slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar potential microhidro Romania 20 Februarie 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar potential microhidro Romania 20 Februarie 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Seminar potential microhidro Romania 20 Februarie 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale. Seminar potential microhidro Romania 20 Februarie 2014. Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seminar potential microhidro Romania 20 Februarie 2014' - marcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Seminar potential microhidro Romania

20 Februarie 2014

slide3

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PREZENTAREA COMPANIEI SC HIDROELECTRICA-S.A.

S.C. HIDROELECTRICA S.A. societate comerciala infiintata ca urmare a reorganizarii sectorului energetic din Romania conform HG 627/2000

 • Obiect de activitate:
 • Producerea de energie electrica inhidrocentrale
 • Realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic National
 • Realizarea de servicii de gospodarire a apelor din acumularile proprii prin furnizarea de apa bruta, regularizari de debite, protectie impotriva inundatiilor, asigurare de debite si alte servicii comune de gospodarire a apelor
 • Asigurarea navigatiei pe fluviul Dunarea prin ecluzare
slide4

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PREZENTAREA COMPANIEI.

Din punct de vedere administrativ, Hidroelectrica detine

7 sediisecundare (sucursale), fara personalitate juridica.

(Bistrita, Curtea de Arges, Cluj, Hateg, Portile de Fier, Ramnicu Valcea, Sebes)

Bistrita

Bistrita

Cluj

Cluj

Sebes

Sibiu

Hateg

Hateg

Sebes

Curtea

Curtea

Sibiu

Buzau

Rm

de

de

Arges

Arges

Valcea

Tg

.

Jiu

Caransebes

Bucuresti

Rm.

Valcea

Bucuresti

Portile

Portile

Fier

de

de

Fier

Slatina

 • SUCURSALELE HIDROELECTRICA
slide6

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PRZENTAREA COMPANIEI SC HIDROELECTRICA-S.A.

HIDROELECTRICA - LIDER IN PRODUCTIA DE ENERGIE IN ROMANIA

 • producatorul cel mai important de energie electrica din Romania pe piata reglementata şi pe piaţa concurenţială;
 • principalul producator de servicii de sistem din Romania (cca. 80% din total), asigurand stabilitatea sistemului.
 • DATE LA 31.12.2013:
 • 261centrale hidroelectrice si statii de pompare în administrare;
 • Puterea totala instalata: 6464 MW (inclusiv statiile de pompare);
 • Producţia de energie electrică 14,8 TWh.
 • Productia de energie in anul hidrologic mediu ~ 17 TWh
slide7

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PRZENTAREA COMPANIEI SC HIDROELECTRICA-S.A.

PUTEREA INSTALATA

slide8

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PREZENTAREA COMPANIEI

PRODUCTIA DE ENERGIE HIDRO INTRE 1996-2013

Nuclear: 11624 GWh

(19,12%)

slide9

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PREZENTAREA COMPANIEI SC HIDROELECTRICA-S.A.

STRUCTURA PRODUCTIEI DE ENERGIE IN CENTRALELE HIDROELECTRICA IN ANUL 2013

Energia electrica produsain instalatiile SC Hidroelectrica SA a fost de 14,8 GWh, reprezentand33,69 % din productia totala a tarii.

slide10

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea I – PREZENTAREA COMPANIEI SC HIDROELECTRICA-S.A.

 • HIDROELECTRICA ca principal factor de stabilitatepentru Sistemul Energetic Naţional a furnizat următoarele servicii:
 • 73,44% dinbanda de reglaj secundar;
 • 83,72% dinrezerva terţiară rapidă;
 • 100% furnizare energiereactivă necesară la nivelul SEN .
 • Capacitaţi de producere ale HIDROELECTRICA calificate pentru asigurarea serviciilor de sistem:
 • reglaj secundar frecvenţă – putere26 hidroagregate;
 • rezerva terţiară rapidă95hidroagregate;
 • reglajul puterii reactive în bandasecundară de reglaj a tensiunii28 hidroagregate
 • restaurarea SEN78hidroagregate.
slide11

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Pachet legislativ european in domeniul energetic

Principalele acte normative adoptate in acest sens sunt:

slide12

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Obiectivele schemei de reducere a emisiilor de gaz (ETS)

Creareaunuicadrueuropeanpetermen lung necesarpentrudezvoltareatehnologiilorenergetice, obiectivaflat in stransalegatura cu“Strategiaprivindenergiasischimbarileclimatice”, care propunecatintepana in anul 2020:

 • reducereaemisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% fata de 1990

prin:

 • reducereautilizarii de energieprimara cu 20%
 • sporind cu 20% procentul de energieregenerabila din cadrulconsumului total de energie din UE.
slide13

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Obiectivele pachetului de energie - clima

