değil,fiber optik veri transfer kanallarıyla bağlanmasını olanaklı hale gelmiştir.

FINANSAL YONETIM

di er geli meler ise
Diğer gelişmeler ise;
 • İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları
 • İşletmelerin çok çeşitli ürünler üretmeleri ve çeşitli piyasalara sunmaları
 • Ar- Ge faaliyetlerinin öneminin artması
 • İşletmelerin büyümeye verdikleri önemin artması
 • İşletmeler arasında birleşmelerin satın almaların yoğunlaşması
 • Teknolojideki değişimler
 • Rekabetin artması
 • Faiz, döviz kurlarında dalgalanmaların artması.

FINANSAL YONETIM

slide9
Bu yaşanan değişikliklerle birlikte finans yöneticisinin işlevleri de büyük ölçüde değişmiştir.Karar alma zorlaşmış,riskli hale gelmiştir.

Zamanın önemi büyük olduğu için verilerin hızlı alınarak kullanılabilmesinde bilgi işlemin önemi artmıştır.Piyasaların entegre olması nedeniyle etkileşim büyümüş,finansal yönetimde yeni finansal araçların ve yeni risk yönetim tekniklerinin kullanılması kaçınılmaz olmuştur.

FINANSAL YONETIM

slide10
Finansal yöneticiler, işletmenin varlıkları ile işletmenin fon temin ettiği finansal piyasalar arasında yer alan kişilerdir.
 • İşletmenin yatırım kararları ile finanslama kararlarının alınması faaliyet konuları içerisinde yer alır.

YATIRIM KARARLARI

Hangi tür ve tutarda varlıklara sahip olunmalıdır

FİNANSLAMA KARARLARI

Gerekli olan fonlar hangi kaynaklardan sağlanacaktır

FINANSAL YONETIM

letmen n varlik ve kaynak yapisi
İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAK YAPISI

BİLANÇO

 • DÖNEN VARLIKLAR YABANCI KAYNAKLAR
 • DURAN VARLIKLAR ÖZKAYNAKLAR

VARLIKLAR KAYNAKLAR

EKONOMİK YAPI FİNANSAL YAPI

İŞLETME İÇİ VE DIŞI FAKTÖRLER

RİSK VE BEKLENEN DEĞER

FİRMA DEĞERİ

FINANSAL YONETIM

d nen varliklar
DÖNEN VARLIKLAR
 • Serbestçe harcanacak nakit para ile bir yıl gibi normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilecek, satılabilecek ve tüketilebilecek değerlerin tümüdür .

TİCARET İŞLETMELERİNDE

DÖNEN VARLIK > DURAN VARLIK

HİZMET VE SANAYİ İŞLETMELERİNDE DÖNEN VARLIK < DURAN VARLIK

YETERSİZSE;

Faaliyetlerin başarıyla sürdürülmesini engeller.

AŞIRIYORSA;

Aktifin verimsiz kullanılmasına neden olur; dolayısıyla kârlılığı olumsuz etkiler

FINANSAL YONETIM

duran varliklar
DURAN VARLIKLAR
 • Bir yıl gibinormal faaliyet döneminden daha uzun sürede işletme faaliyetlerinde kullanılacak, paraya çevrilecek veya tüketilecek değerlerin tümüdür.

Vadesi bir yılı aşan her türlü alacaklar ile, ortaklıklar veya diğer uzun vadeli hisse senetleri, işletme faaliyetlerinde kullanılan maddi duran varlıklar, maddi olmayan değerler, aktifleştirilmiş giderlerden oluşur.

FINANSAL YONETIM

kisa vadel yabanci kaynaklar
Bir yıl gibi normal faaliyet dönemi içinde ödenmesi gereken borçların tümünden oluşur.

KVYK grubu, bir yıl içinde içinde ödenecek borçlar karşılığında dönen varlıklar grubundan çıkacak tutarı kapsar.

Banka kredileri ve tahvilli borç taksitleri gibi mali borç kalemleri, faiz yükü getirerek KVYK maliyetini ve tutarını artırırlar.

Borçlanma maliyeti UVYK’ dan düşük olduğu ve KVYK ödeme gücünün daha yüksek olması sebebiyle; KVYK toplamının UVYK toplamından yüksek olması istenir.

