Antal
Download
1 / 39

antalp @ ektf.hu - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Antal Péter. IKT kísérletek az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában. antalp @ ektf.hu. Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet. Célok. Az NFT-ben megfogalmazott kompetencia alapú oktatás bevezetése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'antalp @ ektf.hu' - mannix-harris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Antalp ektf hu

Antal Péter

IKT kísérletek az

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájában

antalp@ektf.hu

Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet


C lok
Célok

 • Az NFT-ben megfogalmazott kompetencia alapú oktatás bevezetése

 • Az eszközrendszer, és az interaktív tanulási környezet lehetőségeinek, előnyeinek, hátrányainak, összegyűjtése

 • A módszertani és gyakorlati tapasztalatok közkinccsé tétele.

 • „Jó gyakorlatok” készítése

 • A mestertanár képzés IKT-s alapjainak megteremtése

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Antalp ektf hu

A projekt lépései

Infrastruktúra kialakítása

Komplex elektronikus tanulási környezet kialakítása

Tanárok technikai és

módszertani felkészítése

Folyamatos segítségnyújtás

(workshop-ok, továbbképzések)

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Infrastrukt ra 2009 2010
Infrastruktúra (2009/2010)

 • A ClassmatePC-k, beszerzése és a CleverBoardinteraktív táblák beszerelése (150 gép, 5 tábla)

 • Tanárok felszerelése laptopokkal (30 fő)

 • A projekt első lépése az infrastruktúra kialakítása volt.

 • WiFihálózat megerősítése,

 • A tantermek mikrofonnal és IP kamerával való felszerelése,(E-Prezentáció)

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A projekt bemutat sa
A projekt bemutatása

 • A tervek szerint öt osztályt szereltünk fel IKT-s eszközökkel, (2011- től további tíz osztály, összesen kb. 400 gép)

 • Szakmai továbbképzés: az eszközök és a célszoftverek használata és az ehhez szükséges módszertani alapok elsajátítása.

 • 2009. szeptemberében kérdőíves vizsgálat keretében előzetesen felmértük mind a pedagógusok, mind a tanulók IKTjártasságátés attitűdjét.

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A projekt bemutat sa1
A projekt bemutatása

A tanárok felkészítése után a következőket szerettük volna megvalósítani:

 • Módszertani anyagok előállítása (óratervek és alkalmazások formájában)

 • Szakmai fórum indítása

 • Videó felvétel készítése az órákról

 • Workshop-ok heti rendszerességgel

 • „Jó gyakorlatok” készítése

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A tan rok felk sz t se
A tanárok felkészítése

 • Első lépéseként egy 1 hetes intenzív napi (7-8 óra) felkészítésen vettek részt az 5. osztályokban tanító pedagógusok.

 • A felkésztést követő minden héten egy másfél órás workshop keretében lehetőséget biztosítottunk a számukra, hogy átismételhessék és gyakorolhassák a tanultakat, bemutathassák az elkészített IKT gyakorlatokat és közös ötletbörze keretében motiválhassák egymást.

 • Külső előadók előadásai (CleverBoard, Balázs-Diák)

 • Weboldal, fórum, linkgyűjtemény cmpc.ektf.hu

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Szakmai k vetelm nyek meghat roz sa
Szakmai követelmények meghatározása

 • A pedagógusok a tanév végére, a tanórák 20-25%-ában - használjanak IKT eszközöket,

 • A félév során legalább egy CMPC-vel támogatott órát kellett tartani, amit élő közvetítésben a szülők is megnézhettek,

 • Óratervek készítése a gyakorlatok leírásával,

 • Probléma: a pedagógusok eltérő informatikai kompetenciája

 • Különböző követelményszintek beállítása

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Kezd szint
Kezdő szint

 • Ellenőrző vagy óravégi összefoglaló tesztek készítése a CMPC felügyelő szoftverével vagy a digitális tábla segítségével,

 • Gyakorló/értelmező feladatok. 2-3 diás feladatok a tábla szoftverével elkészítve,

