social network a gener ci k k z tt infokommunik ci s a skype az id sek let ben n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Social network a generációk között. Infokommunikáció és a Skype az idősek életében PowerPoint Presentation
Download Presentation
Social network a generációk között. Infokommunikáció és a Skype az idősek életében

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Social network a generációk között. Infokommunikáció és a Skype az idősek életében - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Social network a generációk között. Infokommunikáció és a Skype az idősek életében. Széman Zsuzsa Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről MTA TK Szociológiai Intézet 2013. 11. 21. Idősek, magány, internet: Észak-Amerika, Európa, Magyarország.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Social network a generációk között. Infokommunikáció és a Skype az idősek életében


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
social network a gener ci k k z tt infokommunik ci s a skype az id sek let ben

Social network a generációk között. Infokommunikáció és a Skype az idősek életében

Széman Zsuzsa

Az öregedés káráról és hasznáról

Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről

MTA TK Szociológiai Intézet

2013. 11. 21.

id sek mag ny internet szak amerika eur pa magyarorsz g
Idősek, magány, internet: Észak-Amerika, Európa, Magyarország
 • Kanada 65+ 2/3 – internet használó (Milliken et. al. 2012).
 • Videón keresztüli kapcsolattartás segít a magány és az izoláció legyőzősében
 • Növeli az önbecsülést (Shapiro, Barak, and Gal 2006; Slegers, van Boxtel, and Joles 2008).
 • EU: magány és izoláció az egyik legjelentősebb probléma EU Summary Reflection, 2010
 • Észak-európai országok, Nyugat-Európa- széleskörű internet használat az idősek körében
 • Kelet és Dél-Európa: alacsony
 • Magyarország: 65+ kevesebb mint 10%-a
 • Terjedőben az egészséges idősek körében
tart san gondozott id sek jellemz i
Tartósan gondozott idősek jellemzői
 • Fizikai és vagy mentális problémák
 • Sokuk immobil
 • Kapcsolati hálójuk egészségi állapotuk, funkcióvesztésük miatt beszűkül
 • Zömük számítógép és internet analfabéta
 • Intergenerációs kapcsolataik jellemzője növekvő tudáshiány
skype kutat si hipot zis
Skype: Kutatási hipotézis
 • Ha a házi gondozásra szoruló beteg, magányos idős embereket sikerül megtanítani a Skype használatára, a video kommunikáció révén magányosságuk megszüntethető.
 • A kutatás 2 periódusa:2011;2012-
skype care i minta
Skype Care I Minta
 • 15: 80 éven felüli, többségében nő, többségében szellemi
 • Magányosak; depressziósak
  • öngyilkossági kísérletet elkövetők (2 fő)
 • Számítógépes, internetes ismeretek hiánya
  • Nehézség: társadalmi előítélet, nincs szponzor.
m dszer
Módszer

Gondozóközpontok vezetőivel közös kiválasztás, ismerik a

  • gondozott személyiségét
  • fizikai és pszichés betegségeit
  • viselkedését
  • családi körülményeit, interperszonális kapcsolati hálóját
  • szociális helyzetét
  • technikával szembeni attitűdjét
 • Kutatás előtt az idősek reakcióinak feljegyzése
 • A telepítés során:megfigyelés, beszélgetés
  • (gondozási központ vezető/kutató/ telepítést végző technikai személyek)
m dszer folytat s
Módszer: folytatás
 • 3. hónap (Budapest)

16 éves önkéntesek bevonása

  • Feladat: heti rendszeres látogatás, nehézségek előmenetel jelzése, folyamatos segítségnyújtás.
 • 4. hónap (Székesfehérvár)

szociális munkás hallgatók esettanulmány készítése

  • az időssel és a gondozóval
  • fontos: a hallgatók nem ismerték az idős korábbi mentális állapotát, személyiségét
az id sek reakci i a sz m t g p telep t se el tt
Az idősek reakciói a számítógép telepítése előtt

Negatív, időben egymást követő érzelmi hullámok

 • döbbenetet (hogy számítógépet kap)
 • érdeklődés
 • hárítás „ Én már öreg vagyok ehhez, ez a fiatalok világa”
 • nagyfokú félelem, ijedtség

