นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ
Download
1 / 38

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล นายอำนวย ทองอนันต์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล นายอำนวย ทองอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. ๑. ประเด็นการบรรยาย. ที่มา / สาเหตุ กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย ปัญหา / ผลกระทบ ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล นายอำนวย ทองอนันต์' - mara-randolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

นายอำนวย ทองอนันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ


ประเด็นการบรรยายนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ

 • ที่มา / สาเหตุ

 • กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย

 • ปัญหา / ผลกระทบ

 • ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ

  สิทธิของบุคคล (๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘)


ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ


อาณาเขตทางบก นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการจัดการ5,656 กม.

พม่า

2,401 กม.

ลาว

1,810 กม.

กัมพูชา

798 กม.

อาณาเขตทางทะเล 2,630 กม.

อินโดนีเซีย

อินเดีย

อาณาเขตโดยรวม

มาเลเซีย

647 กม.


กลุ่มที่อพยพมาจากนอกประเทศกลุ่มที่อพยพมาจากนอกประเทศ

เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับ

รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศต้นทางไม่รับรอง

สถานะผลักดันออก กดขี่

การหนีภัยสงคราม

การแสวงหาโอกาสชีวิตที่

ดีกว่าเนื่องจากความต่าง

ทางเศรษฐกิจ

ความขัดแย้ง

ทางการเมือง

สาเหตุการอพยพ

ประชาชนบริเวณนั้นเป็นเครือญาติ

และเชื้อชาติเดียวกัน จึงอพยพไป

มาหาสู่กัน


ผลที่ตามมากลุ่มที่อพยพมาจากนอกประเทศ

จำนวนกลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิมีจำนวนมากขึ้น

เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง

การบริหารจัดการไม่มีการบูรณาการ


ชนกลุ่มน้อย /ผู้หลบหนีเข้าเมือง

ที่ลักลอบเข้าเมืองและอพยพมาจากประเทศอื่น ๒.๕ ล้านคน

 •  กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผัน

 • ให้อยู่ชั่วคราวรอกระบวนการ

 • แก้ปัญหา

 • ๕ แสนคนเศษ

 • สำรวจ/ทำทะเบียน

  ระหว่างปี ๒๕๑๙-๒๕๔๒

  ๓ แสนคน

 • สำรวจ/ทำทะเบียนในห้วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ๑.๙ แสนคน

 กลุ่มที่มีปัญหาความมั่นคง และทางราชการมีนโยบายดูแลเป็นการเฉพาะ

๑.๕ ล้านคน

 กลุ่มที่ ครม.มีมติรับรอง

สถานะให้อาศัยอยู่ถาวร

 สัญชาติไทย

 สถานะบุคคลต่างด้าว

เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

๑๔ กลุ่ม ๒ แสนคน

ได้สถานะแล้ว ๑.๒ แสนคน

 กลุ่มหลบหนีเข้าเมืองอื่น ๆ กรณีทั่วไป

จับกุม ส่งกลับ เฉลี่ยปีละ

๒ - ๔แสนคน

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา

 •  ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า

 • ม้งลาวอพยพ จ.เพชรบูรณ์

 • เกาหลีเหนือ

 • โรฮิงยา

ยุทธศาสตร์การจัดการ

ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

(สมช.)

ยุทธศาสตร์บริหารแรงงาน

ต่างด้าวทั้งระบบ

(รง.)

นโยบายและมาตรการ

เฉพาะจาก สมช./สภา มช.

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง

พ.ศ. ๒๕๒๒


ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

การเรียกร้องขอมีสถานะ

และสิทธิต่าง ๆ

โรคติดต่อร้ายแรง

ภาระค่าใช้จ่ายด้าน สธ.

ความสงบเรียบร้อย

ความหวาดระแวง

ของประเทศเพื่อนบ้าน

กรณีปัญหากลุ่มต่อต้าน

ผลกระทบด้านความมั่นคง

ความขัดแย้งกับคนไทย

ปัญหาการล่วงละเมิด

ภาพพจน์ทางลบต่อ

ประชาคมโลก

การตั้งรกราก

สายลับ/การจารกรรม


ด้านเศรษฐกิจปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

การศึกษา

สาธารณสุข

สาธารณูปโภค

ระบบเศรษฐกิจ

ประเภทกิจการที่คนไทยไม่ทำ


ด้านสังคมปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย

ถูกจำกัดโอกาสและสิทธิ การรวมกันเป็นชุมชน

ปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานที่เกิดภายหลัง

ปัญหาสังคมระยะยาว

ปัญหาความขัดแย้งกับคนไทย

เชื้อชาติ ทัศนคติ การแย่งชิงทรัพยากร

๑๐


ด้านการเมืองปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

การเรียกร้องสถานะและสิทธิ

องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

สนับสนุน/ผลักดัน

ภาพลักษณ์ของไทยในทางลบต่อประชาคมโลก

จากขบวนการหรือกลุ่มแสวงประโยชน์

ประเด็นการจำกัดสิทธิ การกดขี่ ถูกนำไปโจมตีในเวทีโลก

๑๑


ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติปัญหาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน/ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ

ความหวาดระแวงของประเทศเพื่อนบ้าน

การกระทบกระทั่งบริเวณชายแดน

๑๒


ปัญหาและผลกระทบอื่น

ปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง

* โรคซิฟิลิส

* โรคพยาธิเท้าช้าง

* วัณโรค

* โรคเรื้อน

๑๓


แนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหาในอดีต

ลักษณะเชิงรับ

กลุ่มอยู่นาน รับรองสถานะให้อยู่อาศัยอย่างถูกต้อง/ถาวร

ทำประโยชน์/ผสมกลมกลืน

กลุ่มผ่อนผัน ให้อยู่ชั่วคราว รอการส่งกลับ

เนื่องจากเหตุผลด้านมนุษยธรรม

กลุ่มอื่น ๆ ผลักดันส่งกลับตามกฎหมาย

สกัดกั้นป้องกันการเข้ามาใหม่

๑๔


ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา

นโยบายและมาตรการมีลักษณะแยกส่วน มีจุดอ่อน

ระบบฐานข้อมูลขาดความเชื่อมโยง

การสกัดกั้นบริเวณชายแดนทำได้อย่างจำกัด

ปัญหาเกี่ยวกับการผลักดันและส่งกลับ

๑๕


ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาปัญหาข้อจำกัดจากประเทศต้นทาง

ปัญหาเกี่ยวกับขบวนการนำพา/การทุกจริต

นโยบายและยุทธศาสตร์ขาดความสมดุล

องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน

มีข้อโต้แย้ง

๑๖


นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

ได้รับการรับรองกลุ่มที่อาศัยอยู่ถาวร ๑๔ กลุ่ม

 • ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล(มติ ครม. ๑๘ ม.ค.๒๕๔๘)

กลุ่มที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว

กลุ่มคนไร้สถานะอื่นๆ ที่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง(รวมทั้งแรงงานต่างด้าวฯที่กลับไม่ได้)

 • ยุทธศาสตร์บริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ (มติสภามช. ๑๐ พ.ย.๒๕๔๖และมติ ครม.๒มี.ค.๒๕๔๗)

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ (พม่าลาวและกัมพูชา)

๑๗


นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

 • นโยบายและมาตรการเฉพาะสมช. / สภา มช.

ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า

ชาวม้งลาวอพยพที่ จ.เพชรบูรณ์

ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ

ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงยา

กลุ่มหลบหนีเข้าเมืองที่อพยพเข้ามาใหม่

 • การดำเนินการปราบปราม จับกุมส่งกลับ ตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒

วีซ่าหมดอายุ

๑๘


ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล(มติ ครม. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘)(มติ ครม.๒๐ ก.พ.๒๕๕๐)(มติ ครม.๓ พ.ย.๒๕๕๒)

๑๙


กรอบความคิดยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

พระราช ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อ ครม.๑๘ ก.พ.๒๕๔๔

“ประชาชนที่อยู่ในประเทศเขามีมานานแล้ว แต่ก็ไม่เป็นคนไทย คือ

เขาไม่ถือว่าเป็นคนไทยแท้จริง เขาอยู่และเกิดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์

ของความเป็นไทย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกัน เพราะว่าถ้าหากว่ามีคน

ที่อยู่ในเมืองไทยและก็มีความน้อยใจมาก ไม่มีใครเอาใจใส่ ก็จะทำให้ความมั่นคง

ของประเทศด้อยไป”

๒๐


ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเท่าเทียม ความหลากหลาย

เคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน

การยอมรับว่าไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้

ความสอดคล้องกับพันธกรณี/กฎหมายระหว่างประเทศ

มีฐานข้อมูลและเอกสารแสดงตน

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

๒๑


วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

เร่งรัดกำหนดสถานะที่เหมาะสม เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับ

คุ้มครองดูแลด้านสิทธิมนุษยชน มีความสมดุล

มีแนวทางจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

ปรับทัศนคติ จนท.รัฐ

สร้างหลักประกันให้แก่ จนท.รัฐ

ป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่

๒๒


ยุทธศาสตร์รองรับยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

ยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะ

ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

๒๓


ยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะยุทธศาสตร์การกำหนดสถานะ(มท.เจ้าภาพหลัก)

สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตน

แก้ไขหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณา/ลดขั้นตอน

กำหนดกรอบการพิจารณา กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม

ใช้แนวทาง “ให้ก่อน ถอนทีหลัง”

กระจายอำนาจการอนุมัติในระดับที่เหมาะสม

ให้ภาควิชาการ / NGO มีส่วนร่วมการพิจารณาคำร้อง

ในรูปคณะกรรมการ

๒๔


กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพิจารณากำหนดสถานะ 6 กลุ่ม

ลูกได้สัญชาติไทย

แปลงสัญชาติ

มีเชื้อสายไทย

กลุ่ม 1: ผู้ที่อพยพเข้ามาในประเทศกลับประเทศต้นทางไม่ได้/มีชื่อในระบบทะเบียน

อาศัยอยู่๑๐ปี นับถึงวันที่ ครม.อนุมัติยุทธศาสตร์

(อพยพเข้ามาก่อน ๑๘ม.ค.๒๕๓๘)

บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ไม่มีเชื้อสายไทย

ลูกได้สัญชาติไทย

เกิดและอาศัยในไทยจบการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของไทย

ระดับอุดมศึกษา

สัญชาติไทย

กลุ่ม 2: เด็ก/บุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา

ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

ใช้หลักเกณฑ์กลุ่มที่ 1

สัญชาติไทย

ขาดบุพการี/ ชื่อในทะเบียน/ อยู่นานอย่างน้อย 10 ปี นับถึงวันที่ ครม.อนุมัติยุทธศาสตร์

กลุ่ม 3: บุคคลไร้รากเหง้า

(ไม่ทราบจำนวน)

สัญชาติไทย

ขาดบุพการี/ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลสัญชาติไทย

๒๕


กลุ่ม 4 6 กลุ่ม: ผู้ทำคุณประโยชน์ (ไม่ทราบจำนวน)

สัญชาติไทย เป็นรายกรณี

ให้อยู่ชั่วคราวและกำหนดสถานะโดยใช้กระบวนการพิจารณากลุ่ม 1 - 4

กลุ่ม 5 : แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน/ประเทศต้นทางไม่รับกลับ

กำหนดสถานะไม่ได้

คณะอนุกรรมการพิจารณา

ให้อยู่ชั่วคราว

กลุ่ม 6 : คนต่างด้าวอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ / กลับประเทศต้นทางไม่ได้

ส่งคณะอนุกรรมการพิจารณา

๒๖


ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐาน

(มท. สธ. ศธ. รง. ,พม. ยธ.)

