slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vývoj ošetřovatelství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vývoj ošetřovatelství

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Vývoj ošetřovatelství - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Mgr. Pavla Hrubá. Vývoj ošetřovatelství. Osnova . Nejstarší doby Rozvoj medicíny v Evropě Rozvoj ošetřovatelství ve světě – Krymská válka Florence Nightingalová Válka na Krymu Přínos F.N. Henry Dunant Citace . Nejstarší doby.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj ošetřovatelství' - maree


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osnova
Osnova
 • Nejstarší doby
 • Rozvoj medicíny v Evropě
 • Rozvoj ošetřovatelství ve světě – Krymská válka
 • Florence Nightingalová
 • Válka na Krymu
 • Přínos F.N.
 • Henry Dunant
 • Citace
nejstar doby
Nejstarší doby
 • primitivní život obyvatel v nejstarších dobách provázely různé choroby a epidemie
 • kvalita oš. péče se zvyšuje s narůstajícími odbornými poznatky
 • primitivní lidé nechápali příčiny nemocí, smrti - souvislosti s nadpřirozenými silami (trest) - snažili se duchy, božstva udobřit
 • léčitelé, zaříkávači, šamani
 • hlavní zdroje léčení - slunce, voda,rostliny
 • zkušenosti se předávali z generace na generaci
slide5

s rozvojem společnosti uctívání bohů přesunuto do chrámů - kněží, modlitby

 • péče o nemocné, chrámoví sluhové - „první špitální sestry“
 • oš. péči v domácnostech zajišťovaly matky, popřípadě otroci
rozvoj medic ny v evrop
Rozvoj medicíny v Evropě
 • Medicína starořecká - 2000 l.př.n.l.
 • Asklépios - mimořádné léčitelské schopnosti, uznáván jako bůh medicíny
 • v Epidauru mu byl vystavěn chrám, kolem kterého vzniklo centrum medicíny
 • symbol lékařství - hůl s hadem
 • Hippokrates - „otec medicíny“ autor lékařské přísahy, obvazu hlavy, typologie
 • Galenos - pitvy zvířat
slide7

Avicenna - 1000 př.n.l.

- velký přínos pro medicínu, fyziologii

- předpokládal mikroorganismy v prostředí

 • vliv křesťanství - 1. stol.
 • služba člověku je pojímána jako služba bohu
 • Fabiola (340-420) založila první špitál v Římě
rozvoj o et ovatelstv ve sv t krymsk v lka 1854 1856
Rozvoj ošetřovatelství ve světěKrymská válka 1854-1856
 • Potřeba odborně připravit ženy pro péči o raněné a nemocné
 • Nikolaj IvanovičPirogov (1810-1881)

- Ruský chirurg, vyškolil 30 dobrovolných ošetřovatelek pro ruskou frontu na Krymu

- důraz kladl na dodržování hygieny – prevence inf. onemocnění

- poprvé zavedl stejnokroj – sesterská uniforma

florence nightingalov 1820 1910
FlorenceNightingalová(1820-1910)
 • je považována za zakladatelku moderního ošetřovatelství
 • na počest jejího narození (12. 5. 1820) se slaví Mezinárodní den ošetřovatelství
 • ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. století v celém světě
 • její odkaz sestrám nového milénia je stále platným a aplikovatelný jako před sto lety
slide11

dostalo se jí vynikajícího vzdělání, přestože byla ženou

 • studovala historii, filosofii, vědy a klasickou literaturu spolu s hudbou a uměním
 • sledovala knihy a zprávy o nemocnicích, veřejném zdravotnictví a hygienických zařízeních
 • měla nadání pro matematiku a statistiku
 • na doporučení otce a pod jeho dohledem se učila latinu, řečtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu
 • během svých častých cest po Evropě navštěvovala nemocnice
 • rodiče nesouhlasili s jejím rozhodnutím stát se ošetřovatelkou - nebránili jí v návštěvách nemocnic ve městech, kam cestovali
 • pořizovala si a uschovávala bohaté zápisky o všem, co se týkalo organizace a řízení nemocnic, hygieny, stavebního uspořádání jednotlivých oddělení a také práce lékařů
slide12

v roce 1850 vstoupila jako 31letá studentka ošetřovatelství do Ústavu protestantské Diakonie v německém Kaiserwerthu

 • po třech měsících se vrátila zpět do Anglie, kde pokračovala v prohlídkách nemocnic
 • v roce 1853 se stala vedoucí Ústavu pro péči o nemocné šlechtičny v Londýně

