slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส PowerPoint Presentation
Download Presentation
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

โรงเรียนดีประจำตำบล. สถานศึกษา ยุค ใหม่ ที่ สอดคล้องกับการ ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมี คุณภาพ ตามมาตรฐานการ คึกษา โดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก จาก การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน. ประชากรตามกลุ่มอายุจำแนกรายปี 1950 - 2050.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ โอกาส' - mansour-jalil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

โรงเรียนดีประจำตำบล

สถานศึกษายุคใหม่

ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการคึกษาโดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก

จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

slide4

Roadmap สู่การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 31,508 ร.ร.

500

182+6,818

7,000

2,500

21,508

รุ่น 1 ครบ 920

รุ่น 2 ผ่าน 692 ค้าง 173 ใน 85 สพท.

รุ่น 3 ผ่าน 4 ค้าง 711 ในทุก สพท.

ร.ร.ขนาดเล็ก

ยุบ/โอน>50%

ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป

slide5

โรงเรียนระดับ World Class

โรงเรียนดีประจำอำเภอ

โรงเรียนดีประจำตำบล

slide6

โรงเรียนดีประจำตำบล

ภายใน 4เดือนแรก (ก.ย.- ธ.ค.2553)

เป้าหมายโรงเรียน 7ประการ

7

สตผ.นำคณะออกติดตามผลทุกโรงเรียนดีอำเภอ/ดีตำบล

รายงานผลความคืบหน้ารายโรง/รายเขต ต่อ สพฐ.

สพฐ.รายงานผลต่อ รมว.ทุก 4 เดือน

slide7

โรงเรียนดีประจำตำบล

ภายใน 4+4 = 8เดือน (ม.ค.- เม.ย.2554)

เป้าหมาย 7+7ประการ

7

สตผ.นำคณะออกติดตามผลทุกโรงเรียนดีอำเภอ/ดีตำบล

รายงานผลความคืบหน้ารายโรง/รายเขต ต่อ สพฐ.

สพฐ.รายงานผลต่อ รมว.ทุก 4 เดือน

slide8

โรงเรียนดีประจำตำบล

ภายใน 4+4+4 = 12 เดือน (พ.ค.- ส.ค.2554)

เป้าหมายนักเรียน 7 ประการ

7

สตผ.นำคณะออกติดตามผลทุกโรงเรียนดีอำเภอ/ดีตำบล

รายงานผลความคืบหน้ารายโรง/รายเขต ต่อ สพฐ.

สพฐ.รายงานผลต่อ รมว.ทุก 4 เดือน

slide9

Roadmap

การพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนดีประจำตำบล

1.ห้องสมุด 3 ดี

2.ห้องปฏิบัติการ

3.ศูนย์การเรียนรู้อาชีพ

4.ศูนย์กีฬาชุมชน

5.ห้องสุขาถูกสุขลักษณะ

6.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ ICT

7.ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลง

1.ชื่อเสียงดี

2.ใฝ่รู้

3.ใฝ่เรียน

4.ใฝ่ดี

5.มีความเป็นไทย

6.สุขภาพดี

7.รักงานอาชีพ

7

7

7

21

สตผ.นำคณะออกติดตามผลทุกโรงเรียนดีอำเภอ/ดีตำบล

รายงานผลความคืบหน้ารายโรง/รายเขต ต่อ สพฐ.

สพฐ.รายงานผลต่อ รมว.ทุก 4 เดือน

slide10

7,000 โรงเรียนดีประจำตำบล

slide12

การจัดงานเปิดตัวโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลการจัดงานเปิดตัวโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

พร้อมทำ MOU ร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ VS กระทรวงมหาดไทย

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ณ Hall 7,8 เมืองทองธานี

สักขีพยานกว่า 3,000 คน พร้อมถ่ายทอดสดทั่วประเทศ

slide13

Concept

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แสดงผลภาพความสำเร็จโครงการแรกที่ผ่านมา แถลงนโยบายในการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔

ประกาศการ MOU ระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงมหาดไทย

13

slide14

Theme/ รูปแบบ

กิจกรรมมุ่งเน้น

การสร้างความตระหนักและแรงจูงใจ

ในการเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ

ของ

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

14

slide15

ขอบเขตงาน

ก่อนงาน

ระหว่างงาน

หลังงาน

15

slide16

ผู้ร่วมงาน 3,000 คน ประกอบด้วย (สนผ.รับผิดชอบ)

 • นายกรัฐมนตรี และคณะ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ
 • ผู้บริหารระดับนโยบายทั้งสองกระทรวง
 • ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน (ประถม/มัธยม)
 • ผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล 1,182 ร.ร.
 • ผู้บริหารโรงเรียนดีประจำอำเภอ 182 ร.ร.(ร.ร.คู่พัฒนา)
 • ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล)
 • ผู้แทนภาคประชาชน
 • ผู้แทนครูโรงเรียนดีประจำตำบล 182 ร.ร.
 • ผู้แทนนักเรียน 182 ร.ร.
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
slide17

พิธีลงนาม/ถ่ายทอดสด 09.00-10.00 น.

 • ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 09.00 น.
 • วงโยธาวาทิตนักเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 2นาที
 • VTR สรุปภาพโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 5นาที
 • การแสดงละครจากนักเรียน 8นาที
 • รมว.ศธ.กล่าวรายงาน 5นาที
 • นรม.กล่าวเปิดและปาฐกถานโยบายรัฐบาล 10นาที
 • ลงนามร่วมกันระหว่าง รมว.ศธ VS รมว.มท โดย นรม.
 • และ เลขาธิการ VS อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ผู้บริหารหลัก
 • 2 กระทรวง x 5 ท่าน x ผู้แทนทุกภาคส่วน 15 คน
 • เป็นพยาน + (ทดเวลาจัดสถานที่) 15นาที
 • ถ่ายภาพร่วมกัน 5 นาที
 • ชมนิทรรศการ x-rays โรงเรียนดีประจำตำบล (จำลอง)
 • 1 โรงเรียนที่มีห้องและกิจกรรมสำคัญครบ 15นาที
 • นรม.เดินทางกลับ เวลา 10.00 น.
slide18

กิจกรรมต่อจากพิธีเปิดกิจกรรมต่อจากพิธีเปิด

 • เวทีเสวนาแนวทางประสานความร่วมมือ
 • ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพิธีกรมืออาชีพ
 • ระหว่าง รมว.ศธ+มท. อปท. ร.ร. ฯลฯ
 • การแสดงความสามารถของนักเรียน
 • ชมนิทรรศการ ยกโรงเรียนดีประจำตำบลเสมือนจริง
 • มาให้ชมกันใน Hall โดยการนำเสนอของเด็กนักเรียน
 • ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย
 • ซื้อของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์งานอาชีพนักเรียน
slide19

การประชาสัมพันธ์ก่อนงานการประชาสัมพันธ์ก่อนงาน

 • 1.แถลงข่าวก่อนจัดงาน (นสพ.)
 • 2.Spot โฆษณาทาง TV
  • TV 3, 5, 7, 9, 11
 • 3.สารคดีสั้น 5 ตอน x 2 นาที
  • TV
 • 4.สนทนาสดรายการ TV x 5 ครั้ง
  • คุยข่าวสิบโมง ททบ.5
  • บ่ายนี้มีคำตอบ Modern 9 TV
  • เกาที่คัน NBT
  • ประเด็นดังหลังข่าว NBT
  • คัดข่าวเด่น NBT
 • 5.ประชาสัมพันธ์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

โรงเรียน

ดีประจำตำบล

slide20

ซุ้มประตูทางเข้าบริเวณงานซุ้มประตูทางเข้าบริเวณงาน

slide22

นิทรรศการภายในโรงเรียนดีประจำตำบลนิทรรศการภายในโรงเรียนดีประจำตำบล

การจำลองภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล ที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน ได้แก่

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์*

ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม

ห้องสมุด 3 ดี **

ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพชุมชน ***

ศูนย์กีฬาชุมชน สระว่ายน้ำ ฯลฯ

ห้องสุขานักเรียน

* มีนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

**มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

*** มีการแสดงรถรับส่งนักเรียน

slide23

ป้ายโรงเรียนจำลองที่แสดงนิทรรศการเสมือนจริงป้ายโรงเรียนจำลองที่แสดงนิทรรศการเสมือนจริง

slide26

การจัดแสดงภายในงาน

 • 20 Booth จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน เพื่อสร้างงาน
 • สร้างอาชีพ ในการหารายได้ระหว่างเรียน
 • Roll up/ J Flag นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
 • มีรูปภาพ นรม. รมว.
 • ข้อหารือ
 • LOGO โรงเรียนดีประจำตำบล
 • Diary 2011 เล่มเล็ก โรงเรียนดีประจำตำบล
 • แสดงกรอบนโยบาย รายชื่อและสถานที่ตั้ง
 • โรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนคู่พัฒนา
slide27

การประชาสัมพันธ์หลังงานการประชาสัมพันธ์หลังงาน

 • สกู๊ปข่าว TV 1 นาที ทุกช่อง
 • บทความทาง นสพ.
slide30

เป้าหมาย

โรงเรียนดีประจำตำบล

สนผ. /สนก./สวก./สอ.

สทร./สตผ./สทศ./สพศ.

slide31

ข้อเสนอแนะ

 • ประกาศจุดเน้นในระดับนโยบาย ให้เป็นชุดความคิดเดียวกัน
 • ในลักษณะสถานศึกษายุคใหม่
 • 2. ต้องเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลในจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการพัฒนา
 • คุณภาพโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล
 • รอยต่อของโรงเรียนดีประจำอำเภอกับโรงเรียนดีประจำตำบล
 • ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานหลักอื่น เช่น กระทรวง ICT,
 • สาธารณสุข เกษตรและสหกรณ์ มหาดไทย
 • การทำ MOU ต้องสื่อสารให้เห็นในระดับปฏิบัติด้วย
 • คือ อบต. VS รร. และต้องเพิ่มบทบาทกระทรวงมหาดไทย
 • การเชื่อมโยง กศน.สนับสนุนอะไรบ้าง ครูที่อยู๋ในโรงเรียนดี
 • มีศักยภาพอะไรบ้าง
 • ภาพที่เกิดกับชุมชนของโรงเรียนดีประจำตำบลคืออะไร
 • เอกสารเห็นด้วย เป็นคู่มือมีกรอบแนวคิดรัฐบาล การเชื่อมต่อ
 • การปฏิรูปรอบสอง มีรายชื่อโรงเรียน ฯลฯ
 • 8. LOGO ควรมี ให้อยู่ใน pack เดียวกัน