Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Klubbens initiativ. Konstaterade risker för ohälsa eller skada finns. Förebyggande åtgärder krävs. Ex monotont ensidigt arbete. Samverkan. Förhandling. Skyddskommitté, SO eller arbetsmiljöorganisation. Förhandling MBL 10§. EJ LÖK. LÖK. Begär central förhandling inom 2 mån.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - manon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skyddskommitt so eller arbetsmilj organisation

Klubbens initiativ. Konstaterade risker för ohälsa eller skada finns. Förebyggande åtgärder krävs. Ex monotont ensidigt arbete

Samverkan

Förhandling

Skyddskommitté, SO eller arbetsmiljöorganisation

Förhandling MBL 10§

EJ LÖK

LÖK

Begär central förhandling inom 2 mån

Om inte ök om åtgärder anmälan till AV, 6.6A

Åtgärder genomförs

ÖK

Kollektivavtal,utvecklingsavtal,kompetensavtal mm. Gå vidare enligt förhandl. Ordning AD/Nämnd

Om inte ök om åtgärder anmälan till AV, 6.6A. För AML,föreskrifter osv


Skyddskommitt so eller arbetsmilj organisation

Förändring av verksamheten i företaget på AG initiativ skada finns. Förebyggande åtgärder krävs. Ex monotont ensidigt arbete

Information och förhandling MBL 11§ (lokalt) (MBL 19§)

Riskbedömning enligt AFS 2001:1, 8§. I beslutsunderlag

Enighet

Begär CF, OBS MBL 11§ inom 7 eller 14 dagar (avtals område)för att stoppa beslutet

Beslut om förändringen

ÖK

Förändringen genomförs. OBS Inflytande,samverkan klubb/skydd, projektorg. osv

AG genomför ensidigt

EJ ÖK

Anmälan till AV, 6.6A. För AML,föreskrifter osv

Koll.avtal, utv.avtal. Gå vidare enligt förhandl. Ordning AD/Nämnd


Riskbed mning vid f r ndring av verksamhet konsekvensanalys
Riskbedömning vid förändring av verksamhet (konsekvensanalys)

 • Innan arbetsgivaren genomför förändringar i verksamheten som påverkar de anställdas arbetsvillkor, ska han genomföra en riskbedömning enligt AFS 2001:1 (konsekvensanalys)

 • Resultatet ska ingå i beslutsunderlaget för den planerade förändringen och MBL 11 § förhandlingen


Exempel n r ag m ste f rhandla mbl 11
Exempel när AG måste förhandla MBL 11§ (konsekvensanalys)

Utvidga rörelsen, omläggning, nedläggning eller inskränkning av driften, investeringar, utflyttning, outsourcing, förändring av arbetsorganisationen, val av arbetsuppgifter och arbetsmetoder, planering av arbetslokaler, arbetstidsförläggning, bemanning, rekryteringsprinciper, utbildningsfrågor

Individuella frågor= Vid princip alla viktiga förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för de enskilda arbetstagarna som exempel omplacering, förändring av arbetsuppgifter osv.


Medbest mmandelagen 11
Medbestämmandelagen 11 § (konsekvensanalys)

 • 15 § MBL reglerar tillämpningen av förhandling enligt 11 § MBL vid arbetsbrist

 • Bakgrund och orsak till arbetsbrist

 • Hur stor arbetsbristen är (antal anst)

 • Hur organisationen ska se ut framöver

 • Arbetsuppgifter, befattningar och kvalifikationer i nya organisationen


Mbl 11 forts
MBL 11 § forts (konsekvensanalys)

 • Klubben ska då ta ställning till om arbetsbristens omfattning och kvalifika-tionskrav är skäliga i förhållande till det arbete som ska utföras efter förändringen

 • Förhandla försök hitta andra lösningar

 • Om ej överens kan facket begära central förhandling inom 7 eller 14 dagar beroende på vilket riksavtal man tillhör

 • Blanda aldrig MBL 11 § förhandling med att diskutera turordning, håll isär frågornaSkyddskommitt so eller arbetsmilj organisation

§ 2 Yrkanden vid ensidigt monotont arbete (konsekvensanalys)

Arbetstagardelegerade anförde att företaget inför en ny arbetsorganisation och arbetsätt för våra medlemmar som innebär att de får ett ensidigt starkt styrt och bundet arbete. Arbetsinnehållet ger inte möjlighet till arbetsväxling eller variation i arbetet som ger rörelsevariation mellan olika muskelgrupper, utan endast minimal rotation på likvärdiga arbetsuppgifter. Utvecklingsmöjligheterna i arbetsinnehåll tas bort och riskerna för att medlemmarna utvecklar belastningsskador är uppenbar.

Införande av den nya arbetsorganisationen och arbetssättet strider mot AML 2 kap 1 § och 3 kap, AFS 2001:1, AFS 1998:1, AFS 1980:14, Utvecklingsavtalet § 2, § 3, § 4, § 5, Teknikavtalet IF Metalls kompetensavtal, arbetsmiljöavtal och belastningsskadeavtal samt lokalt kollektivavtal.

IF Metall yrkar att företaget inte inför den redovisade arbetsorganisationen och arbetssättet, för att istället omgående inleda förhandling med verkstadsklubben om ny arbetsorganisation och arbetssätt som innehåller arbetsväxling, arbetsutvidgning som ger medlemmarna ett växlande arbetsinnehåll som ger rörelsevariation mellan olika muskelgrupper under det dagliga arbetet. Nytt arbetssätt ska utgå från bestämmelser och intentioner i de uppräknade lag, avtal och föreskrifter ovan.