Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo
Download
1 / 10

Smlouvy Smlouva -úmluva, dohoda, konvence, pakt, konsenzus - nejčastější smlouva je o koupi - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Smlouvy Smlouva -úmluva, dohoda, konvence, pakt, konsenzus - nejčastější smlouva je o koupi' - marc


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres ZnojmoOP VK 1.4 75022320Tematický celek: Výchova k občanství II. stupeňNázev a číslo učebního materiáluObčanské právoVY_32_INOVACE_06_12Tomáš ZezulaAnotace: Občanské právo – smlouvy, orgány právní ochranyMetodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli


Smlouvy

Smlouva -úmluva, dohoda, konvence, pakt, konsenzus

- nejčastější smlouva je o koupi

Kupní smlouva:

 • Kupující, prodávající

 • Předmět koupě, jeho popis

 • Kupní cena

 • Doba, místo a způsob předání

 • Doba a rozsah záruky


Další druhy smluv:

 • Smlouva o pronájmu (byt, automobil…)

 • Smlouva o půjčce

 • Smlouva o dílo

 • Smlouva darovací

 • Smlouva pracovní

 • Smlouva o smlouvě budoucí

 • Autorská smlouva

 • Pojišťovací smlouva

 • Smlouva o přepravě osob


Org ny pr vn ochrany
Orgány právní ochrany

 • Soudy

  - rozhodují spor – na čí straně je pravda

  - zkoumají, zda došlo ke zločinu

  - udělují tresty

  - rozhodují o právech a povinnostech

  - spolupracují s ozbrojenými složkami

 • Státní zastupitelství

  - v některých otázkách zastupují stát

  - vypracovává obžalobu proti obviněnému

  - v trestním řízení je v pozici obžaloby


 • Notáři

  - ověřují listiny a podpisy

  - sepisují a uchovávají závěti a finanční obnosy

  - poskytují úřední osvědčení

  - přijímají do úschovy listiny

  - připravují pro soudy řízení o dědictví

 • Advokáti

  - zastupují klienty v právních sporech

  - obhajují občany v trestních věcech

  - sepisují smlouvy a žaloby

  - musí zachovávat mlčenlivost


 • Policie

  - spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku

  - vede boj proti terorismu

  - odhaluje trestné činy a jejich pachatele

  - dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu


Sankce
Sankce

Sankce – donucovací prostředek, který zaručuje plnění právní normy

- to, čím hrozí zákon svým případným

porušitelům

- slouží k odrazení pachatele od

protiprávního jednání


Druhy sankcí:

 • Sankce dopadající na ty, kdo se dopouštějí méně závažných porušení zákona (delikty v oblastech občanského, rodinného, obchodního a pracovního práva)

  - následky těchto činů je možné odstranit,

  nahradit, obnovit či zahojit

  • Napomenutí

  • Pokuta

  • Zákaz činnosti

  • Propadnutí věci


 • Sankce, které nemají za cíl obnovit původní stav, protože to není možné

 • Jejich cílem je způsobit pachateli takovou újmu, aby jeho následovníci neměli chuť protiprávní jednání opakovat

 • Těmto sankcím se říká TRESTY.

  • Odnětí svobody, ztráta čestných titulů a vyznamenání, ztráta hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, vyhoštění a zákaz pobytu


Zdroje: protože to není možné

 • Janošková D., Ondráčková M. Občanská výchova 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006, ISBN 80-7238-528-3

 • Janošková D. Ondráčková M. Občanská výchova 9, příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007, ISBN 978-80-7238-529-4


ad