register tovn ch z vierok r z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Register účtovných závierok (RÚZ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Register účtovných závierok (RÚZ)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Register účtovných závierok (RÚZ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Register účtovných závierok (RÚZ). Bratislava, 23. 5. 2014 www.registeruz.sk. m áj 2014. Schéma dátového toku z pohľadu podnikateľa. minulosť súčasnosť. p odnikateľ. NBS. FS. ministerstvá. Obchodný vestník. RÚZ. p odnikateľ. NBS, r egulačné úrady,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Register účtovných závierok (RÚZ)' - marcena-terence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
register tovn ch z vierok r z

Register účtovných závierok (RÚZ)

Bratislava, 23. 5. 2014

www.registeruz.sk

máj 2014

sch ma d tov ho toku z poh adu podnikate a
Schéma dátového toku z pohľadu podnikateľa

minulosť súčasnosť

 • podnikateľ
 • NBS
 • FS
 • ministerstvá
 • Obchodný vestník
 • RÚZ
 • podnikateľ
 • NBS, regulačné úrady,...
 • Zbierka listín
 • regulačné úrady
 • MS SR
 • ministerstvá
 • a ďalšie
 • FS
 • Zbierka listín
 • Obchodný vestník
architekt ra pr stupu do r z
Architektúra prístupu do RÚZ:

Verejnosť

www.registeruz.sk

Užívatelia registrovaní v KTI

KTI

internet

Verejný web RÚZ

Neverejný web RÚZ

Web Server

Web Server

Aplikačný server

Aplikačný server

Databáza

sk senosti z prev dzky
Skúsenosti z prevádzky
 • Veľká systémová zmena, neznalosť zákona

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6697

(kto, čo, ako, kedy písomne, kedy elektronicky, postup pre elektronické ukladanie, odporúčané formáty, čo už netreba)

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/faq

 • IFRS vs. POD
naj astej ie chyby uj
Najčastejšie chyby - UJ
 • Neúplnosť
 • Nesprávne označenie (IČO, DIČ, obdobie) ale môže byť aj ŠUSR
 • Obsah nesedí s označením
 • Oprava len 1 výkazu
pre o nie je uz v registri aj ke u bola ulo en
Prečo nie je UZ v registri aj keď už bola uložená
 • Obsahuje chybu
 • Neuplynula lehota na spracovanie (+ 15 až +35 dní)
 • Boli identifikované softvérové chyby v prepojení
 • Dáta za roky 2009 – 2012
s m sa stret vame
S čím sa stretávame
 • Žiadosti o preradenie z verejnej do neverejnej časti aj opačne
 • Žiadosti o úplné stiahnutie výkazov
 • Žiadosti o prístup neoprávnených osôb do neverejnej časti
 • Žiadosti o začiernenie podpisov
s m sa stret vame1
S čím sa stretávame
 • Žiadosti o potvrdenie výkazov pre verejné obstarávanie, úvery, licencie a pod.
 • Uloženie UZ za staré roky
 • Do zbierky listín (KUZ za zahraničné matky)
 • Nesprávne predloženie listín (MF SR, súdy)
 • Oznámenie o schválení ÚZ vs. podanie schválenej UZ
slide9

RÚZ v číslach (roky 2009 – 2014)

 • počet ÚJ s aspoň jednou závierkou - 567 697 ks
 • počet účtovných závierok (ÚZ) - 1 815 629 ks
 • celkový počet jednotlivých účtovných výkazov (ÚV) - 3 707 889 ks
 • celkový počet príloh- 3 353 999 ks
 • celkový objem príloh – 407,8 GB
 • typy dát - štruktúrované, neštruktúrované
 • verejné API – vyťažené dáta (FO,PO,SVS)