html5-img
1 / 4

PSP180A2 Vacuum Cleaner Presentation

Bonus-czystość s.c. Lisowo 17 73-120 Chociwel

Download Presentation

PSP180A2 Vacuum Cleaner Presentation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Numatic PSP 180 A2 Pracujący na sucho, energooszczędny odkurzacz do zadań specjalnych. Nowy produkt w dziedzinie dbania o czystość

  2. Opis Wychodząc naprzeciw rozporządzeniu Komisji UE NR 666/2013 wprowadzonej w życie 8 lipca 2013 roku, odnoszącej się do eko-mocy odkurzaczy, wprowadzony zostaje nowy model odkurzacza firmy Numatic, zwany dalej PSP 180 A2, zaopatrzony w energooszczędną i ekologiczną turbinę o mocy 580W, zgodną z wymogami UE. Dzięki wprowadzeniu nowych technologii, urządzenie jest trwałe i nadaje się do profesjonalnego zbierania zanieczyszczeń suchych bez względu na rodzaj powierzchni. Charakteru nadają tutaj wykonane ze stopu aluminium rury ssące oraz wyjątkowo estetyczna budowa umożliwiająca bezproblemowe schowanie przewodu oraz przechowywanie akcesoriów.

  3. Dane Techniczne • Zasilanie ~240V • Wydajność mocy Klasa A • Dywany / twarde posadzki Klasa C / C • Emisja kurzu Klasa C • Moc całkowita 580 W • Podciśnienie 1950mm • Długość przewodu 13 m • Pojemność na sucho 8 L • Waga 8,0 kg • Wymiary 340x340x340mm

  4. Wyposażenie standardowe i dodatkowe Na wyposażeniu standardowym znajdują się poniższe elementy: Możliwe jest także zakupienie wyposażenia dodatkowego, opcjonalnego:  worki 10szt NVM1CH Więcej Informacji na: http://bonus-czystosc.pl/

More Related