Intelligent sikkerhed og forebyggelse - PowerPoint PPT Presentation

intelligent sikkerhed og forebyggelse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intelligent sikkerhed og forebyggelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intelligent sikkerhed og forebyggelse

play fullscreen
1 / 5
Intelligent sikkerhed og forebyggelse
104 Views
Download Presentation
mare
Download Presentation

Intelligent sikkerhed og forebyggelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Intelligent sikkerhed og forebyggelse 30.03.2011

  2. Total Building Solution (TBS) – Begreber Betjenings-apparater Energi-rådgivning Belysnings-regulering Køle-integration Adgangs-kontrol DESIGOTMINSIGHT Billede Køle-maskine Integreretbrandalarm Kompressor Energi-registrering Undercentral IBI DESIGO RX

  3. Total Building Solution (TBS) – Integration af alle tekniske discipliner Management station Management station Sikkerheds-Scanning Brand Indbrud Adgang Video Tid Evakuering Venti-lation Varme AC Lys Vand Power

  4. Vertikale Horizontale Total Building Solution (TBS) – Integration i 2 dimensioner Brand Tyv CTS

  5. Total Building Solution (TBS) – Eksempel på samspil imellem systemer. Brand Alarm Alle nødudgange åbnes Lukning af brandspjæld Kameraer fokusere på brandområde Oplys flugtrute Advarsel over højttaleranlæg Sluk ventilation Elevatorer kører i sikkerheds-position Lukning af branddøre Aktivering af brandslukning Aktivér røgudsugning Access Control Video surveillance Other building services Fire Safety HVAC