Download
mol lusc contagi s 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mol·lusc contagiós 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mol·lusc contagiós 2010

Mol·lusc contagiós 2010

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Mol·lusc contagiós 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mol·lusc contagiós 2010

 2. Concepte El mol·lusc contagiós (MC) és una malaltia produïda per un virus de la família dels poxvirus. Mida gran (200-300 nm) i molt poc immunogènic.

 3. El període d'incubació pot arribar a superar els tres mesos. En pacients immunocompetents es resol en 3-12 mesos sense deixar cicatriu.

 4. Clínica Apareixen en brots, sovint durant la primavera i la tardor. Petites pàpules de 3 a 6 mm de diàmetre de color perla i típicament umbilicades.

 5. Asimptomàtiques, s’acostumen a localitzar d'una manera asimètrica en zones prèviament danyades. No pot travessar una pell sana, per la qual cosa només infecta pells ferides o eczematoses (atòpies).

 6. Diagnòstic Umbilicació de lesions asimptomàtiques que apareixen en nombre variable en zones d’èczema atòpic. Rapidesa de l'aparició de noves lesions.

 7. Diagnòstic diferencial Es poden confondre amb fol·liculitis. Aquestes mostren una zona central pustulosa i responen al tractament amb antibiòtics.

 8. Els mol·luscos únics i grans són difícils de diferenciar de les berrugues víriques. Difícilment es poden confondre amb picades d'insecte i múltiples malalties exantemàtiques.

 9. Tractament Gran controvèrsia. En pacients immunocompetents es resol en 3-12 mesos sense deixar cicatriu. No modifica el curs de la malaltia ni tampoc la possibilitat de recidives. Formació clínica de nous elements que ja devien estar en període d'incubació.

 10. Tractament Tots els tractaments poden deixar cicatrius dermatològiques. Aïllar no és una gran solució. La majoria de les vegades els nens predisposats (atòpics) els patiran i els no atòpics no se’n contagiaran.

 11. Tractament El tractament dels mol·luscos perioculars és més difícil. És convenient l’observació i el control clínic. Només tractar si hi ha simptomatologia ocular.

 12. Curetatge És un mètode senzill i disponible de manera ràpida. Es realitza amb una cureta simple. És dolorós, per la qual cosa es recomana l’ús d’algun anestèsic tòpic abans de la seva realització.

 13. Crioteràpia És un mètode eficient i ràpid per al tractament de les lesions. El nitrogen líquid s’aplica sobre cada lesió durant pocs segons (10-15).

 14. Crioteràpia Polvoritzar de manera intermitent sobre la lesió, amb un polvoritzador portàtil a una distancia aproximada d’1 cm i en posició vertical. Esperar que la lesió torni a la seva coloració normal, i repetir el procés fent 2 o 3 aplicacions per sessió en les sessions necessàries (entre 3 i 6). Es repeteixen les sessions cada 2-3 setmanes segons sigui necessari. Entre els desavantatges es troben el dolor, la hiper o hipopigmentació i la cicatriu residual.

 15. Bibliografia: Fouz Ulloa A. Crioterapia. http://www.fisterra.com/material/tecnicas/crioterapia/crioterapia.asp Brown J, Janniger C.Molusco contagioso en la niñez. Int J Dermatol. 2006;45:93-9. Romero G, Garrido JA.Tratamiento tópico con cantaridina de moluscos contagiosos. Actas Dermosifiliogr. 2004;95(9):548-52.

 16. Jiménez R.Enfermedades víricas de la piel. Pediatr Integral. 2008;XII(3):269-77. Grimalt R.Infecciones cutáneas víricas. Protocolos de Dermatología 2003. Actualitzat el 2006 (consultat 30/10/2007). Disponible a: http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/uno/herpeszoster.pdf Sellarés E.Dermatologia Pediàtrica. Congrés de Dermatologia. Barcelona 2008.