- zde úspěšně provedla řadu (na tehdejší dobu) revolučních změn: zavedla mj. výtah pro jídlo z kuchyně přímo na oddělení

vymyslela a nechala nainstalovat signalizační systém od lůžka

pacienta se zvonkem na chodbě

nechala rozvést teplou tekoucí vodu do každého patra nemocnice

 • upřednostňovala pavilonový typ zařízení, ve kterém byli pacienti separováni podle chorob
 • stala se odborníkem pro nemocnice a veřejné zdravotnictví
slide13

v roce 1854 začala Krymská válka, ve které bojovaly Anglie a Francie proti Rusku

 • Florence napsala dopis válečnému sekretáři a nabídla mu svoji pomoc. Současně ji týž sekretář, sir Sidney Herbert, požádal, aby vedla ošetřovatelky vyslané do vojenské nemocnice
 • v říjnu se tak vydala s 38 sestrami na cestu
 • chápala tuto misi jako velkou příležitost ukázat hodnotu ženy-ošetřovatelky ve vojenské nemocnici
v lka na krymu
Válka na Krymu
 • skutečnost na Krymu byla horší, než ji popisovali váleční zpravodajové
 • ve vojenské nemocnici zřízené z kasáren ve Scutari bylo ubytováno 2300 pacientů
 • nemocnice byla špinavá, zamořená krysami a blechami
 • ve zpustlých kasárnách leželi na holé a špinavé podlaze nazí ranění a nemocní vojáci
 • dostávali pouze jedno jídlo denně (někdy žádné), které jedli rukama
 • neměli k dispozici záchody, ani jiná hygienická zařízení
 • nemoci jako tyfus, cholera a průjmy zde byly častější a nebezpečnější než samotná zranění
slide15

nově příchozím sestrám se dostalo od lékařů velmi chladného a odmítavého přijetí.

 • zpočátku je k nemocným ani nechtěli pustit
 • během prvního týdne pobytu ošetřovatelky zprovoznily kuchyň a nemocní muži dostávali alespoň stravu podle svých potřeb.
 • uklidily, byly vybudovány toalety, zřízena prádelna
 • sestry konečně mohly poskytovat raněným ošetřovatelskou péči
 • Florence bojovala za práva nemocných, poukazovala na nedostatky v systému a také sama navrhovala změny
slide16

chtěla inovovat vojenské nemocnice tak, aby se zde nemocní cítili jako doma

 • zavedla systém, který umožnil, aby vojáci mohli pravidelně posílat peníze domů svým rodinám
 • pro rekonvalescenty zřídila odpočinkovou místnost s čítárnou, psacími pomůckami, společenskými hrami
slide17

během půl roku se snížila úmrtnost raněných vojáků z  60% na2%a ke konci války dokoncena1%.

 • Florence se nestarala jen fyzické potřeby pacientů, ale pečovala i o jejich sociální pohodu
 • poprvé v historii zde nemocní a ranění vojáci dostávali nemocenské dávky
slide18

v roce 1859 sepsala knihu Poznámky o ošetřovatelství

- byla určena nejen sestrám, ale všem, kteří pečovali o nemocné

 • Florence preferovala pět základních elementů:

ochrana zdravého prostředí

čistý vzduch

funkční odpady

čistota a světlo

 • v roce 1860 otevřela svoji ošetřovatelskou školu při nemocnici sv. Tomáše v Londýně
 • studium ošetřovatelství trvalo jeden rok, v daném ročníku bylo 20-30 posluchaček
slide19

od roku 1864 pracovala Florence na projektech domácí ošetřovatelské péče, porodnice, vojenských kasáren

 • první technicky rozdělila poskytování ošetřovatelské péče různým pacientům (do té doby byli muži, ženy i děti umísťováni společně na pokojích)
 • zřizováním nemocnic pro duševně nemocné choré oddělila „duševně zdravé“ pacienty od psychiatricky nemocných
 • studovala příčiny dětské úmrtnosti
 • v roce 1871 publikovala knihu Zápisky o šestinedělí v nemocnici
 • byla iniciátorem a hlavním organizátorem Britské asociace sester (1887)
slide20

v roce 1907 ji král Edward VII., jako první ženě v historii, předal vyznamenání za zásluhy

 • zemřela 13. srpna 1910 v Londýně
p nos f n
Přínos F.N.
 • hlavní iniciátor mnoha reforem zdravotní a ošetřovatelské péče druhé pol. 19. st.

- hygienické reformy, podávání kvalitní stravy, výcvik nemocničních zřízenců, individuální péče

 • uvědomovala si rozdíl mezi ošetřovatelstvím a medicínou
 • představovala si, že ošetřovatelství bude samostatnou profesí
 • popularizovala myšlenku systematického vzdělávání sester
henry dunant 1828 1910
Henry Dunant 1828-1910
 • zásluhy o rozvoj laického ošetřovatelství
 • jako švýcarský kupec navštívil bojiště po bitvě u Solferína (1859), kde se setkal s nedostatečnou péčí o nemocné a raněné
 • zřídil lazaret - zajistil dobrovolníky z řad civilního obyvatelstva pro pomoc raněným, zajistil i jejich odbornou přípravu
 • z jeho iniciativy vznikla v roce 1864 Mezinárodní organizace Červeného kříže
 • v Čechách 1868 ČČK
citace
Citace
 • ROZSYPALOVÁ, M a ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství I., II.. 1.Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • KAFKOVÁ, Vlastimila. Z historie ošetřovatelství. Brno: IDVPZ, 1992, ISBN 80-7013-123-3.
 • AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 8.9.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingalov%C3%A1