 • “PACHETUL ENERGIE-CLIMA” include cadrullegislativadoptat la nivel UE in scopuldiminuariischimbarilorclimaticesireduceriidependenteieconomiilorstatelormembre de importurile de energie, cuprinzand:
 • Directiva 2009/28/CE prevedecresterea cu 20% a proporţiei de energiiregenerabileînconsumul total al UE.
 • Decizia nr. 406/2009/CE precizeazăfelulîn care ţărilemembreîşivor reduce emisiile de gaze cu efect de serăînanumitedomenii (transport, agricultură, locuinţe).
 • Directiva 2009/31/CE stabilestecadrul legal pentrucaptarea şi stocareageologica a CO2.
 • Directiva 2009/29/CE prevederevizuireasistemuluieuropean de schimb de cote de emisii (ETS -Emissions Trading Scheme), urmărindreducereaemisiilor de gaze cu efect de serăînsectoarelemariconsumatoare de energie.
slide14

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Partea II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

ImplicaŢiiLEpentrusectorul energetic DIN ROMÂNIA A NOULUI PACHET LEGISLATIV EUROPEAN

 • Prima consecinta a ” Pachetului Energie - climă “ va fi creşterea preţului energiei electrice produsă în centralele termice datorită costului achiziţiei certificatelor, la aceste costuri trebuie insa adaugate şi de investiţiile de modernizare. 
 • În aceste condiţii, centralele neafectate de costurile CO2 (nuclear şi regenerabile) vor constitui o alternativă de dezvoltare durabilă.
slide15

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II - Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman privind obtinerea terenului

slide16

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman – Certificatul de Urbanism

Emis de Autoritatea teritoriala aferenta locatiei Proiectului

(Prefectura Judetului …. sau Consiliul Local al comunei …)

slide17

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman – Autorizatii de gospodarire a apelor

slide18

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman – Aviz de mediu

slide19

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman – Autorizare infiintare centrala hidroelectrica

slide20

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman – Etape in realizarea unei capacitati de producere E-SRE, comercializare E-SRE, beneficierea de sistemul de promovare a E-SRE

 • Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare construirii
  • Obtinere teren (cumparare, concesionare, inchiriere)
  • Certificat de Urbanism (CU)
  • Aviz de GA [in prelabil: blocare amplasament (2 ani), inchiriere albie minora (10 ani)]
  • Aviz de mediu
 • Obtinere Autorizatie de Constructie (AC)
 • Construirea obiectivului
 • Obtinerea licentei de producere a energiei electrice (Aviz de racordare la SEN)
 • Obtinerea calificarii pentru productie prioritara de energie electrica a capacitatii de productie
 • Inscrierea la OPEE (SC Opcom SA) – pentru a vinde E-SRE pe piata pentru ziua urmatoare (PZU)
 • Inscrierea la OTS (CN Transelectrica SA) – pentru a obtine Certficate verzi (CV)
 • Inscrierea la OPCV (SC Opcom SA) – pentru inscrierea in Registrul CV si pentru a participa la piata de CV.
slide21

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrullegal roman – Autoritati emitente de avize, acorduri, teren

slide22

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part II – Cadrul legislativ european si roman privind dezvoltarea MHC

Cadrul legal roman – OUG 88/2011 – Schema suport pentru E-SRE

 • Producatorul de E-SRE vinde E-SRE pepiata
 • de energieelectica ca orice alt Producator, obtinandpentruaceastapretulpietei.
 • Extraseimportante din OUG 88/2011:
 • Art. 4 al (9) ANRE stabilesteprinOrdin, pana la data 01 martie a fiecarui an, cotaanualaobligatorie de achizitie de CV aferentaanului precedent, pebazacantitatilorrealizate de e.e. din E-SRE si a consumului final de e.e din anul precedent;
 • Art.6 al (2) Producatorii de E-SRE beneficiaza de un numar de CV pte.e. produsasilivrata, dupa cum urmeaza:
 • 3 CV / 1 MWhprodussilivratdacaCHE suntnoisi2 CV/ 1 MWhprodussilivratdaca CHE esteretehnologizata, pentru CHE cu Pi ≤ 10 MW
 • 1 CV / 2 MWhpentrualte CHE cu Pi ≤ 10 MW care nu se incadreaza la (a)
 • Lunar, producatorul de E-SRE:
 • Primeste CV de la OTS (Operator de Transport si de Sistem) pentru E-SRE livrata in reteauaelectrica;
 • Vinde CV in bazaunui contract bilateral saupepiatacentralizata de CV;
 • Primestecontravaloarea CV vandute
 • Informeaza OPCV (Operator Piata de Certificate Verzi) asupra CV vandute in contractebilaterale.
p oten t ialul hidroenergetic tehnic amenajabil al r om a niei

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

POTENTIALUL HIDROENERGETIC TEHNIC AMENAJABIL AL ROMANIEI

Part III –Strategia de privatizare a microhidrocentralelor

cca. 70 TWh/an

cca. 40 TWh/an

cca. 20 TWh/an (50 %)

cca. 17 TWh/an (42,5%)

(anul hidrologic mediu)

structura poten ialului hidroenergetic tehnic amenajabil

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

STRUCTURA POTENŢIALULUI HIDROENERGETIC TEHNIC AMENAJABIL

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

slide25

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part III – Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Potentialul Romaniei pentru dezvoltare de MHC-uri

În cadrul SRE – sursele regenerabile de energie – energia hidro deţine cea mai mare pondere;centralele hidroenergetice cu puterea instalată  10 MWbeneficiaza de Schema suport prin certificare verzi .

