slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vad?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vad? - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

1. Vad?. Med kvalitetsdeklarationer sätter vi tydliga nivåer på våra tjänster och vår service. 2. Exempel på kvalitetsdeklarationer. Individ & Familjeomsorg Skolkuratorn ska informera alla elever i de senare årskurserna i grundskolan och i årskurs 1 på gymnasiet om sin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vad?' - manchu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vad?

Med kvalitetsdeklarationer sätter

vi tydliga nivåer på våra tjänster

och vår service

2

exempel p kvalitetsdeklarationer
Exempel på kvalitetsdeklarationer

Individ & Familjeomsorg

Skolkuratorn ska informera alla elever

i de senare årskurserna i grundskolan

och i årskurs 1 på gymnasiet om sin

tystnadsplikt och sin anmälningsplikt.

Fritid

Dusch och omklädningsrum ska

städas en gång om dagen och kollas

fem gånger om dagen.

3

exempel p kvalitetsdeklarationer1
Exempel på kvalitetsdeklarationer

Plan & Bygg

Du ska måndag, onsdag, torsdag och

fredag kunna ringa till oss mellan klockan

10 och 12 för att få råd och information om

kartor, detaljplaner och bygglov.

Äldreomsorg

Varje brukare, som erhåller vård och

omsorg från och med omsorgsnivå 3,

ska ha en namngiven kontaktperson.

4

varf r

Varför?

Medborgarna vet vad de kan förvänta sig av kommunens

tjänster och service.

Vi anställda vet vad vi ska erbjuda medborgarna.

Politikerna, som beslutar om kvalitetsdeklarationerna,

talar tydligt om vad kommunen ska erbjuda

och vad vi anställda ska göra för medborgarna.

5

slide6

Hur?

Varje nämnd och förvaltning har frågat medborgare och

anställda vilka tjänster de vill ha deklarationer på.

Varje politisk nämnd har beslutat om sina

kvalitetsdeklarationer.

6

kvalitetsdeklarationerna g ller i ett r

Kvalitetsdeklarationerna gäller i ett år

Samtidigt som de politiska nämnderna beslutar om kommande års verksamhet och budget,

tar de beslut om vilka deklarationer som ska gälla.

Nämnderna kan ta bort deklarationer eller ändra dem.

De kan också lägga till nya.

7

slide8

När?

Den 8 november börjar Kungsbacka kommuns kvalitetsdeklarationer att gälla.

8

om inte

Om inte?

Om vi inte skulle klara att leva upp

till något av det vi lovat

i kvalitetsdeklarationerna,

ber vi medborgarna lämna sina

synpunkter via kommentaren.

9

s informerar vi

Så informerar vi

På en arbetsträff får alla anställda ett informationsblad om

vilka tjänster kommunen deklarerar kvalitén på.

På Mässan med kvalité, som hålls i Varlaskolan

den 3 november, presenteras kvalitetsdeklarationerna för

anställda på dagen och för medborgarna på kvällen.

Måndagen den 8 november får alla hushåll i kommunen

information i brevlådan.

10

om informationsmaterialet

Om informationsmaterialet

Alla verksamheter får foldrar och broschyrer med

information om de egna kvalitetsdeklarationerna

för att dela ut vid olika tillfällen.

Till foldrarna finns speciella ställ för att sätta

på bord och receptionsdiskar.

Informationsmaterialet om deklarationerna ska

ställas tillsammans med informationen om

kommentaren.

11

kvalitetsdeklarationerna och kommentaren g r kungsbacka kommuns service och tj nster nnu b ttre
Kvalitetsdeklarationerna

och KOMmentaren

gör Kungsbacka

kommuns service och tjänster

ännu bättre

12

positivt

Positivt

För medborgarna

De vet vad de kan förvänta sig av kommunens

tjänster och service.

De kan skicka in en kommentar och tycka till,

om vi inte hållit vad vi lovat.

13

positivt1

Positivt

För politikerna

De talar tydligt om vad som ska ingå i de olika tjänsterna

och i servicen.

Deklarationerna är enkla att följa upp.

14

positivt2

Positivt

För oss anställda

Vi vet vad som förväntas av oss.

Vi kan klart och tydligt tala om för medborgarna

vad en tjänst ska innehålla och vad de

inte kan förvänta sig att få.

15

positivt3

Positivt

För medborgarna, politikerna och oss anställda

Många har varit med i diskussionerna för att ta fram inom vilka områden det ska finnas kvalitetsdeklarationer.

Vi har skapat en bra dialog.

16

ad