Pozitív, időben egymást követő

 • türelmetlenség „Mikor kapom már meg?”
 • izgalom „Milyen lesz, hogy néz ki, hogyan használom majd?”
 • öröm„Nekem is lesz olyan, mint az unokámnak.”…. „Jó lesz, ha használni tudom majd.”
el t letek
Előítéletek
 • család
  • „A család nem hitte el, hogy érdemes számítógépet adni az idősnek.” (gondozási központ vezetője)
 • társadalom
  • „Szeretném látni, mit csinálnak majd az idősek ezzel, majd csipketerítőt tesznek rá és arra egy vázát és nézik.” (fiatalabb telepítést végző fiúk)
id sek motiv ci ja
Idősek motivációja
 • Látja, beszél a családhoz
 • Erős vágy a tanulásra, betegségük ellenére!!
 • Új életcél
 • Napi elfoglaltság
nk ntesek unok k szerepe
Önkéntesek, unokák szerepe

Tudásátadásuk lehetővé teszi az infokommunikációs felzárkózást.

„Probléma”: nem a skypolás megtanítása, hanem az internet újabb lehetőségeinek az elsajátítása.

 • „Jobb lett a kapcsolatunk (unoka) azóta, amióta megvan a számítógépem és használom az internetet. Végre van közös témánk!” (78 éves férfi)
 • Az unokákkal is minden nap skypolunk, van úgy, hogy már szinte a gép előtt elalszom, mert ők nagyon sokáig beszélnének, én meg már fáradt vagyok, de nem bánom.”

id sek infokommunik ci s felz rk z s
Idősek: infokommunikációs felzárkózás
 • Új szokások:pl. online vásárlás (gyapjúfonal), online

sorozatnézés, zenehallgatás, templomba jár, stb.

Új szavak (Google, face book, chat, surf, email, stb.)

 • Régi szavak új tartalommalvírus, egér, könyvtár, ablak)
 • Felélem eltűnése (vírus ellen oltást kért, félt, hogy az egér megeszi az ételét.)
 • Pozitív drogfüggőség, 2-4 óra
 • De folyamatos segítség kell az újabb lehetőségek megtanulásához, a nem rögzült dolgok ismétléséhez.
szoci lis kapcsolatok v ltoz sa
Szociális kapcsolatok változása

1. család: Kapcsolataik erősítése,fenntartása

2: barátot, ismerőst keres:régi kapcsolatok újraélesztése

3: új kapcsolatok keresése:„idegen” idősekkel is kapcsolatba akar kerülni:

   • Szociális kapcsolatok bővítése
 • Internet, önkéntesek: az interperszonális kapcsolatok pozitív irányú változtatásának új eszköze.
 • Bővülő, kiszélesedő és nem szűkülő kapcsolati háló!
az id s szem lyis g nek az talakul sa
Az idős személyiségének az átalakulása
 • Pozitív személyiség rövid idő alatt, 4 hónap!!
 • Öngyilkossági kísérletek megszűntek.
 • Nyitott, kiegyensúlyozott idősek, nincs szükség mentális gondozásra.
  • „A. bácsi egy kiegyensúlyozott, határozott, kommunikatív, optimista empatikus embernek tűnt.” (szociális munkás hallgató, nem ismerte a korábbi mentális állapotot)
  • „A. bácsi kinyílt, mint egy rózsa.”(gondozási központ vezetője)
pozit v eredm nyek
Pozitív eredmények

