slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน) - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน). โดยโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง. ประชุมติดตามการดำเนินงานวัณโรค โครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน)' - mantreh-laleh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

อบรมหลักสูตร ครู ค (หลักสูตร ๓ วัน)

โดยโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค รอบที่ ๑๐ ปีที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง

2552 2555
อัตราค้นพบผู้ป่วยรายใหม่เสมหะแพร่เชื้อ จ.อำนาจเจริญ ปี 2552-2555

ร้อยละ

ปี พ.ศ.

สูตรคำนวณ New M+ ปชก. x 62 ÷ 100000

สูตรคำนวณ TB ทุกประเภท ปชก. x 142 ÷ 100000

slide13
ให้ผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่ให้ยากลับไปด้วย

ยากับสมุดประจำตัวผู้ป่วยให้ จนท.รพ.สต.มารับกลับ

slide15
การจัดทำบันทึกความร่วมมือของ อปท.
 • กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
 • จัดทำคำสั่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รพ.สต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการดำเนินงานวัณโรค
 • หรือถ้ามีคำสั่งในกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคแล้ว สามารถถ่ายสำเนาส่งให้จังหวัดแทนได้โดยไม่ต้องทำคำสั่งใหม่
 • ขอให้มีวาระประชุมที่เกี่ยวกับวัณโรคเข้าประชุมทุกครั้ง และส่งวาระประชุมให้ สสจ.ด้วย เพื่อส่งหลักฐานให้สำนักวัณโรค ภายในเดือนพฤษภาคม 2557
slide16
การจัดทำบันทึกความร่วมมือของ อปท.
 • ได้รับหลักฐาน ตำบลบุ่ง และ ตำบลรัตนวารี
 • ขอให้ส่งภายใน 2 มิถุนายน 2557ประกอบด้วย
  • คำสั่งความร่วมมือ
  • วาระการประชุม
new m 30 57
กิจกรรมค่าเดินทางผู้ป่วย New M+และค่าป้อนยาข้อมูล ณ 30 มี.ค.57

1.ผู้ป่วยวัณโรค ทุกประเภท จะได้รับค่าเดินทาง คนละ 1,200 บาท

โดยแบ่งจ่าย ดังนี้

อำเภอเมือง 49/57,59/57 ยังไม่ส่งเบิก

2.เหมาจ่ายค่าเดินทางกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ

คนละ 600 บาท / ราย

อำเภอเมือง 49/57,59/57 ยังไม่ส่งเบิก

slide18
การนิเทศเจ้าหน้าที่กำกับการกินยา

โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ TB Clinic ค่าตอบแทน 650 บาทต่อเดือน นำเอกสารการเบิกเงินให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกเดือน

ยังไม่ส่งเบิก

อำเภอเมือง เดือน เม.ย.-พ.ค.57

อำเภอหัวตะพาน เดือน เม.ย.-พ.ค.57

อำเภอเสนางคนิคม ยังไม่เคยส่งเลย

slide19

หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเป็นพี่เลี้ยงป้อนยาวัณโรค จังหวัดอำนาจเจริญ

27/8/2556

slide20
ทำไม ต้อง มีพี่เลี้ยง
 • การรักษาวัณโรคทั่วไป 1 ราย ค่ารักษา 2,500 บาท
 • หากมีการทำDOTรักษาหาย ˜ 95% แต่ถ้าไม่ทำDOT จะเกิด

MDR ˜25%

 • MDR-TB 1 ราย ค่ารักษา 200,000 บาท การรักษาหาย ˜ 50%
 • ประเทศไทย ทุกๆ 20 รายของผู้ป่วย MDR-TB จะมี 1 รายที่เป็น XDR-TB
 • XDR-TB 1 ราย ค่ารักษา 1,200,000 บาท การรักษาหาย˜25%
slide21
วัณโรค คืออะไร......
 • เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ มัยโคแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส มีรูปร่างเป็นแท่ง ขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า สามารถเป็นได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด ลำไส้ กระดูด ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลือง เยื้อหุ้มสมอง
 • เป็นปัญหามากที่สุด

คือ วัณโรคปอด

slide22
วัณโรค ติดต่อได้อย่างไร.......
 • ติดต่อโดยการแพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง ทางระบบหายใจ โดยผู้ป่วยที่มีเชื้อในเสมหะ พูด คุย ไอ จาม โดยไม่ปิดปาก ผู้ที่สูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าร่างกาย ทำให้มีโอกาสติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้
 • การทำลายเชื้อวัณโรค ทำได้โดยการเผาทิ้ง การฝังกลบ การเทลงส้วม แต่วิธีที่ดีที่สุด คือการใช้ความร้อน คือ

การเผาทิ้ง

slide23
เป้าหมายยุทธศาสตร์
 • เป้าหมายยุทธศาสตร์การควบคุมวัณโรคแห่งชาติ ที่สำคัญ คือ

ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายมีพี่เลี้ยงป้อนยาวัณโรคทุกวัน

slide24
วัณโรค มีอาการอย่างไร..........
 • อาการที่สงสัยว่าป่วยเป็นวัณโรค คือ ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
 • อาการอื่นๆที่อาจพบได้ เช่น

- ไอแห้งหรือไอมีเสมหะหรือไอปนเลือด

- เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ

- มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือค่ำ

- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย

ถ้าพบว่ามีอาการเหล่านี้ให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาวัณโรค

slide25
การรักษาวัณโรค
 • วัณโรครักษาหายขาดได้ แต่ต้องกินยาครบตามมาตรฐานการรักษา ใช้ระยะเวลารักษา 6-9 เดือน
 • ถ้ากินยาไม่ครบ จะเกิด “เชื้อดื้อยา” จะต้องใช้เวลารักษานานถึง 18 - 24 เดือน การรักษาจะยากขึ้น ค่าใช้จ่ายเรื่องยาจะแพงขึ้น

โอกาสรักษาหายเพียง 50 % อีก 50%ตาย

slide26
อาการข้างเคียงจากยา
 • แบบไม่รุนแรง

ผื่นคันเล็กน้อย อาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ชาตามปลายมือปลายเท้า ปัสสาวะหรือฉี่หรือเหงื่อเป็นสีส้มแดงส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตราย พูดให้กำลังใจผู้ป่วยกินยาต่อไป พร้อมกับให้ยารักษาตามอาการ

 • แบบรุนแรง (ต้องหยุดยาทันทีและไปพบแพทย์)

ผื่นเป็นเม็ดแดงนูนเต็มตัว หูอื้อฟังไม่ชัด ตัวเหลือง ตาเหลือง ตามัว เยื่อบุตาแดงบวม ปวดตามข้อ เดินเซ

slide27
ทำไม ต้องมีพี่เลี้ยง
 • ช่วยให้ผู้ป่วยกินยาทุกวันจนครบ ช่วยให้การรักษาได้ผล
 • ลดการแพร่เชื้อวัณโรคในชุมชน
 • ผู้ป่วยกินยาประมาณ 2 สัปดาห์ อาการไอและอาการต่างๆจะดีขึ้น รู้สึกสบายขึ้น ผู้ป่วยมักหยุดยาเอง เพราะคิดว่าหายแล้ว พี่เลี้ยงต้องคอยกระตุ้นให้กินยาต่อไป
 • พี่เลี้ยงได้ช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วย และเฝ้าระวังการแพ้ยาให้ผู้ป่วย
slide28
หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้ป้อนยา คือ

ป้อนยาผู้ป่วยวัณโรคโดยกินยาต่อหน้าทุกวัน

slide29
DOT กับการรักษาวัณโรค

DOT คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขทำหน้าที่

 • ดูแลกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคพร้อมบันทึกการกินยาของผู้ป่วยวัณโรค
 • ให้กำลังใจให้ผู้ป่วยกินยาครบตามกำหนดการรักษา
 • แนะนำการปฏิบัติตนในการรักษาวัณโรค และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้ผ้า ปิดปากปิดจมูก
 • สังเกต สอบถาม เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงหรืออาการแพ้ยา
 • หมั่นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
 • ให้ข้อมูลผู้ป่วยแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น ความสม่ำเสมอในการกินยา
standard flow chart who dots
Standard Flow Chart (WHO) การคัดเลือกพี่เลี้ยงในการทำ DOTS

1.คัดเลือกจนท.ในรพ.สต.เป็นผู้ป้อนยา

2.ให้ผู้ป่วยมากินยาทุกวันในวันราชการให้ยา2-3วันสำหรับวันหยุด

3.ผู้ป่วยไปต่างจังหวัด จัดยาให้ผู้ป่วยตามจำนวนวันและแจ้งการกินยาการมารับยาตามนัด

อันดับแรกผู้ป่วยสามารถมากินยาที่รพ.สต.ได้ทุกวัน

ได้

ไม่ได้

1.เอายาไว้ที่ รพ.สต.ทั้งหมด

2.ให้ จนท.หรือ อสม.เป็นผู้ป้อนยา

3.ให้ญาติ,ผู้ป่วย,พี่เลี้ยง ร่วมรับทราบแนวทางการรักษา

4.มอบยาแก่ผู้ป้อนยา ครั้งละ 7 ซอง

5.จนท.รพ.สต.ต้องออกเยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์เพื่อประเมินการแพ้ยา

ให้ จนท.หรือ อสม.

เป็นผู้ป้อนยา

ได้

ไม่ได้

ให้ญาติที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ป้อนยา(ผู้ป่วยปิดตัว)

ad