beat g eneration n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Beat g eneration

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Beat g eneration - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Beat g eneration. Beatnici (zbitá generace). l iterární a sociální protestní hnutí americké mládeže v 50. a 60. letech 20. stol. (ovlivňuje i generaci Čechů) h lásají dobrovolnou chudobu p racují jako dělníci, obchodní cestující s kupina literátů působí v New Yorku a San Francisku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beat g eneration' - maree


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beat g eneration

Beat generation

Beatnici (zbitá generace)

slide2

literární a sociální protestní hnutí americké mládeže v 50. a 60. letech 20. stol. (ovlivňuje i generaci Čechů)

 • hlásají dobrovolnou chudobu
 • pracují jako dělníci, obchodní cestující
 • skupina literátů působí v New Yorku a San Francisku
 • v jejich dílech nacházíme vzpouru proti konzumnímu ideálu americké poválečné společnosti
slide3

vybočují z reality - vedou bohémský život, hledají oporu v drogách a alkoholu, v budhismu (asijská filozofie) v hudbě, cestují

 • Allen Ginsberg
 • báseň Kvílení – psaná volným veršem pod vlivem drog
 • cíl: šokovat, provokovat
 • snové vize se prolínají s realitou
 • nesouvislé a intimní pasáže
slide5
Úkol
 • Z Čítanky k literatuře v kostce si přečtěte úryvky zpěvů básně Kvílení
 • Všimněte si formy „rapsodického nářku“

(Rapsodie je původně literární pásmo, které bylo vytvořeno z úryvků starořeckýchhomérskýcheposů a které bylo přednášeno (recitováno či předzpěvováno) tzv. rapsódem)

slide6

Interpretujte výraz Moloch

 • Ve 2. zpěvu si všimněte patetičnosti (patetický = vášnivý, nadšený, citově nadnesený), doložte
 • Vyhledejte v textu anaforu,metaforu, epiteton jako umělecké prostředky
 • Jack Kerouac
 • popsal životní styl beatniků
 • autobiografický román Na cestě – stal se kultovní knihou
slide7

kultovní román = označení pro literaturu revoltující proti tradičnímu pojetí literárního procesu. Obecně řečeno jde o texty tvořené a čtené výjimečnými individualitami, které se z určitého důvodu rozhodly, že nebudou sdílet společensky doporučovaný vkus

slide8

„tulák“

Jack Kerouac

(1922 – 69)

 • „Smrt dává životu smysl, a proto je třeba mít ji vždycky u sebe - v mysli.“
slide9

Jack Kerouac okolo roku 1956

Umírá na následky alkoholismu

slide10

Přečtěte si ukázku z románu Na cestě z Čítanky k literatuře v kostce a odpovězte na otázky:

 • Co zachycuje autor v ukázce?
 • Vysvětlete slovo cesta v nadpisu. Jaký význam může mít ještě toto slovo?
 • Jak protestuje autor v románu proti konzumnímu ideálu společnosti? Jaká je jeho filozofie?
Úkol
slide11

Vysvětlete, co je forma živelného psaní.

 • Všimněte si kompozice textu – není členěn do kapitol ani do odstavců!
 • Dokažte, že text postrádá jakoukoliv literární formu, že je jen proudem slov, kterými autor líčí, co prožil na cestě. Doložte v textu (zatrhněte pasáž)
 • Charakterizujte jazyk autora
slide13

„duchovní otec“ beat generation, vynálezce slova heavy metal

 • Vyvolal pobouření romány Feťák a Teplouš – popisuje zde otevřeně svou závislost na drogách (sám byl homosexuál)
 • Pro zabití manželky (v drogovém opojení ve hře na W.Tella) hledán úřady útěk na cesty
 • Experimentuje se žánry, pracuje metodoustřihu (kombinace fragmentů, novinových výstřižků, citátů s vlastní tvorbou)

divoká obraznost, cynický humor, všechny vrstvy jazyka

slide14

Zákaz prodeje pro obscenitu (obscénní = oplzlý, nestydatý, nemravný)

mísí se zde pekelné litanie ze světa feťáckých vizí s drsnými vtipy, satirou a prorockými vizemi budoucí společnosti, před kterými by i George Orwell oněměl. Dnes má hodnotu mistrovského díla.

 • Další významné dílo
 • Nahý oběd
slide15

Charles Bukowski(původem Němec)

 • Navazuje v 80. letech 20. stol. na beatniky svým vulgárním stylem a nekonvenční autobiografickou prózou – pohoršuje, šokuje
 • soubor povídek Všechny řitě světa i ta má
 • autobiograf. próza Holywoodaj.
cit t

Lidský plémě mě odjakživa znechucovalo. V podstatě mi na lidech přijde nechutná ta jejich rodinně-vztahová choroba, která zahrnuje manželství, přesuny moci a hmotný podpory a která jako bolák, jako lepra postupně zachvacuje: vašeho souseda, čtvrť, obvod, vaše město, okres, stát, národ... a všichni zúčastněný si v tomhle úle navzájem lezou do prdelí ve snaze ten stupidní zvířeckej děs přežít.

Citát:
slide17

Přečtěte si z Čítanky k literatuře v kostce ukázku z díla Holywood

 • Odpovězte:
 • Čemu se autor vysmívá?
 • Jaké jazykové prostředky užívá autor v textu?
Úkol
slide20

LawrenceFerlinghetti(1919 žijící autor)

 • básník, malíř, překladatel, prozaik, dramatik
 • bohém, sám se ale nepovažuje za beatnika, je ale spjat s jejich programem
 • počátek tvorby spojen s braním halucinogenních látek
slide22
 • Přečtěte si v Čítance k literatuře v kostce ukázky z díla L. FerlinghettihoObrazy zmizelého světa a Krajiny života a Krajiny umírání
 • Všimněte si stavby verše, formy a grafického ztvárnění básní, slovní zásoby