slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JHWH openbaarde zich op Sinaï PowerPoint Presentation
Download Presentation
JHWH openbaarde zich op Sinaï

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

JHWH openbaarde zich op Sinaï - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Wat is er gebeurd tot nu toe?. De geboden zijn gegeven. De weerbare mannen zijn geteld. JHWH openbaarde zich op Sinaï. Het kamp is georganiseerd. De marsorde is bepaald. De tabernakel is gemaakt. De levietendienst omschreven. 7 Alija’s.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JHWH openbaarde zich op Sinaï' - marcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jhwh openbaarde zich op sina

Wat is er gebeurd tot nu toe?

De geboden zijn gegeven

De weerbare mannen zijn geteld

JHWH openbaarde zich op Sinaï

Het kamp is georganiseerd

De marsorde is bepaald

De tabernakel is gemaakt

De levietendienst omschreven

1 opstand van korach datan en abiram plus 250 man weigering om te komen

7 Alija’s

2. Mozes woedend en doet 2e poging. 250 man komen met hun vuurpannen

3.Korach, Datam en Abiram verzwolgen in de aarde, 250 man verzengd

1. Opstand van Korach, Datan en Abiram plus 250 man. Weigering om te komen.

4.Opstand van het volk – 14700 stierven aan de plaag

5. Van de 12 staven bloeit de staf van Aäron

6. De bloeiende staf van Aäron in de Aron haKodesj.

7. De Levieten – geen grondbezit wel tienden

slide4

Wie is Korach?

Korach betekent: kaal

Num.8: 5 De HEER zei tegen Mozes: 6 ‘Zonder de Levieten van de overige Israëlieten af en reinig hen. 7 Je moet hen besprenkelen met reinigingswater, en vervolgens moeten ze hun hele lichaam scheren en hun kleren wassen. Daarna zijn ze rein.

slide5

Wie is Korach?

Korach: kaal

2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen:

Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop!

XXxrqhlexrqhle

Alahkerech, alahkerech

Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop

slide6

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

Bethel

Gilgal

2 Kon.2:1 Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgalging. 2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar Betel gezonden

slide8

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria.

WAT GEBEURDE HIERVOOR?

Elia voer ten hemel (ging omhoog)

Elia maakte aliah

XXxrqhlexrqhle

Alahkerech, alahkerech

Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop

slide10

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria.

MyntqMyren

nariemqataniem

Qatan: klein, smal, jong, onbelangrijk

Naär: jongen, knecht

Gen.37:2 Jozef 17 jaar

Joz.6:23 De jongemannen brachten Rachab naar buiten

Mydly

jelediem

Jeled: kind, zoon, nakomeling, jongeling

Jalad: ter wereld brengen, baren, verwekken

NBV: kinderen

GNB: kinderen

HSV: kinderen

NBG: kinderen

SV: kinderen

WV: jongens

ASV: lads

KJV: children

NBV: troep kinderen

GNB: kinderen

HSV: kleine jongens

NBG: kleine knapen

SV: kleine jongens

WV: jongens

ASV: younglads

KJV: littlechildren

slide11

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

1 Kon.11:14 En de HERE deed een tegenstander tegen Salomo opstaan, de EdomietHadad; deze was van het koninklijk geslacht in Edom. 15 Toen namelijk David met Edom bezig was, en de legeroverste Joab optrok om de gevallenen te begraven, en hij ieder doodde, die van het mannelijk geslacht was in Edom – 16 want zes maanden was Joab daar gebleven met geheel Israël, totdat men ieder die van het mannelijk geslacht was, uitgeroeid had in Edom – 17 toen vluchtte Hadad, en met hem enige Edomitische mannen, hovelingen van zijn vader, om naar Egypte uit te wijken; en Hadad was nog zeer jong.

Ntq ren

Na’arkatan

slide12

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

1 Kon.3:7 En nu, HERE, mijn God, Gij zelf hebt uw knecht (Salomo) in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben; ik weet niet uit te gaan of in te gaan.

Ntq ren

Na’arkatan

slide13

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

Hoe klinkt deze geschiedenis wanneer we het ons zo voorstellen? 8x!

slide14

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

Hoe klinkt deze geschiedenis wanneer we het ons zo voorstellen? 40

slide16

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria.

eqb

Bakah

Splijten van de zee,

Klieven van hout,

Breken door een linie soldaten

Veroveren,

42 verscheurd, dan stonden er misschien wel 100 Elisa uit te jouwen.

slide17

Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

2 Kon.3:26 Toen slingeraars het omsingelden en beschoten, 26 zag de koning van Moab dat de strijd hem te machtig werd; hij nam met zich zevenhonderd mannen die het zwaard konden voeren, om door te breken in de richting van de koning van Edom; maar zij konden het niet.

