egy ni v d eszk z k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egyéni védőeszközök PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egyéni védőeszközök

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Egyéni védőeszközök - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Egyéni védőeszközök. Bellovicz Gyula igazságügyi szakértő. Munkavállalókat érő sérülések. Fej: 8 % Szem:5 % Mell és hát: 9 % Felkar: 7 % Alkar, kézfej: 40 % Láb: 11 % Lábfej:20 %. Előírások I. Munkavédelemről szóló törvény: Mvt. 33 § (2) Mvt. 42. § b) Mvt. 44 § (1) és (2)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Egyéni védőeszközök


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egy ni v d eszk z k

Egyéni védőeszközök

Bellovicz Gyula

igazságügyi szakértő

munkav llal kat r s r l sek
Munkavállalókat érő sérülések
 • Fej: 8 %
 • Szem:5 %
 • Mell és hát: 9 %
 • Felkar: 7 %
 • Alkar, kézfej: 40 %
 • Láb: 11 %
 • Lábfej:20 %
el r sok i
Előírások I.

Munkavédelemről szóló törvény:

 • Mvt. 33 § (2)
 • Mvt. 42. § b)
 • Mvt. 44 § (1) és (2)
 • Mvt. 54. § (1) h) (7) g)
 • Mvt. 54/A. § (1) és (2)
 • Mvt. 56.§
 • Mvt. 57 § (2) és (3) g)
 • Mvt. 63 § (1) és (2)
 • Mvt. 72 § (1)
 • Mvt. 82 § (1) és (2) e), j) és (3)
el r sok ii
Előírások II.
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM r.
 • 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet
 • Szabványok
 • Biztonsági Szabályzatok pl.: HBSZ 3. Általános követelmények 3.3. munkáltatónak gondoskodni kell: ….személyi védőeszközök juttatásáról
egy ni v d eszk z fogalma
Egyéni védőeszköz fogalma
 • „Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel, vagy tart magánál, hogy a munkafolyamatból, illetve technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse…”

65/1999. (XII. 22.) EüM, 2. §

2/2002. (II. 7.) SzCsM r. 2. §

v d funkci j eszk z
Védőfunkciójú eszköz
 • Fegyveres erők és a rendvédelmi szervek által…….rendszerbe állított, a személyi állomány szolgálati, kiképzési, sportolási feladatainak ellátásához használt, alkalmazott felszerelés, anyag, tárgy eszköz.
 • A tűzoltóságok és a hivatásos katasztrófa-védelmi szervek állománya által viselt védőfelszerelések (védőruhák) egyéni védőeszköznek minősülnek.

15/2000.(V. 26.) BM r. 2.§ 9. pont

katonai v d eszk z
Katonai védőeszköz
 • Kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett és gyártott - a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy a veszélyforrás hatásának csökkentésére szolgáló - védő funkciójú eszköz.

21/2000. (VIII. 18.) HM r.2.§ g.

v d funkci j eszk z k
Védőfunkciójú eszközök
 • Mobilpajzs
 • Számítógépes szemüveg,
 • Képernyőszűrő,
 • Védőmellény ballisztikus hatások ellen
kock zat rt kel s egy ni v d eszk z k
Kockázatértékelés, egyéni védőeszközök
 • 1993. évi XCIII. törvény
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM r. 3.§,
 • 61/1999. (XII. 1.) EüM r. 3.§
 • 2000. évi XXV. törvény 20.§
fogalmak 2 2002 ii 7 szcsm r
Fogalmak 2/2002.(II. 7.) SzCsM r.
 • EK megfelelőségi nyilatkozat
 • EK típusvizsgálat,
 • EK típustanúsítvány,
 • EK jelölés
v d eszk z k kateg ri i
Védőeszközök kategóriái

Védőeszközök védelmi szintje

 • 1. kategória
 • 2. kategória
 • 3. kategória

(OMMF típusszám:8. helyen lévő szám)