KVYK nakit ihtiyacını karşılamak, hammadde, malzeme ve mal stoklarını krediyle sağlamak nedeniyle oluşu

Borçların kısa vadeli olması, sağlanan fonların da dönen varlıkların finansmanında kullanılmasını gerektirir.

Kısa vadeli fonların duran varlıklarda kullanılması halinde, dönen varlıklar bu borçların vadesinde ödenmesine yetmeyecektir.

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

FINANSAL YONETIM

uzun vadel yabanci kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 • Bir yıl gibi normal faaliyet döneminden daha uzun dönemde ve ödemeleri duran varlıklardaki değerlerle yaratılacak fonlarla yapılacak olan borçlardır.

ÖZKAYNAKLAR

 • İşletme sahip ve ortaklarının kuruluşta koydukları, sonradan artırdıkları sermaye ile, dönem kârı ve oto finansman kaynaklarıyla oluşan, işletme sahip, ortaklarının haklarını ifade eder.
 • İşletme sahiplerinin aktif üzerindeki haklarını göstermesi ve işletmeye faiz yükü getirmeyen bir kaynak grubu olması sebebiyle;

ÖZKAYNAKLAR = KVYK + UVYK

olması, hatta büyük olması istenir

FINANSAL YONETIM

f nansal ama
FİNANSAL AMAÇ
 • Finans yöneticisinin görevlerini yerine getirirken göz önünde bulundurduğu temel amaç: işletmenin piyasa değerini maksimize etmek…
 • Piyasa değerinin maksimizasyonu amacı, kısa dönemde karı veya hisse başına düşen kazancı maksimize etmek amacından farklıdır.

FINANSAL YONETIM

f nansal ama1
FİNANSAL AMAÇ
 • Kısa sürede karı veya hisse başına kazancı maksimize etme amacı;
  • İşletmenin gelecekte elde edeceği gelirin yıllar arasında dağılımını ve sürekliliğini dikkate almamak,
  • Beklenen gelir akışındaki risk veya belirsizlik derecesini ihmal etmek
 • gibi eksik yönlere sahiptir

FINANSAL YONETIM

f nansal ama2
FİNANSAL AMAÇ
 • Halbuki işletmelerin karşı karşıya oldukları risklerdeki farklılıklar, belli bir dönemde hisse başına elde ettikleri gelir eşit olsa dahi, bu işletmelerin piyasa değerlerinin değişik olmasına yol açmaktadır.
 • Piyasa değerini maksimize etme amacı, işletmenin yönetimi ve kaynakların çeşitli iktisadi değerler arasında dağılımı açısından, kısa sürede hisse başına geliri maksimize etme amacına göre daha rasyonel görülmektedir…
 • Finans yöneticisi kar risk dengesini iyi kurarak hisse senedi fiyatlarının yükselmesini sağlarsa, şirket sahiplerinin serveti artmış olur. Ortaklar tarafından benimsenen bu amaç yöneticiler açısından da uygun bir göstergedir. Çünkü yönettikleri şirketin değer kazanması başarılı olduklarının bir göstergesidir.

FINANSAL YONETIM

f nansal ama3
FİNANSAL AMAÇ
 • Finansmana ilişkin kararlar, hem işletmenin gelecekteki gelir akışının büyüklüğünü, hem de işletmenin risk derecesini etkiler…
 • Günümüzde finansal kararların odak noktasını,işletmenin piyasa değerini etkileyen karar ve faaliyetler oluşturmaktadır…

FINANSAL YONETIM

slide20

BİR FİRMANIN DEĞERİ, GELECEKTE SAĞLAYACAĞI GELİR

AKIŞI İLE, BU GELİR AKIŞININ ELDE EDİLMESİNDEKİ RİSK

DERECESİNE BAĞLIDIR

KARLILIK

KARARLAR

PİYASA DEĞERİ

RİSK

FİNANS YÖNETİCİSİNDEN BEKLENEN İŞLETMENİN PİYASA DEĞERİNİ

EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞTIRACAK BİÇİMDE RİSK VE KARLILIK ARASINDA

BİR DENGE KURMASI; KAR VE RİSK ARASINDA OPTİMAL BİR DEĞİŞİM

SAĞLAMASIDIR…

FINANSAL YONETIM

slide21
Örneğin, bir işletme riski azaltmak için, varlıklarının büyük bir bölümünü para veya kolaylıkla paraya çevrilebilir finansal varlıklar şeklinde koruduğu durumda emniyet artmakla birlikte karlılık azalmakta; buna karşın firmanın elinde az miktarda nakit değer tutarak kaynaklarının büyük bir bölümünü gelir sağlayan varlıklara yatırması seçeneğinde, riskle birlikte karı da genellikle artmaktadır…

FINANSAL YONETIM

p yasa de er n n maks m zasyonu ve sosyal sorumluluk
PİYASA DEĞERİNİN MAKSİMİZASYONU VE SOSYAL SORUMLULUK
 • Piyasa değerinin maksimizasyonu amacı etik değerler ile ne derecede bağdaşmaktadır?
 • Piyasa değerini maksimize etmek, sosyal sorumluluğun bir tarafa bırakılması anlamına gelmemektedir.
 • Bu amaç,
  • İşletmelerin yüksek kalitede mal ve hizmeti mümkün olan en düşük fiyatla üretmelerini zorunlu kılmakta
  • İşletmeleri tüketicilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üretmeye yöneltmektedir

FINANSAL YONETIM

p yasa de er n n maks m zasyonu ve sosyal sorumluluk1
PİYASA DEĞERİNİN MAKSİMİZASYONU VE SOSYAL SORUMLULUK
 • İşletmelerin, tüketiciyi korumadan, çalışanlara uygun ücretler ödemeden, uygun istihdam yaratmadan, çevreyi korumadan piyasa değerlerini en yükseğe çıkartmaları pek mümkün gözükmemektedir.

FINANSAL YONETIM

finansman fonksiyonunun di er ama lar
Finansman Fonksiyonunun Diğer Amaçları
 • Uygun finansal yapıyı oluşturmak,
 • Özsermayenin güvenliğini korumak,
 • Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak,
 • İşletmenin likiditesini korumak.

FINANSAL YONETIM

finansman fonksiyonunun temel lkeleri
Finansman Fonksiyonunun Temel İlkeleri
 • Geçici (kısa vadeli) fon ihtiyacı, kısa vadeli borçları artırmakla karşılanmalıdır.
 • Dönemsel (orta vadeli) fon ihtiyacı orta vadeli borçları artırmakla karşılanmalıdır.
 • Duran varlıkların finansmanı, işletmenin emrine uzun süre için ayrılmış olan devamlı sermaye ile yapılmalıdır.

Minimum Finansal Denge Kuralı

FINANSAL YONETIM

finansman fonksiyonunun temel lkeleri1
Finansman Fonksiyonunun Temel İlkeleri
 • Stokların karşılık olabilmesi için, likidite derecelerinin yüksek yani hemen paraya çevrilebilir unsurlardan oluşmasına dikkat edilmelidir.
 • İşletme sermayesi (dönen aktif), kısa vadeli borçlardan (dönen pasiflerden) fazla olmalı ve böylece bir “güvenlik marjı” (net dönen aktif) oluşturulmalıdır.
 • Minimum net dönen aktif miktarı, ihtiyaçlara uygun olarak saptanmalı ve duran varlık niteliğinde düşünülerek, süreklilik gösteren uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir.
 • Özkaynakların, işletmenin bağımsızlığını güvence altında tutmak için uzun ve orta vadeli borçları karşılayabilecek düzeyde olmasına özen gösterilmelidir.

FINANSAL YONETIM

slide27

Fon akışı finansal varlıkların fon yaratmak üzere yatırımcılara satılmasıyla başlamaktadır (1).

 • Sağlanan bu fonlar , işletmenin faaliyetlerinde kullanılacak reel varlıkların satın alınmasında kullanılır (2).
 • Daha sonra işletme faaliyetlerinde başarılı ise, reel varlıklara yaptığı harcamalardan daha fazla gelir elde edecektir (3).
 • Sonra da elde edilen gelir ya işletmeye tekrar yatırılır (4a) ya da menkul değer satın alan yatırımcılara (4b) geri döner. 4a ile 4b arasındaki seçimde işletmeler tamamen serbest değildirler.