Jlm-la eqbhl

Le havqi el melech

  • eqb
  • Bakah
slide18

Wat zien we nu?

42

of meer

jonge mannen

die Elisa

staan uit te jouwen.

2 berinnen

slide19

Wie is Korach?

Korach: kaal

2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen:

Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop!

XXxrqhlexrqhle

Alahkerech, alahkerech

Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop

Korach: koud, ijs, vorst

slide21

ISRAËL

LEVI’IEM

Deut.10:8 Toen zonderde de HERE de stam der Levieten af om de ark van het verbond des HEREN te dragen, vóór de HERE te staan om Hem te dienen, en in zijn naam te zegenen tot op deze dag.

COHANIEM

Num.3:5 De HERE nu sprak tot Mozes: 6 Laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aäron, opdat zij hem dienen,

slide22

Xxrqxqyv

WajiqachKorach

En nam Korach

Num.16:1

De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de RubenietenDatan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’

Korach nam

Mozes gaf

slide23

Num.16:1

De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de RubenietenDatan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’

slide24

Hoe

modern

kan

het?

Num.16:1

De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de RubenietenDatan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’

slide26

Num.16: 4 Bij het horen van deze woorden wierp Mozes zich ter aarde. 5 Daarna zei hij tegen Korach en zijn aanhang: ‘Morgen zal de HEER bekendmaken wie hem toebehoort, wie heilig is en in zijn nabijheid mag verkeren. Wie hij zal uitkiezen, mag in zijn nabijheid komen. 6 Luister wat u moet doen, Korach, en u, zijn aanhangers, ook: neem morgen allemaal een vuurbak, 7 doe er gloeiende kolen in en leg daar reukwerk op voor de HEER. Degene die dan door de HEER wordt uitgekozen, die is heilig. U matigt u te veel aan, Levieten.’

slide27

Num.16

8 Mozes zei verder tegen Korach: ‘Luister goed, Levieten. 9 Is het u niet genoeg dat u door de God van Israël van de andere Israëlieten bent afgezonderd om in zijn nabijheid te verkeren, om werkzaamheden bij de tabernakel van de HEER te verrichten en om de hele gemeenschap ten dienste te staan en die te vertegenwoordigen? 10 Is het u niet genoeg dat hij u en uw stamgenoten, de Levieten, in zijn nabijheid heeft toegelaten?

Eist u nu ook nog het priesterschap op?

slide28

Kain’sjalouzie voor Abel

  • Korach’sjalouzie voor Aäron
num 11 14 ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen dat is mij te zwaar

Ex.3:1 Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. 2 Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. 

Mozes

was

een

zeer

zachtmoedig

Man

Ex.3:11 Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?

Ex.4:10 Toen zeide Mozes tot de HERE: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong.

Num.11:14Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen: dat is mij te zwaar.

Num.12: 3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. 

slide30

Num.12: 3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. 

Ddamvnehsmsyahv

We ha isjmosjeanawmeod

En de man Mozesnederig veel

zachtmoedig

deemoedig

slide31

MyesrhMysnah

Ha anasjiemharsjaiem

Die mannen slecht/crimineel

Num.16:26 ‘Ga bij de tenten van die goddeloze mannen vandaan,’ zei hij tegen het volk, ‘en raak niets aan dat van hen is, anders komt u om vanwege hun zonden.’

esr

rasja

slecht, goddeloos, schuldig

korach de kale de ijskoude

MOZES

De getrokkene

slecht, zondig

Dienaar van God

zachtmoedig

hoogmoedig

nemen

geven

streber

leiderschap afhouden

KORACH

De kale, de ijskoude

  • Matth.25:23 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Matth11: 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

wie heeft de overhand in mij

KORACH

De kale, de ijskoude

MOZES

De getrokkene

Wie heeft de overhand in mij?

slide34

Juda 1:3Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.

5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden;

slide35

Juda 1:7zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.

8 Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden.

9 Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u! 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf. 11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.

.

antilogia

antilogia

tegenspraak

anti logos

tegen woord

slide36

Juda 1:12 Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld; 13 wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.

lucas 18 8 doch als de zoon des mensen komt zal hij dan het geloof vinden op aarde

Hab.2:4

maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven

hnVma

emoenah

Geloof, trouw, zekerheid, veiligheid, vastheid

Lucas 18:8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?