juridisk ansvar hvem tar det hvem har det n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juridisk ansvar – hvem tar ’ det, hvem har det? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juridisk ansvar – hvem tar ’ det, hvem har det?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Juridisk ansvar – hvem tar ’ det, hvem har det? - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Juridisk ansvar – hvem tar ’ det, hvem har det?. 30. Januar 2014 Jurist Arnfrid J. Kromann. Radiografers pligter og ansvar. Når man taler om ansvar inden for sundhedsretten: Autorisationsloven Sundhedsloven Lov om klage- og erstatningsadgang. Ansvar. Sundhedsretligt ansvar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juridisk ansvar – hvem tar ’ det, hvem har det?' - manju


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juridisk ansvar hvem tar det hvem har det

Juridisk ansvar – hvem tar’ det, hvem har det?

30. Januar 2014

Jurist Arnfrid J. Kromann

radiografers pligter og ansvar
Radiograferspligter og ansvar
 • Når man taler om ansvar inden for sundhedsretten:
  • Autorisationsloven
  • Sundhedsloven
  • Lov om klage- og erstatningsadgang
ansvar
Ansvar
 • Sundhedsretligt ansvar
 • Ansættelsesretligt ansvar
 • Ledelsesmæssigt ansvar
autorisation for radiografer
Autorisation for radiografer

Autorisationslovens § 62:

 • Uddannelse som radiograf giver autorisation
 • Autorisation indebærer en beskyttet titel
radiografers virksomhed
Radiografers virksomhed
 • Autorisation indebærer ikke beskyttet – forbeholdt – virksomhed
 • Dog beskriver røntgenlovgivningen, at strålebehandling alene må udføres af personer som har en vis uddannelse, blandt andre radiografer. Det indbefatter
  • fremstilling af billedmateriale til brug for diagnosticering og behandling af samt screening for sygdomme
  • information af patienter, pårørende mv. om forberedelse til, udførelse af og efterbehandling i forbindelse med undersøgelse og behandling
grundl ggende pligter knyttet til autorisation
Grundlæggende pligter knyttet til autorisation
 • Udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin virksomhed
 • Andre pligter
  • Indhente informeret samtykke
  • Journalføring
  • Tavshedspligt
  • Afgive oplysninger til brug for tilsyn
delegerede virksomhed
Delegerede virksomhed
 • Radiografer kan udøve virksomhed på lægelig delegation - eksempelvis
  • Anlæggelse af venflon
  • Indgivelse af kontrastvæske
 • Radiografer udøver ofte virksomhed, som ikke nødvendigvis er delegeret, men som udøves efter instruks fra andre, f.eks. den for røntgenafdelingen ansvarlige overlæge
ansvar ved delegeret virksomhed
Ansvar ved delegeret virksomhed
 • Ansvar for at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt
 • Ansvar for at følge instruksen i udførelsen af opgaven
ansvar ved videredelegation
Ansvar ved videredelegation
 • Definition: En medhjælp, der har fået delegeret en opgave, delegerer den videre til en anden person
 • Ansvar
  • Medhjælpen er ansvarlig for at videregive relevante instruktion om opgavens udførelse
  • Medhjælpen skal i fornødent omfang føre tilsyn med den person, der har fået opgaven videredelegeret
v ideredelegation
Videredelegation
 • I situationer, hvor der er ansat personale, der er uvant med at varetage udførelse af forbeholdte opgaver, f.eks. indgivelse af kontrast, skal den delegerende læge være omhyggelig med at tilkendegive, om en opgave ikke kan videredelegeres.
 • Det er hermed den delegerende læge der ved overdragelse af en opgave skal vurdere, om videredelegation må finde sted.
konkrete sp rgsm l
Konkrete spørgsmål
 • Kræver delegation, at lægen er til stede ved udførelsen af den delegerede virksomhed?
  • Nej, i nogle situationer kan det dog efter en konkret vurdering være manglende omhu, hvis lægen ikke er til stede – potent virksomhed
 • Hvad gør man, hvis noget går galt ved udførelsen af delegeret virksomhed, og lægen ikke er til stede?
  • Hvad står der i instruktionen (aftalt i forbindelse med delegationen) - følg denne
konkrete sp rgsm l1
Konkrete spørgsmål
 • Hvordan er reglerne, hvis det drejer sig om anden virksomhed end forbeholdt og lægen ikke er til stede?
  • Det er stort set det samme. Følg aftalen med eller instruktionen fra lægen
 • Kan jeg blive ansvarlig for andet personales arbejde?
  • Ikke hvis du ikke har videredelegeret en opgave, du selv har fået delegeret, eller hvis du ikke selv tager ansvaret, ved f.eks. at blander dig/tage over. Følg lægens instrukser
kontakt radiografr det
Kontakt Radiografrådet!!!
 • Radiografrådet som første kontaktperson for medlemmerne
 • Radiografrådet kan kontakte myndigheder m.v. ved tvivlsspørgsmål
 • Giver mulighed for orientering til alle medlemmer