Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Treiglo PowerPoint Presentation

Treiglo

1592 Views Download Presentation
Download Presentation

Treiglo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Treiglo

 2. Beth yw ‘treiglo’ a ‘threigladau’? Gall llythrennaucyntafrhaigeiriaunewidweithiau. e.e. Gall ‘c’ ddechreuol ‘cath’ ymgyfnewidag‘g’, ‘ngh’ neu‘ch’: gwelaisgath fynghath eichath Digwyddhynny am eubod, felarfer, yndilynrhyw air neueiriausy’nachosi’rnewid. Mae’rnewidhwnnw, yneidro, yneigwneudhi’n haws iniynganu’rgeiriauefo’igilydd. Treigloyw’renwar y newidhwn. Treigladyw’rhyn a achosir.

 3. Treigladau • Ermorsylfaenolywtreigloiramadeg y Gymraeg, dim ondarnawcytsainy gall effeithio: • p, t, c, b, d, g, ll, m, rh. • Canolbwyntirymaar y mannausy’nachositrafferthion; am ymdriniaeth lawn arreolautreiglogweler: • Morgan, T. J., Y Treigladura’uCystrawen (Caerdydd, 1952) • Lewis, D. Geraint, Y Treigladur (Llandysul, 1994)

 4. p t c b d g ll m rh

 5. Ceir tri math o newidneudreiglad: Y treigladmeddal 2. Y treigladtrwynol 3. Y treigladllaes

 6. Y TreigladMeddal Mae pob un o’rnawcytsainyma’ntreiglo’nfeddal: p, t, c, b, d, g, ll, m, rh. Y treigladmeddalyw’r un sy’ndigwyddamlaf o bell ffordd.

 7. Y TreigladTrwynol Y chwellythyrengyntafynunigsy’ntreiglo’ndrwynol: p, t, c, b, d, g. Y TreigladLlaes Y tairllythyrengyntafsy’ntreiglo’nllaes: p, t, c.

 8. Treigladau

 9. Rhagenwau a threigladau

 10. Rhagenwau a threigladau Rhagenw =gairsy’ncaeleiddefnyddioynlleenw. RhagenwauDibynnolBlaen

 11. Tasg1 Yneichgrwpiau, ceisiwchddidoli’rcardiauganeuparu’ngywir, yn y drefncanlynol: Fy Dy Ei (ben.) Ei (gwr.) Ein Eich Eu

 12. Atebion Fynghath Dygath Ei (ben.) chath Ei (gwr.) gath Eincath Eichcath Eucath

 13. Y fforddhawsafiddangospatrwm y treigladau, ac i’chhelpuigofio’rtreigladau, ywdrwyddefnyddio’rtablcanlynol: * g > _

 14. Felly, y rheolauyw: • Ceir treigladmeddalarôl y rhagenwdibynnolblaentrydyddunigolgwrywaidd ‘ei’. • Ceir treigladmeddalarôl y rhagenwdibynnolblaen ail unigol ‘dy’. • Ceir treigladtrwynolarôl y rhagenwdibynnolblaencyntafunigol ‘fy’. • Ceir treigladllaesarôl y rhagenwdibynnolblaentrydyddunigolbenywaidd ‘ei’.

 15. Enghraifft o gwestiwntebygol 1. Mae fycathynwael.

 16. Enghraifft o gwestiwntebygol 1. Mae fycathynwael.

 17. TASG 2

 18. Cwestiynauanodd! 1. Gwêl y barddlawero’ugerddimewncylchgronnau.

 19. Cwestiynauanodd! 1. Gwêl y barddlawero’ugerddimewncylchgronnau.

 20. Cwestiynauanodd! 2. Carwnfodarbenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltu â fi.

 21. Cwestiynauanodd! 2. Carwnfodarbenfyhunheddiwgannadyw hi wedicysylltu â fi.

 22. Cwestiynauanodd! 3. Mae’rbachgenyndangoseitheimladauiddynnhw’namlwgiawnar y caerygbi.

 23. Cwestiynauanodd! 3. Mae’rbachgenyndangoseitheimladauiddynnhw’namlwgiawnar y caerygbi.

 24. TASG UNIGOL