Velkommen til tilsynsutvalgoppl ring 1 3 2012
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012. Kristin Enstad og Merete Stavn ,bydelsadminstrasjonen. Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm BBJ. Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan , men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marcy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Velkommen til tilsynsutvalgoppl ring 1 3 2012

Velkommen til Tilsynsutvalgopplæring 1.3.2012

Kristin Enstad og Merete Stavn ,bydelsadminstrasjonen


Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm bbj
Utdrag av forord til tilsynsutvalgs perm BBJ

 • Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan , men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets vegne.

 • Har ikke egen vedtakskompetanse, er saksforberedende organ for bydelsutvalget.( gjennom rapporter jfr Merete Stavn)

 • Tilsynet er frivillig for alle brukere/pårørende.

 • Skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med lov- forskrift-regler gitt av stat eller Oslo kommune.

 • Påpeke forhold som kan bedres.

Kristin Enstad


Nye lover 1 1 2012 av betydning er helse og omsorgstjenesteloven pasient og brukerrettighetsloven
Nye lover 1.1.2012 av betydning er helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven

 • Rettigheter samlet i én lov (pbrl.)

 • Plikter – både de som motsvarer rettighetsbestemmelsene og «sørge for»-ansvaret samlet i tjenestelovene (Hotjl.)

Kristin Enstad


Pasient og bruker rettighetsloven
Pasient og bruker-rettighetsloven omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven

 • § 2-1a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste   …”   Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b.

Kristin Enstad


Helse og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven: omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven

 • § 4-1. Forsvarlighet Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

 • a.den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,

 • b.den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,

 • c.helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og

 • d.tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

Kristin Enstad


Bydelens etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsomr der hotjl
Bydelens , etatenes og tilsynsutvalgenes ansvarsområder (hotjl)

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

 • Helsetjeneste i skoler og helsestasjon, svangerskap, barsel. BBJ

 • Legevakt m.m. Helsevernetaten

 • Fastlegeordningen. BBJ

 • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. BBJ

 • Helsetjenester i hjemmet. BBJ /Tils.u

 • Personlig assistanse, praktisk bistand, opplæring og støttekontakt. BBJ /Tils.u

 • Plass i institusjonSykehjemsetaten/Tils.u

 • Avlastningstiltak.BBJ.

Kristin Enstad


Kap 7 individuell plan koordinator og koordinerende enhet
Kap. 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet (hotjl)

 • Pasientrettighetsloven § 2-5. Rett til individuell plan.

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Kommunens plikt.

 • § 7-2. Koordinator.

 • § 7-3. Koordinerende enhet.( Søknadskontoret BBJ)

Kristin Enstad


Tjenestene ansvarlig leder og lovbest
Tjenestene, ansvarlig leder og lovbest. (hotjl)

 • Økern sykehjem og dagsenter: Katrine Selnes- Hotjl :Institusjon

 • Dagsenter Årvoll , Anne Svello Knoph

 • Dagsenter Ervald og boliger med miljøarbeidertjenester,1Villa eik

  2Lunden og 3Hagan : Elin Agasøster –Hotjl: Praktisk bistand og opplæring og helsetjenester i hjemmet/habilitering.

Kristin Enstad


Program kl 17 19
Program kl 17- 19. (hotjl)

 • Økern Sykehjem og dagsenter v/ Katrine Selnes Sykehjemsetaten) institusjon 30min

 • Årvoll dagsenter v/Anne Svello Knoph BBJ 15min

 • Ervald dagsenter, Villa Eik, Lunden og Hagan boliger med miljøarbeidertjenester (nb ikke institusjoner)30 min

 • Runde : Rutiner for samarbeid mellom tilsynsutvalg og ansvarlig ledere for tjenestene framover.?v/Kristin

 • 10 min Pause ca 18 15

 • Tilsynsutvalgets oppgaver ,rapportering, maler og rutiner for samarbeid med bydelsadministrasjonen v/Merete Stavn.30 min

 • Avslutning v/ Kristin Enstad

Kristin Enstad