În România există o tradiţie în valorificarea micropotenţialului hidroenergetic, mărturie fiind centralele puse în funcţiune începând cu anul 1896 şi care se află încă în exploatare, cum ar fi: Sadu (1896), Sinaia (1896), Sadu (1926), Vulcan (1912), Râşnov (1912) şi Novaci 1(1938)

Primele inventarieri ale potenţialului hidroenergetic disponibil al României datează din perioada anilor 1920-1925. Ulterior s-au mai făcut inventarieri ale hidropotenţialului în perioadele ’60-’65, ’70-’75, ’80-’85 si in 2010 Asfel s-a stabilit că potenţialul hidroenergetic tehnic amenajabil al râurilor principale este de cca. 40 TWh/an.

slide26

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part III – Directii de actiune ale SC Hidroelectrica-S.A. pentru dezvoltarea de MHC-uri

Potentialul Romaniei pentru dezvoltare de MHC-uri

Micropotentialul hidroenergetic amenajat in Romania

(cf. Studiu de inventariere potential hidro ):

slide27

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Part III – Directii de actiune ale SC Hidroelectrica-S.A. pentru dezvoltarea de MHC-uri

MHC-uri cu Pi < 10 MW in portofoliului Hidroelectrica in 2014

actiunea de privatizare mhc uri din perioada 2004 2014

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Actiunea de Privatizare MHC-uri din perioada 2004÷2014

Part III – Directii de actiune ale SC Hidroelectrica-S.A. pentru dezvoltarea de MHC-uri

 • S-au organizat9licitatii, prin care s-au scos la vanzare 27 de pachete in scheme amenajatepesectoare de rau, cuprinzandintre 1÷10 MHC-uri.
 • S-au vandut103 MHC-uri care insumeaza o putereinstalata de 82 MW si o energie de proiect, in anulhidrologicmediu de 236 GWh/an.
 • Preturile de pornire ale activelorpropusesprevanzareprinlicitatiedeschisa cu strigare au foststabilitepebazaevaluariifacute de evaluatoriindependentiautorizati.
 • Initial prinContractul de vanzare-cumparare s-au impus o serie de conditiiInvestitorilor:
 • Pastrareaobiectului de activitate (producere de e.e.) timp de 10 anide la cumparare;
 • In primii 5 anide la cumpararesa se realizezelucrari de Reabilitare, modernizaresidezvoltaretehnologica a MHC-urilor, conform Planului de afaceri din Oferta/Contract;
 • preluarea personalului aferent activelor la data incetarii con­tractului de operare al S.C. Hidroelectrica S.A., cu respectarea obligatiilor si drepturilor decurgand din contractul colectiv de munca in vigoare la acea data.
 • Am renuntat la programele de investitiiobligatorii,fiind in interesulInvestitorilorsareabiliteze MHC-urilecumparate
actiunea de privatizare mhc uri din perioada 2004 20141

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Actiunea de Privatizare MHC-uri din perioada 2004÷2014

Part III – Directii de actiune ale SC Hidroelectrica-S.A. pentru dezvoltarea de MHC-uri

 • Lectiiinvatate:
 • S-au vandutsi MHC-uripentru care HE, la data vanzarii nu aveaacte de proprietateasupraterenului.Terenurile au fostinchiriatenoilorproprietari de MHC-urisi a existat o perioadalungaintrevanzare active sivanzareterenuriloraferente, din motive neimputabile HE.
 • Pemasuraceacestea s-au obtinut, terenurile au fostvanduteInvestitorilor
 • Incepand cu 2014 se vororganizalicitatiinumaipentru MHC-uri cu situatiaterenurilorclara,cerificate de proprietateasiterenuriintabulate.
actiunea de privatizare mhc uri din perioada 2004 20142

Strategia de privatizare a microhidrocentralelor in contextul dezvoltarii regionale

Actiunea de Privatizare MHC-uri din perioada 2004÷2014

Part III – Directii de actiune ale SC Hidroelectrica-S.A. pentru dezvoltarea de MHC-uri

 • In perioada 2004÷2014 s-au vandut103 MHC-uridin patrimoniul HE.
 • Metodafolosita: Vanzare prin licitatie deschisa cu strigare – tip english auction
 • Etape:
 • Evaluareaactivelor
 • IntocmireDosare de prezentare
 • PublicareAnunt
 • CumparareDosare de catreInvestitoriiinteresati
 • Depunereaofertelor
 • Deschidereaofertelor
 • Analizareaofertelor
 • Licitatiedeschisa cu strigare
 • SemnareaContractrului de vanzare-cumparare cu Investitoruldesemnat castigator.
slide31

Vă mulţumesc pentru atenţie!

STRATEGII SI PERSPECTIVE ENERGETICE IN UNIUNEA EUROPEANA

IMPLICATII PENTRU EUROPA DE SUD EST

European Energy Development, 26-27 octombrie 2011

J.W. Marriott Bucharest Grand Hotel

Mihai TELEANU – membru Directorat

HIDROELECTRICA SA

Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, Bucureşti

www.hidroelectrica.ro