flagg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Flagg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Flagg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Flagg - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Flagg. Estland. kart. Vått og moderate temperaturer om vinteren. Nordisk klima om sommeren. Stort sett som Sørøst-Norge, men noe mer omskiftende. Klima. Naturen. Skoger dekker omtrent halve Estland. De mest vanlige tresorter er furu, gran og bjørk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Flagg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
flagg
Flagg

Estland

slide3
Vått og moderate temperaturer om vinteren. Nordisk klima om sommeren.Stort sett som Sørøst-Norge, men noe mer omskiftende.

Klima

slide4

Naturen

 • Skoger dekker omtrent halve Estland. De mest vanlige tresorter er furu, gran og bjørk.
 • Estland er et meget flatt land. Landet har mange elver med Narva som den største. Landet har også en lang rekke småøyer.
slide5
I Estland bør man ikke bruke vann fra springen verken for å drikke eller pusse tenner.

Man forventer ikke drikkepenger på Estlands hoteller, men landets taxisjåfører og restauranter mottar gjerne 10-15 prosent for god service.

I Estland kjøper man vann på flasker.

Vann, importere og eksportere

De viktigste eksportartikler Tømmer og treprodukter Tekstil og tekstilprodukter Metaller og produkter av metall Maskiner og utstyr De viktigste importartikler Tekstil og tekstilprodukter Maskiner og utstyr Levende dyr og animalske produkter Mineralprodukter

Estland har økt sin eksport til Finland og Russland kraftig

siden mai 2004

slide6
Mer enn 60 % av Estlands territorium er dekket av skog og våtmark og fredet areal dekker omtrent en tidel av Estlands territorium. Samtidig er folketettheten bare på 30 mennesker per kvadratkilometer noe som er langt lavere enn i de fleste europeiske land.

var en miljøvernkampanje på slutten av 80-tallet som ble gjennomført for å hindre oppstart av nye fosforittgruver i Nord-Estland. Disse gruvene ville påført Estlandsøkologi veldig store skader og ført til behov for massiv arbeidsinnvandring.

Økologi

slide7

Oter

Bever

Ulv

Mår

kronhjort

villsvin

Gaupe

slide8

Næringsveier

 • Primærnæringer: olje og metall
 • Sekundærnæringer: oljeskifer, trearbeid, tekstil og tømmer.
 • Tertiærnæringer: Mateksport
estlands historie
Estlands historie

1940 tallet

 • 16. juni fikk Estland som trussel et ultimatum av Sovjetunionen. Enten skulle de bombes eller være under sovjetisk styre. Tidsfristen på å bestemme seg var åtte timer. De godtok kravene, Estland hadde ikke nok makt til å avslå ultimatumet. Over 60 000 estiske, svenske og tyske borgere flyktet tilbake til landene deres. Senere kom det masse russiske innvandrere . Det var også slik at estere hadde mindre rettighet i landet enn det russere hadde og verre ble det, Russland kunne rett og slett bestemme over Estland. De hadde nå sine fabrikker over alt. Nesten all industri gikk til sovjetisk produksjon. Det var ulovlig for Estland å drive med private gårder og fabrikker. Men levestandarden var bedre enn i russland helt til ca. 1970 årene, den ble verre i 1980 årene.
slide10

Utvikling og forandringer

 • I 1980 årene begynte estere med demonstrasjoner mot dette og det ble skrevet en protest brev av 40 forskjellige ledere. Mange estere mente og følte at det var på tide med selvstendighet i Estland, studenter og fabrikkansatte gikk i protest. Men mange ble bare arrestert. Og det kom

flere demonstrasjoner ut 1980 årene.

 • 23. august 1989, lagde menneskene i Baltikum den lengste demonstrasjonstog i historien. 2 millioner mennesker holdt hverandre i hendene helt fra Vilnius (hovedstaden i Litauen) gjennom Latvia og til Tallin (hovedstaden i Estland). De demonstrerte for kravet om uavhengighet.
 • Etter mange år med demonstrasjoner, blod og uenighet fikk Estland sitt ønske om å skape ny grunnlov og selvstendighet ved å vise at flertallet av befolkningen er for uavhengighet