t pussz m rtelmez se
Típusszám értelmezése
 • 1.= védelem iránya pl. fejvédelem
 • 2. és 3. = műszaki jellemzők (milyen fajta, kivitel, anyag)
 • 4. és 5. = elsődleges védelem (mechanikai hatások, anyagok)
 • 6.7. = másodlagos védelem (mechanikai hatások, biológiai tényezők)
 • 8. = védőképesség fokozata
munk ltat feladatai i
Munkáltató feladatai I.
 • Kockázatbecslés alapján a juttatás rendjének meghatározása,
 • Fogl. eü-i szolg. és mv-i képviselő részvételének biztosítása,
 • Védőeszközök biztosítása, munkavállalók tájékoztatása a kockázatokról, oktatás begyakorlás, dokumentálás
 • Védőeszközök karbantartása, tisztítása, javítása
munk ltat feladatai ii
Munkáltató feladatai II.
 • Nyilvántartás a dokumentumokról,
 • Védelmi képesség fenntartása,
 • Védőeszköz viselés használati feltételeinek meghatározása,
 • Mentési feladatokra havária csomag
 • Munkavállalók magyar nyelvű használati útmutatóval való ellátása,
 • Veszélyes hulladék kezelés
munkav llal feladatai
Munkavállaló feladatai
 • Egyéni védőeszköz kötelező használata,
 • Megtanulni a használatot, aláírással igazolni,
 • Haladéktalanul jelenteni a munkáltatónak, ha a védőeszköz elvesztette védőképességét,
 • Elvárható mértékű tisztítás
kiv laszt st megel z felm r s
Kiválasztást megelőző felmérés
 • Melyek azok a kockázatok amelyek más eszközökkel nem háríthatók el ?
 • Becslés és/vagy értékelés,
 • Védőeszköz által okozható kockázatok
milyen biztos az el g biztos
Milyen biztos az elég biztos ?
 • Mérési eredmények,
 • Statisztikák,
 • Szakirodalmi adatok,
 • Gépkönyvek, biztonsági adatlapok,
elt rhet kock zati szint
Eltűrhető kockázati szint
 • Kalifornia állam törvényhozása

1987-ben elfogadja az Ismeret Joga törvényt: „ Egy embert sem szabad tudva vagy tudatlanul olyan kémiai hatásnak kitennünk, amely rákos vagy genetikai károsodást okoz, anélkül, hogy e veszélyre előzőleg felhívnánk a figyelmét. „

 • Rmax =10 mikrorizikó
kock zatbecsl s t rgyk rei
Kockázatbecslés tárgykörei
 • Munkahely, munkakör,
 • Munkafolyamat, technológia,
 • Munkaeszköz,
 • Anyag, veszélyes anyag, készítmény
v d eszk z haszn lati el r sok t rgyk rei
Védőeszköz használati előírások tárgykörei
 • Biztosítandó védőeszközök,
 • Használati feltételek,oktatás, nyilvántartás,
 • Ellenőrzés,
 • Tárolás, csere, tisztítás, karbantartás,
 • Elhasznált védőeszköz veszélyes hulladékként való kezelése
egy ni v d eszk z k meghat roz sa
Munkakör,

Munkatevékenység,

Munkahely,

Munkaeszköz szerint

Típusszám,

Méret,

Szín,

Tisztítás, fertőtlenítés,

Csere,

Időszakos vizsgálat,

Selejtezés,

Veszélyes hulladék

Egyéni védőeszközök meghatározása
naprak sz nyilv ntart s
Naprakész nyilvántartás
 • Kockázatértékelés, kockázatbecslés, mérési eredmények, szakértői vélemény és ajánlás
 • Védőeszközök kiválasztása, meghatározása,
 • Használati előírások
egy ttm k d s
Együttműködés
 • Munkavédelmi képviselő,
 • Foglalkozás-egészségügyi orvos
 • Munkavállaló
bellovicz gyula igazs g gyi szak rt

Bellovicz Munkavédelmi Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt.9023 Győr, Bulcsú út 9. T./fax.:96-312-143, Mobil:20-417-3483 Gépek biztonsága, kockázatértékelés

Bellovicz Gyula

igazságügyi szakértő

jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér
 • 1993. Évi XCIII. törvény 54.§(2)
 • MSZ EN 292-1:1993
 • MSZ EN 292-2:1993
 • MSZ EN 292-1:1991/A1:1997
 • MSZ EN 1050:1999
 • Gépkönyvek
alapfogalmak
Alapfogalmak

Kockázatértékelés:

A.) kockázatelemzés:

 • gép határainak rögzítése,
 • veszélyek azonosítása,
 • kockázatbecslés.

B.) kockázatkiértékelés

bellovicz gyula igazs g gyi szak rt1

Bellovicz Munkavédelmi Szakértő, Tanácsadó és Szolgáltató Bt.9023 Győr, Bulcsú út 9. T./fax.:96-312-143, Mobil:20-417-3483 Képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei

Bellovicz Gyula

igazságügyi szakértő

hat ly fogalmak
Hatály, fogalmak
 • Napi munkaidőből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használó munkavállaló és foglalkoztató munkáltató,
 • Képernyős eszköz,
 • Képernyős munkahely
munk ltat i k telezetts gek
Munkáltatói kötelezettségek

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS KERETÉBEN:

 • látásromlást előidéző tényezők,
 • pszichés megterhelés,
 • fizikai állapotromlást előidéző tényezők vizsgálata.

KÉPERNYŐS MUNKAFOLYAMAT MEGSZERVEZÉSE:

 • max 6 óra, 10 perces össze nem vonható szünetek

LÁTÁSVIZSGÁLAT

rt kel lap rt kel s
Értékelőlap, értékelés
 • Berendezések,
 • Környezet
 • Ember gép kapcsolat
 • Értékelés
 • Intézkedési terv
 • Együttműködés foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvossal