Download
spiller foreldrem te h st 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spiller-/foreldremøte høst -14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spiller-/foreldremøte høst -14

Spiller-/foreldremøte høst -14

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Spiller-/foreldremøte høst -14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Spiller-/foreldremøte høst -14 Med blikk for de beste og rom for alle

  2. Kjerneverdiene : • GØY MED HÅNDBALL • Glød • Entusiasme • Glede • TILLIT • Fellesskap • Lojalitet • Samhold • DYKTIGHET • Profesjonalitet • Kompetanse • Innsatsvilje- og evne • FAIR PLAY • Respekt for dommeren • Respekt på banen • Respekt i hallen Spiller-/foreldremøte høsten 2014

  3. Sportslig handlingsplan Handlingsplanen skal sikre seriøs, strukturert og enhetlig drift. være et verktøy for spillere, trenere og støtteapparat for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for det sportslige og sosiale utviklingsarbeidet vi driver. Viktig: Spilleren i sentrum. Utvikling er ulik for alle spillere Spiller-/foreldremøte høsten 2014

  4. Foreldre - en viktig ressurs Vi ønsker at dere Følger med på hjemmesiden vår Betaler treningsavgift/ medlemskontingent i tide Deltar på dugnader for klubben Tar kontakt med laget hvis det er noe dere lurer på/er uenige i/ vil diskutere en sak Støtter opp om klubbens arbeid ved å ta en periode som tillitsvalgt. Spiller-/foreldremøte høsten 2014

  5. Foreldrevettregler Møt opp på trening og kamp - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillere under kampen Gi oppmuntring til alle spillerne i både medgang og motgang Hjelp barnet ditt å tåle både seier og tap Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser Vis respekt for lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør-tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball -ikke du Spiller-/foreldremøte høsten 2014

  6. Disse punktene skal gjennomgås på møtet, men utformes av det enkelte laget: • Medlemskontingent og treningsavgift • Treningstilbud; treningstider og –steder, hospiteringsmuligheter, • Sportslig årsplan, herunder turneringer og spill på nasjonalt nivå (eks Bring) • Gjennomføring av spillersamtaler, når og med hvem av trenerne (fra og med 13 år) • Uttakskriterier • Hospiteringsmuligheter • Dugnader • Treningsutstyr den enkelte spiller må stille med sjøl (ball- shorts- treningsdress ) • Arrangement – arbeidsoppgaver og ansvar (ikke regnet som dugnad) • Grasrotandelen • Støttemedlemskap Spiller-/foreldremøte høsten 2014