taggy l si sszefoglal
Download
Skip this Video
Download Presentation
Taggyűlési összefoglaló

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Taggyűlési összefoglaló - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Taggyűlési összefoglaló. CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 2012-12-18. Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012. 2012-ben várható növekedés 1-2\%. e liter, tonna. Növényvédő szer szakma. Az éves kibocsátás várhatóan1-2\%-al nő 2011-hez képest A generikus szerek kibocsátása nőtt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taggyűlési összefoglaló' - manjit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taggy l si sszefoglal

Taggyűlési összefoglaló

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft.

2012-12-18

CSEBER Kft. Taggyűlés

n v nyv d szer kibocs t s 2011 2012
Növényvédő szer kibocsátás 2011-2012

2012-ben várható növekedés 1-2%

e liter, tonna

CSEBER Kft. Taggyűlés

n v nyv d szer szakma
Növényvédő szer szakma
 • Az éves kibocsátás várhatóan1-2%-al nő 2011-hez képest
 • A generikus szerek kibocsátása nőtt
 • Bevezették a termékdíj fizetési kötelezettséget
 • Szolgáltatási díjat csökkentettük 10%-kal, mert a szekunder csomagolásokkal nem kellett foglalkoznunk

CSEBER Kft. Taggyűlés

vet mag szakma
Vetőmag szakma
 • A kukorica, napraforgó, repce vetőmag kibocsátás közel 100%-át lefedjük
 • Vetőmag hasznosítási díj a bevétel 15 %-a
 • További kalászos vetőmag kibocsátó jelentkezett Cseber Kft.-hez

CSEBER Kft. Taggyűlés

a 2012 vi feladatok sszefoglal sa
A 2012. évi feladatok összefoglalása

A 2010-ben kiadott mentességi engedélyünket a termékdíj törvény megszüntette, de az abban meghatározottak szerint:

 • teljesíteni kellett az összes kibocsátásból a 60 % hasznosítást. (égetésnél csak az energetikai hasznosítást számítják be)
 • be kellett jelentkeznünk a Főfelügyelőségen, mint közvetítő szervezet.

CSEBER Kft. Taggyűlés

slide7
2012. évi szennyezett göngyöleg-visszagyűjtés várható eredménye anyagfajták szerint (t)visszagyűjtés = 1389 tonna (69%)

CSEBER Kft. Taggyűlés

gy jt helyek aktivit sa 2012
Gyűjtőhelyek aktivitása 2012
 • Cseber Kft. szerződésben áll 130 gyűjtőponttal (ez 74 forgalmazó)
 • 48 forgalmazó 1.500 kg felett gyűjtött
 • 18 forgalmazó 1.500 kg alatti (kicsi)
 • 8 forgalmazó nem gyűjtött semmit idén

CSEBER Kft. Taggyűlés

gy jt helyek aktivit sa 20121
Gyűjtőhelyek aktivitása 2012 (%)

%

Gyűjtőhely neve

CSEBER Kft. Taggyűlés

gy jt helyek 2012
Gyűjtőhelyek 2012
 • Megújítottuk a gyűjtőhelyi szerződéseket
 • Bejelentési kötelezettséget írtunk elő a gyűjtőhelynek, ha mással akarna erre a tevékenységre szerződni.
 • Nagyobb hangsúlyt kérünk fektetni az átvett göngyölegek tisztaságára.
 • Erőteljesebb marketing tevékenységet kérünk a visszagyűjtés sikere érdekében.

CSEBER Kft. Taggyűlés

term kd j 2013 nem v ltozik
Termékdíj 2013nem változik

CSEBER Kft. Taggyűlés

ki a k telezett ki fizeti a term kd jat
Ki a kötelezett?Ki fizeti a termékdíjat?
 • A csomagolóeszköz (csomagolószer) hazaigyártója, első belföldi forgalomba hozója. (hazai gyártás, kiszerelés esetén a kanna, zsák, flakon stb. gyártója) és saját célú felhasználója
 • A behozott csomagolt készáru első hazai forgalomba hozója, vagy saját célú felhasználója.
 • A bérmunka vállaló, ha külföldről szerzi be a csomagolószert.

CSEBER Kft. Taggyűlés

term kd j t rv ny 2012 vhr
Termékdíj törvény (2012) vhr.
 • Veszélyes csomagolási hulladékká váló csomagolások első belföldi forgalomba hozói, saját célú felhasználói a kibocsátott hulladékok után hulladékkezelési kötelezettséget kötelesek teljesíteni a közvetítői feladatokat ellátó non-profit szerveződésen (Cseber) keresztül szolgáltatási díj fejében
 • Az egyéb, nem veszélyes (nem érintkező) csomagolási hulladékok kezelésének közvetítői feladatait az OHÜ látja el.
 • A koordináló szerveződés köteles átvételi pontokat (gyűjtőpontokat) létesíteni, és az oda behozott hulladékokat köteles átvenni és kezelni.

CSEBER Kft. Taggyűlés

fizet si k telezetts gek dupla terhel s
Fizetési kötelezettségek: dupla terhelés
 • Gyártó, vagy az importőr azaz az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó negyedévente termékdíjat fizet a NAV-nak (zöld adó)
 • A gyártó, az első belföldi forgalomba hozó, saját felhasználó a kötelező hulladékkezelést szerződés alapján helyette elvégző Cseber Kft-nek szolgáltatási díjat fizet (negyedévente)
 • Bérmunka esetén a szolgáltatási díjat a bérmunkaadótól a bérmunkavállaló átvállalhatja.