 • A kereskedelmi forgalomban kapható, különböző interaktív CD-kel való munka egy-egy órarészlethez,

 • Egyszerű böngészési feladatok az interneten: keresés, önálló feldolgozás, SDT alapszintű használata

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


K z p szint
Közép szint

 • Képek, fájlok küldése a CMPC szoftverén keresztül a gyerekeknek, a feladatok megoldása időre, egyénileg, ill. csoportosan a feladat visszaküldésével,

 • Differenciált munka: mindenki más feladaton dogozik a gépeken, lehet a gyakorló feladatok állítható paramétereit változtatni (idő, feladat mennyisége, bonyolultság, stb.),

 • A gyerekek egy része azonos feladattal dolgozik, a másik csoport tanári vezetéssel más feladatot old meg stb.,

 • Irányított böngészési feladatok hasonlóan az előző szinthez kiegészítve a képek lementésével és a tanárnak való elküldéssel

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Halad szint
Haladó szint

 • Prezentációkészítés (készíttetés) a gyerekekkel egyénileg vagy csoportosan,

 • Projekt keretű tanulás támogatása,

 • Önálló otthoni feladatok készítése,

 • Sulinet Digitális Tudásbázis tananyagok órai feldolgozása,

 • Egyéni illetve csoportos munka honlap, vagy a szerveren kialakított, mindenki által elérhető közös könyvtár segítségével.

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A pedag giai k s rlet tapasztalatai
A pedagógiai kísérlet tapasztalatai

 • Tanulói válaszok:

  • A gyerekek 99%-a rendelkezik számítógéppel

  • 53%-uk annyit tölt a gép előtt amennyit a szülők megengednek

  • A digitális kompetenciák elsajátítása 67%-ban önállóan történik

  • Leggyakrabban internetezésre, játékra és zenehallgatásra használják a számítógépet

  • 73%-uk iskolai feladatokra is használja a számítógépet

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A pedag giai k s rlet tapasztalatai1
A pedagógiai kísérlet tapasztalatai

 • Tanári válaszok:

  • Koreloszlás: 28- 57 év között, pályán eltöltött idő: 1-34 év között

  • A megkérdezettek 43%-a ítélte jónak az informatikai kompetenciáját, 36%-a alapszintűnek (életkor és kompetencia között negatív korreláció)

  • A megkérdezettek döntő többsége (89,3 %) szükségesnek tartja oktatási tevékenysége során az informatikai/technikai segítők jelenlétét

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Antalp ektf hu

 • A gyerekek informatikai kompetenciája jó,

 • Megfelelő érdeklődést mutatnak az új eszközrendszer iránt,

 • A CMPC használatát gyorsan elsajátították,

 • Sokszor segítettek a tanárnak az órai előkészítésben,

 • A feladatok elvégzésében motiváltakvoltak,

 • A szülők is szívesen vették a kezdeményezést

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A cmpc projekt tapasztalatai
A CMPC projekt tapasztalatai

 • A gyerekek nagyon pozitívan fogadták a lehetőséget és jó attitűddel használták az eszközöket és nagyon hamar megtanulták a kezelésüket,

 • Annak ellenére, hogy jó részüknek otthon is van számítógépük, érdekesebbnek tartották az órákat, a digitális táblás feladatokkal jól megbirkóztak,

 • A tanárok jó része informatikai felkészültsége miatt, kevésbé érezte magabiztosnak magát,

 • A legnagyobb problémát a hardver használata okozta, illetve az eszközök ergonómiai elhelyezése sem tökéletesen megoldott az osztályokban,

 • Az eszközök üzembe helyezése sok időt vesz el az órából illetve a szünetből,

 • A sok gép miatt a WiFirendszer gyakran lassú,

 • A tanóráknak a megfelelő tempó érdekében másfél órásnak kellene lenniük, a 45 perc kevés.

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


E pap r projekt

epapir.ektf.hu

e-Papír projekt

TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-002


E pap r projekt1
e-Papír projekt

 • 2010. szeptember – október, 7. és 11. osztályban

 • Cél: az új eszköz pedagógiai, módszertani lehetőségeinek feltárása, a tanulók attitűdjének és eredményeinek változása a kísérleti elektronikus környezetben.

 • Az olvasási szokások megválatoztatása

 • A tanulók OnyxBoox 60 ,vagy DPS E800e-book olvasót kaptak

 • A kísérlet alatt a tanulók nem használhattak az érintett tantárgyakból hagyományos tanulási eszközöket. Mindkét évfolyamból egy-egy kiválasztott osztály a kontrollcsoport szerepét töltötte be.

 • A tankönyvek anyagait (matematika, fizika, kémia, földrajz, magyar, történelem) előre telepítettük az eszközökön.

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A k s rlet m dszerei
A kísérlet módszerei

 • Óratervek (10 darab tantárgyanként)

 • Videó felvételek (minimum 2 db) az óra egy-egy mozzanatáról

 • Bemeneti-és záró attitűdteszt a tanároknak és a tanulóknak

 • Heti egy személyes kontaktidőpont rendelkezésre állása (mind technikai, mind módszertani szakemberek bevonásával)

 • Weblap fórum lehetőséggel

  epapir.ektf.hu


Az e book olvas alkalmaz si ter letei a pedag gusok v lem nye alapj n
Az e-book olvasó alkalmazási területei a pedagógusok véleménye alapján

Bemeneti attitűd kérdőív. Pedagógusok válaszai.Az e pap r projekt konkl zi i
Az e-Papír projekt konklúziói

 • Az idő rövidsége miatt számos változó mérése nem volt lehetséges

  • a szövegértései kompetencia fejlődése

  • az olvasási szokásokban bekövetkezett változás

  • a tanulók tudásában bekövetkezett változások

 • Az eszközök sérülékenységét figyelembe kell venni,

 • Az életkori különbségek és az IKT jártasság figyelembe vétele az alkalmazásnál,

 • Az eszköz csak humán tantárgyaknál alkalmazható hatékonyan,

 • Figyelni kell a fájlok (PDF) beállításaira mentés és az e-Bookolvasóra másolás előtt

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Mestertan r vide port l

Mestertanár VideÓportál

TÁMOP 4.1.2 B 6. sz. alprojekt


Mestertan r vide port l1
Mestertanár Videóportál

 • Cél: a tanári mesterképzésben segítse az oktatók, a hallgatók és a mentorok munkáját.

 • Tematika: pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, IKT módszertani filmeket gyűjtöttünk össze, illetve forgattunk le.

 • A tartalmat szakmai zsűri bírálja el,

 • Az oldalra április óta lehet regisztrálni,

 • Bárki tölthet fel filmet, amit a szerkesztőség elbírál,

 • A filmek 90%-hoz vannak segédanyagok, mindegyikhez van rövid szakmai és tartalmi ismertető,

 • A filmeket lehet „lájkolni”, kommentelni, van fórumlehetőség,

 • Több mint 130 film, ebből kb. 30 IKT-s,

 • mestertanarvp.ektf.hu

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A vizsg lat c ljai
A vizsgálat céljai

 • Felhasználói igények megismerése

  • a portál tartalmának kialakításához

  • a filmanyagok hozzáférhetőségének biztosítása céljából

 • Tanárjelöltek gyakorlóiskolai tapasztalatának felmérése a portál új anyagainak tervezéséhez


A vizsg lati m dszer
A vizsgálati módszer

 • I. Oktatói kérdőívek

  • Mit, mennyit, hogyan használják az oktatásban a mozgóképes anyagokat?

  • Mire lenne szükség?