กรณีไม่มีสถานะถูกต้อง มีชื่อในระบบทะเบียน อยู่ระหว่างการพิจารณา

ให้สิทธิขั้นพื้นฐาน (ใบรับรองการเกิด/การศึกษา/สาธารณสุข/ การทำงาน)

กรณีไม่มีชื่อในระบบทะเบียน

สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติควบคุม ให้สิทธิพื้นฐาน

ตรวจสอบภูมิลำเนา ส่งกลับ

- กลับไม่ได้ เข้าสู่กระบวนการกำหนดสถานะ

๒๗


ยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์การดำเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์

เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่

(กห. กต. สตช. มท.)

ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อบ้าน

(พัฒนาคน/ชุมชนชายแดน)

ใช้ประโยชน์องค์กรระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือ

(คุณภาพชีวิต/สภาวะแวดล้อม)

เข้มงวด กวดขัน ป้องกัน สกัดกั้น

เข้มข้นในการปฏิบัติและควบคุมทางทะเบียน

๒๘


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

กำหนดมาตรการรองรับ แผนงาน โครงการ ระบบติดตามและประเมินผล

สมช. เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการ ประสานงาน และติดตามผล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก มท. รง. กต. สตช. กห. ศธ. สธ. ยธ. และ พม.

มีคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งรัดแก้ปัญหาสถานะ

๒๙


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูล

ปรับทัศนคติทุกฝ่าย

โปร่งใส ตรวจสอบได้

ให้ประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศร่วมมือ

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน

๓๐


องค์กรบริหารยุทธศาสตร์ฯองค์กรบริหารยุทธศาสตร์ฯ

คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (นอส.)

- รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมาย:ประธาน (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) –รมว.มท.รองประธาน

- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ:เลขานุการ

- หน้าที่:เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ อำนวยการ ประสานงาน กำกับ ดูแล รวมถึงการกลั่นกรอง แผนงาน/ โครงการ

คณะอนุกรรมการอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล

และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ

- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธาน

- ผอ.สำนักความมั่นคงกิจการภายในประเทศ สมช.::เลขานุการ

- หน้าที่: • อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล

• พิจารณาข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ

• ศึกษาเสนอแนะแนวทางดำเนินการต่อกลุ่มคนที่ไม่มีคุณสมบัติ

ตามยุทธศาสตร์ฯ

• เสนอแนะแก้ปัญหาข้อจำกัดของยุทธศาสตร์

 • คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการสำรวจเพื่อจัด ทำเอกสาร แสดงตนและเร่งรัดให้สถานะตามยุทธศาสตร์

 • - อ.กรมการปกครอง ประธาน

 • ผอ.สำนักความมั่นคงภายในกรมการปกครอง:

 • เลขานุการ

 • หน้าที่ • อำนวยการ ประสานการสำรวจ/จัดทำ เอกสารแสดงตน

 • • เร่งรัดให้สถานะ

 • • แก้ปัญหาข้อจำกัดการปฏิบัติงาน

๓๑


ผลการแก้ปัญหาสถานะและสิทธิผลการแก้ปัญหาสถานะและสิทธิ

๓๒

 • สำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสารแสดงตนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่มีปัญหาสถานะ

  • ปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มที่จดทะเบียนไว้เดิมเป้าหมาย ๓๙๖,๗๒๔ คน (มาแสดงตัว ๑๙๖,๖๐๖ คน) เพื่อเร่งรัดกำหนดสถานะ