CSEBER Kft. Taggyűlés

k rnyezetv delmi term kd j 2013 a term kd jas k telezetts gek sszefoglal sa
Környezetvédelmi termékdíj 2013a „termékdíjas kötelezettségek” összefoglalása
 • Bejelentkezési kötelezettség (2012-01-01 megtörtént)
 • Bejelentési kötelezettség pl. termékdíj átvállalásának bejelentése. (Újra megtenni 2013-01-15-ig)
 • Bevallás és befizetés negyedévet követő 20-ig
 • Termékdíj előleg bevallás (III. negyedéves bevallásban), fizetés 2012. december 20-ig
 • Számlán való feltüntetés
 • Nyilvántartás vezetés

CSEBER Kft. Taggyűlés

mit kell rni a sz ml ra
Mit kell írni a számlára?

„A csomagolószer termékdíj kötelezettség az eladót terheli”

 • Amennyiben exportból kifolyólag termékdíj-visszaigénylés lehetősége áll fenn, ezt egyedileg szabályozzák (külön megbeszéljük)

CSEBER Kft. Taggyűlés

k rnyezetv delmi term kd j 2013
Környezetvédelmi termékdíj 2013

Az adótörvények között 2012. november végén megjelent salátatörvény számunkra legfontosabb változásai:

 • Az átvállalás lehetőségei kibővültek, újra kell szerződni és újra be kell jelenteni a NAV-nak (határidő: 2013-01-15)
 • A termékdíj ügyintézés NAV-on belül a vámigazgatóságról az adóigazgatósághoz kerül
 • A termékdíj mértéke nem változik
 • de

CSEBER Kft. Taggyűlés

t rt nelmi hullad k lej rt n v nyv d szerek pop anyagok sszegy jt se rtalmatlan t sa
„Történelmi hulladék”, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása
 • A 2004. évi MÉM NAK felmérés szerint 300 tonna történelmi hulladék volt az országban.
 • 2005-2006. években 5 megyében az akkori KVM finanszíro-zásában 120 tonna összegyűjtése, ártalmatlanítása történt meg.
 • 2012: az NSZ és a Cseber lobby munkájának eredményeként újra téma lett és az OHÜ kapta meg e feladat koordinálását.
 • OHÜ javaslat: a maradék kb. 200 tonnát fizesse közösen OHÜ+Cseber

CSEBER Kft. Taggyűlés

t rt nelmi hullad k lej rt n v nyv d szerek pop anyagok sszegy jt se rtalmatlan t sa1
Történelmi hulladék, lejárt növényvédő szerek (POP anyagok) összegyűjtése, ártalmatlanítása
 • Álláspontunk:jelenleg mind a 104 partnerünk fizet termékdíjat (közvetlenül vagy közvetve) (kb.75,5 MFt jut a szennyezett csomagolószerekre) és szolgáltatási díjat is, ezért a történelmi hulladék megsemmisítésének finanszírozásában nem tudunk részt venni.
 • Amennyiben e dupla terhelést megszüntetik, azaz a termékdíj fizetést „kivezetik”, vállaljuk a történelmi hulladék megsemmisítésének költségeit.

CSEBER Kft. Taggyűlés

hullad kt rv ny v ltoz sai 2013 janu r 1 t l
Hulladéktörvény változásai 2013. január 1-től
 • Veszélyes hulladékot csak hulladékégetőben szabad égetni.
 • A cementműben való égetés kérdésessé válhat.
 • Drágulnak az égetés költségei.
 • Emelni kell a szolgáltatási díjat 7-8%-al.
 • Az FVM 103/2003-as rendelete nincs összhangban az új hulladék törvénnyel, ennek harmonizálása fontos feladat.

CSEBER Kft. Taggyűlés

hullad kt rv ny v ltoz sai
Hulladéktörvény változásai
 • Az FVM 103/2003 – értelmezhető úgy is, hogy a gyűjtőhelyen tárolt növényvédő szerrel szennyezett, megfelelően kezelt hulladék is veszélyes hulladéknak minősíthető. Már ez évben is volt aki belekötött ebbe, azaz kereste a gyűjtőhely veszélyes hulladék tárolására vonatkozó engedélyét.
 • 2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 2§ 42. pontja kimondja:

Tárolás: a hulladék hasznosítást, ártalmatlanítást megelőző, hulladékkezelő létesítményben vagy tároló telepen történő ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolást

 • Ezt kell tudatosítanunk a gyűjtőhelyeinkkel

CSEBER Kft. Taggyűlés

slide22
2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak

növényvédő szerek

CSEBER Kft. Taggyűlés

slide23
2013. évi CSEBER szolgáltatási díjak

csávázott vetőmag zsákok

CSEBER Kft. Taggyűlés

k telezett s cseber kft k z tti kapcsolat
Kötelezett és Cseber Kft. közötti kapcsolat
 • Kötelezett negyedéves kibocsátási jelentést küld Cseber Kft-nek, (nem kell havi bontásban) megjelölve, hogy a termékdíjat befizette-e vagy nem.
 • Bérmunkagyártók negyedévente informatív jelentést küldenek Cseber Kft-nek a bérmunkában kiszerelt mennyiségekről, partnerek szerint.
 • Cseber Kft. változatlanul nem adhat bevallást, nem fizethet termékdíjat a kötelezett helyett.
 • Számlázás: változatlanul negyedévente

CSEBER Kft. Taggyűlés

slide25
2013. március 26-án 10 éves

lesz a CSEBER!

CSEBER Kft. Taggyűlés