Kom hoger 16 opdracht vervullen
Download
1 / 6

Kom Hoger #16 Opdracht vervullen. - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Kom Hoger #16 Opdracht vervullen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kom Hoger #16 Opdracht vervullen.' - marcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kom hoger 16 opdracht vervullen
Kom Hoger #16Opdracht vervullen.


Kom hoger 16 opdracht vervullen

Lucas 9:57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.62 Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.


Kom hoger 16 opdracht vervullen

HEALING.WHAT.CANCER.IS_ CHICAGO.IL FRIDAY_ 53-0904 E-29 And anyone who knows the Scripture, knows that the works, as far as redemption, was completed at Calvary in Jesus Christ, but He commissioned His disciples to take the message to all the world. Is that right? So the very works the Father gave the Son to do, is to be manifested again in the Church throughout all the Church age. God help us to believe while we bow our heads.Genezing: wat kanker is. 1953En iedereen die de Bijbel kent, weet dat het werk aangaande verlossing volbracht werd op Calvarie door Jezus Christus, maar Hij gaf Zijn discipelen de opdracht deze Boodschap aan de hele wereld te brengen. Is dat juist? Dus de werken die de Vader aan de Zoon gaf te doen, zal moeten gemanifesteerd in de Gemeente door alle tijdperken heen.


Kom hoger 16 opdracht vervullen

Them kind that takes the Word is God's true Bride, bringing forth children. They can't die. A child the Bride brings forth on the Word can't die, because It's the Word.Dat soort dat het Woord van God neemt is de ware Bruid, brengt kinderen voort. Zij kunnen niet sterven. Een kind dat de Bruid voortbrengt door het Woord kan niet sterven, het is het Woord.


Kom hoger 16 opdracht vervullen

Handelingen 1: forth children. They can't die. A child the Bride brings forth on the Word can't die, because It's the Word.8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.