slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE: Työsuojelupäivät 23.8.2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE: Työsuojelupäivät 23.8.2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
march

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE: Työsuojelupäivät 23.8.2007 - PowerPoint PPT Presentation

104 Views
Download Presentation
Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE: Työsuojelupäivät 23.8.2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE:Työsuojelupäivät 23.8.2007Projektipäällikkö Ulla Kauppi

 2. Palvelukeskushankkeen taustaa • Valtiohallinnon tuottavuusohjelma (VNp 11.3.2005) • Valtioneuvoston kehyspäätös 2007-2011 • Viisi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta, joista neljä on jo perustettu. Siirtyminen vuoden 2009 loppuun mennessä. • Palvelukeskusverkoston muodostaminen

 3. OPM:n hallinnonalan palvelukeskusratkaisu • Yliopistojen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus: uusi virasto (päätös 26.10.2006) • OPM-PAKEn ohjausryhmä asettanut hallinnonalan henkilöstöprojektin (päätös 29.11.2006) • OPM:n ja VM:n yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettu 02/07 • VM:ltä rahoitus yliopistojen palvelukeskuksen perustamis-kustannuksiin • OPM sitoutuu tulevina vuosina tuottavuushyötyihin (puolet henkilöstömenojen säästöstä kehysvähennykseksi ja puolet uudelleen kohdennettavissa hallinnonalalla) • Budjettiesitys: 5 miljoonaa euroa yliopistojen palvelukeskukselle

 4. YOPK-hankkeen tavoitteena on • valmistella ja perustaa yliopistoja palveleva talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus sivutoimipisteineen - pilotointi vuoden 2008 syksyllä. • yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja, toimintatapoja, tietojärjestelmiä ja tietosisältöä.

 5. OPM-PAKEn organisointi Ohjausryhmä (päätöksenteko) Hankeryhmä (projektien koordinointi) Yliopistojen palvelukeskusprojekti VKPK:nAsiakkuusprojekti Yliopistot (sis. PAVE) 6 muuta tili- virastoa Hallinnon- alan henkilöstö- projekti Palvelukeskus, asiointi, ohjaus Asiointi- ja ohjausmallit Taloushallinnon prosessit Taloushallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit Henkilöstöhallinnon prosessit Tietojärjestelmät Tietojärjestelmät Yliopistojen palvelukeskus Valtiokonttorin palvelu- keskuksen asiakkuus Projektit asetettu 29.11.2006

 6. Palvelukeskus, asiointi ja ohjaus -osaprojektin tehtävät • Valmistelee palvelukeskuksen hallintoase-tuksen, organisointimallin, palvelukeskuksen, yliopistojen ja ministeriön välisen ohjaus- ja asiointimallin sekä yliopistojen siirtymisen palvelukeskuksen asiakkaiksi. • Toimeenpanee palvelukeskuksen ja sen sivutoimipisteiden perustamisen • Valmistelee ehdotuksen yliopistojen siirtymäaikataulusta ja palvelusopimuksesta.

 7. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit -osaprojektien tehtävät • Määrittelevät palvelukeskuksen ja sen asiakkaiden väliset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, prosesseihin sisältyvien toimintojen rajapinnat, työnkulut ja vastuunjaot • Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa henkilöstöhallinnon prosesseja, toimintatapaa ja tietosisältöä

 8. Tietojärjestelmät-osaprojektin tehtävät • Valmistelee ja yhteen sovittaa talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä-kokonaisuutta ja tietoliikennekysymyk-siä • Tietojärjestelmäprojekti tukee palvelu-keskusprojektia asiantuntemuksellaan tietojärjestelmäasioissa.

 9. Palvelukeskusmallin hyötyjä • Suuremmat volyymit tehostavat työtä ja mahdollistavat parempien tietojärjestelmien hankinnan • Virtaviivaistetut ja yhtenäiset prosessit • Sähköiset toimintatavat • Joustavuus: lomat, sijaistukset, ruuhka-ajat helpompi hoitaa • Päällekkäisen kehitystyön väheneminen • Hallinnollisen työn arvostuksen nousu • asiakasvirastojen voimavarojen kohdentaminen ydintehtäviin

 10. Syksy 2007 • Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset valmistuvat elokuun aikana: vastuunjakotaulukot täsmentyvät • Organisaatiomallin lähtökohta ohjausryhmän hyväksyttävänä 27.8. • Asiakaskohtaisia tiimejä

 11. Syksy 2007… • Palvelusopimusmalli • Toimitilojen vuokrasopimuksia valmistellaan • Toimitilojen suunnittelu käynnissä – toimitilat valmiit Vaasassa 1.5.2008.

 12. Syksy 2007… • Siirtymäaikataulu yliopistoille vuoden loppuun mennessä • Siirtymäkysely henkilöstölle syyskuun lopussa • Keskustelutilaisuudet yliopistoissa • Pilotoinnin käyttöönottosuunnitelman valmistelu ja käyttöönottoprojektin asettaminen

 13. Palosaaren kampusalue YOPK