FINANSAL YONETIM

f nans y net c s n n g revler
FİNANS YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ
 • Finansal Analiz ve Kontrol
 • Finansal Planlama
 • Varlıkların Yönetimi
 • Fon Sağlanması
 • Firmanın Karşılaştığı Özel Sorunların Çözülmesi

FINANSAL YONETIM

f nansal kararlar
FİNANSAL KARARLAR
 • Finans yöneticisinin işletmenin piyasa değerini etkileyen başlıca kararları 3 grupta toplanabilir
  • YATIRIM KARARLARI; Hangi iktisadi varlıklara ne tutarda bir yatırım yapılacak?
  • FİNANSMAN KARARLARI; Yatırım kararlarının gerektirdiği fonlar nasıl sağlanacak?
  • KAR DAĞITIM KARARLARI; Karın ne kadarı işletmede kalacak ne kadarı dağıtılacak?

FINANSAL YONETIM

f nansal kararlar1
FİNANSAL KARARLAR
 • Finans yöneticisi vereceği kararlarda birçok değişkeni hesaba katmak, bu değişkenlerin finansal kararlar üzerine yansıyacak etkilerini ölçmek zorundadır.
 • Sınırsız sayıdaki işletme içi ve işletme dışı faktörlerden bir kısmı kontrol edilebilirken, bir kısmı da kontrol dışında kalmaktadır.

FINANSAL YONETIM

finansal kararlar etkileyen fakt rler
Finansal Kararları Etkileyen Faktörler
 • İşletme İçi Faktörler

İşletmenin niteliği: İşletmenin sermaye ihtiyaç miktarını belirleyen yapısal özellikleridir.Örneğin Endüstri işletmelerininduran varlık ihtiyaçları büyük olduğu halde, ticaret işletmelerinindönen varlık ihtiyacı fazladır.Bu fark tedarik edilecek finansal kaynağın türü ve planlaması üzerinde etkili olacaktır.

İşletmenin büyüklüğü:İşletmenin büyük orta ve küçük olmasını ifade eder. Büyük bir işletme daha elverişli koşullarda finans sağlayabilir,fon tedarik olanakları daha geniştir,finansal yapıları daha iyidir. Bu takdirde finansal denetim zorlaşabilir.Küçük işletmelerde sermaye tedariki elverişsiz koşullarla yapılır,finansal yapıları istikrarlı değildir fakat denetim kolaydır.

FINANSAL YONETIM

finansal kararlar etkileyen fakt rler1
Finansal Kararları Etkileyen Faktörler
 • İşletmenin hukuki yapısı: Kamu iktisadi işletmesinin finansal yapısı bireysel işletmelerden çok farklıdır.Anonim şirketinin finansal yapısı kollektif şirketten daha farklıdır.
 • Kar dağıtım politikası: İşletme yöneticileri karın işletmede bırakılmasıyla daha fazla yarar sağlamayacaklarsa karı işletmede bırakmak rasyonel olmayacaktır. Böylece kar dağıtımı gerçekleştirerek fon ihtiyacı yabancı kaynaklardan sağlanacaktır.
 • Sermaye maliyeti:İşletme ister iç ister dış kaynak ağırlıklı sermaye oluşumuna gitsin, belli bir maliyete katlanmak zorundadır. Bu bakımdan kaynak türlerinin maliyetlerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucu daha düşük maliyetli fonlar tercih edilecektir ve finansal kararlar ona göre verilecektir

FINANSAL YONETIM

finansal kararlar etkileyen fakt rler2
Finansal Kararları Etkileyen Faktörler

İşletme Dışı Faktörler

 • İşletmeler ülke ekonomisinde oluşan makro değişikliklerden etkilenirler.
 • Ülke ekonomileri de dünya da ki konjoktürel dalgalanmalardan etkilenir.
 • KÜRESEL EKONOMİ – KÜRESEL KRIZ .
 • BÖLGESEL KALKINMA AB YE ÜYELIK VS

FINANSAL YONETIM

slide34

Finansal KararlarFINANS YONETICI ONEMI

 • Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, planlama ve kontrol tekniklerinde önemli ilerlemeler sağlayarak firma hedeflerinin sayısal olarak saptanmasına, bu hedeflerin sayısal olarak saptanmasına ve bölümler arasında ayrımına, alınan sonuçların önceden saptanmış standartlara göre değerlendirilmesine imkan vermiştir.
 • Firmanın amaçlarına etkin bir şekilde ulaşabilmesi için planlama ve denetime olan gereksinimin artması, finans yöneticisinin görev ve sorumluluklarını genişleterek, yönetimde kilit konuma getirmiştir.

FINANSAL YONETIM