MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 2011. Představení lektorů – konzultantů personální agentury Specialist Service s.r.o. Představení účastníků – studentů a jejich očekávání.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - manon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

Mgr. Jindřiška Karásková

Ostrava 2011


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Objevitelé”:

Vaším úkolem je během 45 minut odpovědět na tyto otázky:

1) Ve kterém f firemních výzkumných týmů je kulturní biblí scifi A.Huxleyho The Brave New World (česky Konec civilizace)?

2) Která z firem má ve své logu Spanilého vozataje?

3) Co je oblíbeným čtivem těch, kteří měli na své výpravě za poznáním možnost na vlastní oči uvidět překrásné dílo Michelangela Buonarrotiho – sochu Davidovu?

4) Dokázala by vědátorka, jejíž iniciály jsou K.R., pobavit svého nápadníka nějakými verši?


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Objevitelé” zaměřené

 • na logické a analytické myšlení

 • na práci s informacemi

 • na skupinovou práci a spolupráci

 • na komunikaci s ostatními

 • na organizování a plánování

 • na orientaci na výkon a výsledek


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

PRACOVNÍ TRH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE agentury Specialist Service s.r.o.

 • Struktura průmyslu, významní zaměstnavatelé

 • Nejžádanější profese a jejich finanční ohodnocení, benefity

 • Kritéria pro výběr zaměstnanců na technické pozice

 • Kariéra v zahraničním podniku


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji agentury Specialist Service s.r.o.nejnižší.

Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji x medián, 1.decil, 9.decil

Mzda x plat

Mzdové průzkumy (Trexima)

Pracovní smlouvy + mzdové výměry

Dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti

Nástupní mzda (u technických oborů)


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

nižší. agentury Specialist Service s.r.o.

Průměrná měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2011 v Moravskoslezském kraji vzrostla meziročně o 2,0 %. Měsíční mzda spočítaná jako podíl vyplacených mzdových prostředků a počtu zaměstnanců (přepočtené stavy na normální délku pracovní doby) na pracovištích firem a organizací MSK dosáhla výše 21 515 Kč a je v mezikrajském srovnání po Praze, Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji pátá nejvyšší. Naopak její již zmíněná meziroční dynamika je po Ústeckém a Plzeňském kraji třetí nejnižší.Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, prémií a odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Obrázek”:

Vaším úkolem je složit obrázek, který je vyvěšen na chodbě. Vaše skupina vždy vyšle jednoho zástupce, který si obrázek prohlédne (30 s.), vrátí se do místnosti a slovně bude instruovat skupinu, jak z dílčí tvarů sestavit obrázek, který viděl. Sám nemůže manipulovat s obrázky a skládat je, může POUZE SLOVNĚ INSTRUOVAT OSTATNÍ.

Na Váš úkol máte 20 minut.


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Obrázek”:

 • ZJak se Vám pracovalo? Co komplikovalo Vaší práci?

 • Zhodněte jednoltivě práci ve Vaší skupině:

 • Jakou roli sehrálo Vaše technické myšlení a prostorová orientace?

 • Jak ke splnění úkolu přispěla Veš komunikační dovednost a schopnost přesně vyjadřovat své myšlenky a předávat instrukce?


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Skupinové cvičení agentury Specialist Service s.r.o.“Obrázek”:

 • Měla Vaše skupina vedoucího - koordinátora? Jakou roli sehrál?

 • Pokud neměla vaše skupina vedoucího, jak to ovlivnilo práci skupiny?

  ZÁVĚR: Jaké ponaučení si odnášíte?


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

FARAONOVA agentury Specialist Service s.r.o.VYZVA- zadání

Postavte pyramidu, mně, pozemskému synu Boha Rea


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

FARAONOVA agentury Specialist Service s.r.o.VÝZVA

Jaký je cíl?

 • Každé družstvo navrhne a postaví během 30 minut co nejhodnotnější pyramidu


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Diskuse agentury Specialist Service s.r.o.

 • Jak jste s výsledkem spokojeni?

 • Jak fungovala spolupráce ve skupině?

 • Co plnění cíle přispívalo a co brzdilo?

 • Došlo ke konfliktům; pokud ano, k jakým a jak to ovlivnilo průběh stavby?

 • Byly dodrženy instrukce; pokud ne, tak proč?

 • Byl dohodnut nějaký postup a ve které chvíli?

 • Nakolik se zapojili jednotliví členové družstva?

 • Jste spokojeni se zapojením svým a ostatních?

 • Došlo k rozdělení rolí?

 • Využili jste přirozených schopností členů družstva?

 • Ovlivňoval postup práce ostatní družstva a čím?

 • Co jste se dozvěděli o sobě i ostatních?

 • Co zúročíte při další práci?

6


Motiva n workshop zam en na popularizaci technick ch a p rodov dn ch obor

Kdybych si mohl/musel vybrat technické studium, jaké by bylo? Proč?

Jaké práce, pozice bych po ukončení studia mohl zastávat?

 • v technické oblasti,

 • „průřezové pozice“,

 • jiné povolání, které přímo nesouvisí s vystudovaným oborem

6