presidendi lesanded n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESIDENDI ÜLESANDED PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESIDENDI ÜLESANDED

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

PRESIDENDI ÜLESANDED - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

PRESIDENDI ÜLESANDED. Klubi presidendi “kümme käsku”. Järgi oma klubi tugevaid traditsioone, kuid ole avatud ka uuele V almista asjad ette koos teistega, õigel ajal, hoolikalt ja vastutustundega P ea meeles , et Sinul on suurim mõju klubi tegevuse edukusele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRESIDENDI ÜLESANDED


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Klubi presidendi “kümme käsku”

Järgi oma klubi tugevaid traditsioone, kuid ole avatud ka uuele

Valmista asjad ette koos teistega, õigel ajal, hoolikalt ja vastutustundega

Pea meeles, et Sinul on suurim mõju klubi tegevuse edukusele

Kasuta oma juhatuse ja eriti sekretäri oskusi

Tunne vastutust liikmeskonna ees ja suhtu kohusetundega Rotarysse

klubi presidendi k mme k sku
Klubi presidendi “kümme käsku”
 • Tee enesele selgeks asjade kulg, see vähendab üleliigset tööd
 • Tegutse RI seaduste, määruste ja presidendi manuaali juhiste järgi
 • Järgi RI, RF ja piirkonna määratud tähtaegu
 • Kasuta komiteede, rühmade ja spetsialistide oskusteavet
 • Naudi presidendina olemist – annad ja saad oma ametiaastast palju
slide4

Klubi presidendi ülesanded

 • Sea eesmärgid oma ametiaastaks, ole innustaja
 • Kavanda oma ajakasutust ja uuri oma "staabi" võimalusi tegevuse toetamisel
 • Võta oma ülesandeid kui kohustust,oota seda teisteltki
 • Presidendina juhi koosolekut/tegevust
 • Koosta aastaplaan hoolikalt, see tasub ära
 • Vastutad selle eest, et kett RI presidendi, piirkonnakuberneri (AG-d) ja klubi vahel toimib ning kokkulepitud ülesandeid täidetakse
 • Presidendina tegutsemine, oma ülesannete täitmine, vastutamine ja motiveerimine on otsustava tähtsusega rotary edule
slide5

Klubi presidendi meelespea

 • ORGANISATSIOON/JUHATUS = sekretärid (klubi-/osalemis-/protokollisekretär), varahoidja, muud liikmed vastavalt komiteedele, vajadusel ka projektijuhid
 • TEGEVUSKAVA = PETS, traditsioonid ja tavad, aastakava koostamine ja saatmine kubernerile (”Kavandamisjuhis aktiivsetele rotary-klubidele”)
 • PROGRAMMID = regionaalsed programmid, klubi omad, korduvad, uued, ”presidendi teemad”, jätkatakse pooleliolevaid
 • FINANTSID = klubi ja piirkonna eelarvet silmas pidades kindlaksmääratud per capita –maksud
 • RAPORTID = liikmelisus-, osalemis- ja finantsaruanded; piirkonnale, rotariaanide infopunktile ja RI-le Zürichisse
 • LIIKMED = uute liikmete võtmine, muutused liikmelisuses, teatised
 • OSALEMINE = kvaliteet kindlustab osalemise (60%)
slide6

Klubi presidendi meelespea

 • KLASSIFIKATSIOONID = kutsealade esindatuse kindlustamine, koht ”heale tüübile”
 • HALDUS = klubi juhtimine, korralised koosolekud, reeglipärased ja muud üritused
 • KOMITEED = klubi-, kogukonna-, eriala- ja rahvusvaheline teenistus
 • KORRALINE KOOSOLEK = korraldus, kvaliteet, sisu (korrelatsioonis osalemisega)
 • KONTAKTID PIIRKONNAGA = DG, AG-d, plaanid, teated
 • REEGLIPÄRASED ÜRITUSED = piirkonnakoosolek, PETS, piirkonnanõupidamine, ametlik esindaja (nõue, et klubimaksud oleksid makstud)
 • MUUD ÜRITUSED = inter-city, programmijärgsed/teenistusüritused
 • PR = sobiv kajastatus regiooni meedias (kohalik ja regionaalne meedia)
presidendi meelespea l bi aasta
Presidendi meelespea läbi aasta

Enne 1. juulit

 • Hinda klubi olukorda liikmeskonna osas, tõsta küsimus üles klubinõupidamisel
 • Leppige juhatusega kokku projektide osas; uued – jätkuvad
 • Koosta koos teenistusliinide juhtidega programmi kondikava
 • Võta arvesse seatud eesmärgid (RI, RF, piirkond, klubi)
 • Juhatuste ühiskoosolek
 • Klubi finantsid
 • Valmista ette Kavandamisjuhis aktiivsetele rotary-klubidele
 • Lepi kokku kohtumine asekuberneriga
presidendi meelespea l bi aasta1
Presidendi meelespea läbi aasta

Pärast 1. juulit

 • Alusta programmi ja uute liikmete vastuvõtuplaani elluviimist
 • Kontrolli erinevate komiteede eesmärke ja valmisolekut projektide elluviimiseks
 • Valmistu kuberneri visiidiks (esitlus vastavalt kavandamisjuhisele)
 • Vasta ja kanna hoolt, et asjaomased ametnikud vastaksid järelepärimistele ja saadaksid tähtaegadega seotud teatised reeglitega kindlaksmääratud korras
 • Kanna hoolt, et infomaterjal jõuaks liikmeteni
 • Kanna hoolt, et liikmed teaksid õigeaegselt piirkonnakonverentsi, PETS-i ja piirkonnanõupidamise aega ja kohta ning kannusta neid seal osalema
 • Esita oma ametiaja lõppedes selle kokkuvõte
presidendi meelespea l bi aasta2
Presidendi meelespea läbi aasta

Ametiaja lõppemise järel

 • Toeta valitud presidendi tööd nõuannete ja ühiste koosolekute abil
 • Tee ametlik aastaaruanne ja saada finantsaruanne aastakoosolekule
 • Osale eksperdina oma klubi juhtrühmas