Idős

 • Nincs többé magágy, öngyilkossági kísérlet
 • Új cél
 • Színesebb napi aktivitás
 • Életminőség javulása
 • Olcsó megoldás
legfontosabb visszajelz s
Legfontosabb visszajelzés
 • 1 év után mindegyik idős vállalta az internet előfizetését.
 • „Ha azt kérdezed mit adott nekem a számítástechnika? „Kitárta az ismeretszerzés kapuját tágasra! Nagy segítség és állandó kíváncsiság költözött a géppel az otthonomba(76 éves nő )
skype ii kutat i k rd s adapt lhat e a program
Skype II Kutatói kérdésadaptálható-e a program?
 • hátrányos helyzetű idősek körében
 • Hátrányos helyzetű kistérség
 • Mezőgazdasági jellemző
 • Iskolázatlanabbak
 • Rosszabb szociális helyzet
 • Rosszabb lakáskörülmények
 • Elöregedett település, kis létszámú falvak
 • Rossz infrastruktúra
 • 25 fő, Fehérgyarmat (10 fő), 6 falu
j elem
Új elem
 • Önkéntesség (közösségi szolgálat) megtanítása középiskolai tananyag része
 • 14 – 15 évesek – „kötelező” tantárgy
 • Párokban heti 2 alkalom
 • Eredmény még jobb, mint az I. fázisban
 • Alacsony iskolai végzettségű nők 1/7-nek motivációja a a kapcsolattartás és a tanulási vágy!
sikerhez sz ks ges kell kek
Sikerhez szükséges kellékek
 • Mediátor – elmagyarázza a feladatokat, kapocs a generációk közt
 • Iskolával való folyamatos kapcsolattartás
 • Új osztályfőnökök/osztályok – feladatok ismertetése
 • Technikai problémákat megoldó személy (pl. a gép elromlik)
 • Kapcsolattartó önkéntes/személy
 • Az önjáróvá vált időst probléma esetén segítő (pl. egy ideig nem gyakorol, elfelejt)
 • Az idősek nyomon követése
intergener ci s kapcsolatok v ltoz sa
Intergenerációs kapcsolatok változása
 • 2012-es tanév
 • 2013 tanév
 • Különböző diákok
 • Mindkét évben a diákok közömbössége vagy előítélete, értetlensége pozitív irányba változott.
nk ntesek rz se 2012 es tan v 10 oszt lyos tanul i k z l
Önkéntesek érzése 2012-es tanév 10. osztályos tanulói közül
 • „Hogy őszinte legyek, először nem gondoltam hogy több lesz "elvégzendő iskolai feladatnál, mivel ezelőtt még nem volt részem önkéntes munkában. Viszont ahogy egyre több alkalommal látogattuk meg Ica nénit, kezdtem érezni azt, hogy milyen jó segíteni valakin, illetve valami újat megtanítani. Szintén örömet okozott, hogy láthattam Ica néni fejlődését, ezáltal azt is, hogy mennyire örül ennek az egésznek. Úgy gondolom, hogy maradandó élmény volt megismerni egy olyan idős hölgyet, aki már élete során számtalan dolgot megtanult, mégis hajlandó volt két fiatal lánytól új dolgokat tanulni.” 
nk ntesek rz se 2013 es tan v 9 oszt lyos tanul i k z l
Önkéntesek érzése 2013-es tanév 9. osztályos tanulói közül
 • „Igen változtak az érzéseim (legalább is nekem). Az elején nem is igazán tudtam mit is/mire is gondoljak, mire számítsak. Az első két alkalom az úgy ahogy eltelt (az még a megbeszélés előtt volt)*, azóta pedig egyre gyorsabban eltelnek azok az egy órák, sosem tudjuk igazán befejezni, amit elkezdtünk. Ezért is lenne jó többször menni...

Valamint én más úton is teljesítem(próbálom teljesíteni) a közösségi szolgálatot, de valamiért mindig jobban várom, hogy hétfőnként Joli nénihez mehessek, mint a másik önkéntes munkámat”**...

 • *A kutató eligazítása előtt
 • * iskolai korrepetálás
az id sek t rsadalmi integr ci ja
Az idősek társadalmi integrációja
 • Önkéntes fiatalok internetes tanítása alapvetően megváltoztatta a generációk közti kapcsolatrendszert
 • A két egymástól távol eső generáció között IKT tudáshiány eltűnt
 • Az idősek a társadalom aktív tagjaivá váltak
 • Életminőségük javult
 • Nyomon követés:
 • 2 idős meghalt, de még halála előtt is „teljes életet élt”, az interneten keresztül bekapcsolódott a „világba”.

Mi ez, ha nem a társadalmi integráció egyik formája?