  • สำรวจกลุ่มที่ตกสำรวจในอดีต

   - กลุ่มอยู่มานาน ๑๒๗,๓๐๐ คน

   - กลุ่มเด็กนักเรียน ๖๔,๘๙๓ คน

   - กลุ่มคนไร้รากเหง้า ๒,๙๗๗ คน

   - กลุ่มคนทำประโยชน์ ๒๓ คน

   รวม ๑.๙ แสนคน

   อยู่ระหว่างการเร่งรัดกำหนดสถานะตามนโยบายและยุทธศาสตร์


ผลการแก้ปัญหาสถานะและสิทธิผลการแก้ปัญหาสถานะและสิทธิ

๓๓

 • การให้สิทธิ

  • การศึกษา (มติ ครม. ๕ ก.ค. ๒๕๔๘)

   - ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิเข้ารับการศึกษา

   - ยกเว้นผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่าให้เรียนอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว

  • การทำงาน พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดโอกาสให้ทำงานได้

  • สาธารณสุข ดูแลตามหลักมนุษยธรรม ยกเว้นกลุ่มที่จดทะเบียนแล้ว อยู่ระหว่างการจัดระบบให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ


ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ

 • กลุ่มเป้าหมายตกสำรวจ

 • กลุ่มที่มิใช่เป้าหมายมาขอรับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติ

 • และบัตร เพื่อเข้ามาแสวงประโยชน์ในประเทศไทย

 • กลุ่มเป้าหมายให้ข้อมูลเป็นเท็จเกิดข้อจำกัดในการพิสูจน์ทราบ

 • ตัวบุคคล ส่งผลต่อการสำรวจและพิจารณากำหนดสถานะ

 • ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่

 • กลุ่มเป้าหมายไม่มาเข้ารับการสำรวจ และยื่นคำร้องเพื่อขอรับสถานะ

 • จนท. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ / ไม่กล้าตัดสินใจ

 • รับรองสถานะ

 • - ผู้มีอำนาจไม่อนุมัติการให้สถานะ

๓๔


การขยายเวลาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯการขยายเวลาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ

 • ยุทธศาสตร์กำหนดกรอบการดำเนินการไว้ ๒ ปี

 • ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด ทำให้มีการขยายเวลาการดำเนินการ

 • ตามยุทธศาสตร์ฯ

 •  ครั้งแรก มติ ครม. ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๐

 •  ครั้งล่าสุด มติ ครม. ๓ พ.ย. ๒๕๕๒ ขยาย ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ครม. เห็นชอบเพื่อดำเนินการกิจกรรม ๔ เรื่อง คือ

 • ๑) การสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ตกสำรวจ

 • ๒) การเร่งรัดกำหนดสถานะบุคคล

 • ๓) พิจารณาให้สิทธิแก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา

 • ๔) สกัดกั้นป้องการเข้ามาใหม่

๓๕


นโยบายต่อบุตรของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนโยบายต่อบุตรของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

๓ สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

มติ ครม. ๓ พ.ย. ๒๕๕๒

- ให้กรมการปกครองรับรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ

ให้แก่บุตร(อายุไม่เกิน ๑๕ ปี) แรงงานต่างด้าวฯ ที่จดทะเบียนในระบบ

ผ่อนผันตามมติ ครม. เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๒ และ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๒

- ผ่อนผันให้บุตรดังกล่าวอยู่ชั่วคราวเท่าที่บิดาและมารดาได้รับ

อนุญาตให้ทำงานและผ่อนผันให้อยู่ชั่วคราว

๓๖


แนวทางดำเนินการในระยะต่อไปแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป

 • มติสภา มช. เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๐ เห็นควรให้มีการทบทวน เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

 • มติ สภามช. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๒ เห็นชอบหลักการกรอบความคิดการจัดทำยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ

  - ความสมดุล

  - บูรณาการ / เอกภาพ

  - เชิงรุก

  - ป้องกันการเข้ามาใหม่

  - เชื่อมโยงข้อมูล

 • สมช.อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓๗


จบการบรรยายแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป

๔๑


ad