Sz ks ges k r lm nyek egy vide port l haszn lat hoz
Szükséges körülmények egy videóportálhasználatához

 • Gyors, biztos internetkapcsolat,

 • Jó minőségű filmeket nézhessenek a hallgatók,

 • Legyenek könnyen letölthetőek a filmek,

 • Legyenek megbízható gépek,

 • Technikai segítség az eszközök beállításához


Filmhaszn lat gyakoris ga sz zal kos megoszl s
Filmhasználat gyakorisága (százalékos megoszlás)


A filmeket nem haszn l k
A filmeket nem használók

OKOK

 • hallgatóság létszáma

 • szerzői, kiadói jogok kérdése

 • módszertani ellenvetés (nem hatékony a gyakori és hosszú filmnézés)

 • mértéktartás az alkalmazás gyakoriságában

 • „Szinte soha”: ha létezne videóportál, élnének veleI pad projekt 2011 2012

iPad PROJEKT, 2011/2012

 • ipad.ektf.hu


A projekt bemutat sa2
A projekt bemutatása

 • A 8. C. osztály és tanáraik iPad 2 készüléket kaptak,

 • A tanárok előzetesen egy 2 napos továbbképzésen vettek részt,

 • Az iPad eszközön használható tananyagokat a Mozaik Kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, magyar irodalom, történelem, fizika, biológia, kémia, matematika, informatika, földrajz és angol nyelv tárgyakból.

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


A projekt k rd sei
A projekt kérdései…

 • Milyen előnyei vannak a táblagépeknek a laptoppal szemben?

 • A pedagógusok számára milyen felkészítést igényel?

 • Hogyan változik a tanulók tudása, teljesítménye a táblagépeket használók és a nem használók körében, különböző tantárgyakban?

 • Hogyan változik a tanulók attitűdje az adott tárgyakhoz az táblagépes tanulás során?

 • Hogyan változik a tanulók IKT-s képessége, a hálózaton történő tájékozódási képessége a táblagépek használatával?

 • Hogyan változik a tanárok attitűdje az IKT-hoz a használat során?

 • Hogyan alakult a tanári terhelés a program időszakában?

 • Mi tanárok véleménye a tanulók tudásának, gondolkodásának, érdeklődésének, tájékozódási képességeiknek alakulásáról a program során?


Alkalmazott m dszerek
Alkalmazott módszerek

 • Kérdőív, attitűdskála a program elején tanároknak és tanulóknak egyaránt, és mind a kettő megismételve a program végén.

 • A program végén szülői kérdőív a gyerekek tanulásával kapcsolatos tapasztalataikról.

 • A tanárok óraterveinek és a fórumon leírt tapasztalataiknak az elemzése.

 • A teljesítmények mérése az adott osztályban és egy párhuzamos osztályban.

 • Összetett, internetes keresést igénylő feladat tantárgyanként, a kísérleti és a kontroll osztályban is.

 • Keresési stratégiák, navigációs műveletek egyéni vizsgálata, adatbányászati források felhasználásával.

 • Videófelvételek készítése, tantárgyanként (2-3 tanóra)K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet!

„VI. ORSZÁGOS INTERAKTÍV TÁBLA KONFERENCIA, 2011. 10. 01.


Antalp ektf hu

OnyxBoox 60

DPS-E800


Haszn lat
Használat

 • Teljesen magyarított menü.

 • Használata egyszerű:

  • a képernyőn minden funkció (könyv, menüpont, link stb.) kap egy számot, amelyet a készülék elejének alsó felén üthetünk be a 10 funkciógombbal.

  • ezen felül van még egy OK és egy Vissza gombunk, illetve a kijelző bal szélén két lapozó

  • lapozni ezen felül a 9 és 0 gombokkal is tudunk.

 • A kezelés csak elsőre szokatlan, de gyorsan bele lehet jönni.

 • A multijog lapozó segítségével még könnyebben ugorhat egyik oldalról a másikra, lapozhat a könyvtárszerkezetben, illetve léphet be a menüpontokba.

 • Kicsit lassú a beépített Linux rendszer, de ezt csak a könyvek betöltésekor és a menü használatakor érezzük, olvasás közben (például lapozáskor) nincs gond.