Download
rakousko dachstein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rakousko Dachstein PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rakousko Dachstein

Rakousko Dachstein

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Rakousko Dachstein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RakouskoDachstein Veronika Šebková 4.I.

 2. Použité materiály • Internetové stránky www.Rakousko.cz www.Ramsau.cz www.Dachstein.cz

 3. Obsah • Obrovská ledová jeskyně • Mamutí jeskyně • Dachsteinské mamutí muzeum • Kras

 4. Obrovská ledová jeskyně • Prohlídková trasa: 1 km, převýšení 70 cm. • Vchod: V nadmořské výšce 1418 m, východ 1458 m. • Jeskyně byla utvořena podzemním tokem, který se podílí na vzniku přírodních krás: • Dóm krále Artuše – v této krápníkové jeskyni byly nalezeny kosti jeskynního medvěda. • Ledový palác – je první prostor obsahující led, Pomocí ochlazování jeskyně v zimním období a pronikáním vody z rozpouštějícího se sněhu na jaře, vytvořil led. • Ledová kaplička - Vznikla díky větrné erozi v podlahovém ledě Dómu Tristana. Vlivem měnících se klimatických podmínek v průběhu roku se mění také její vzhled.

 5. Mamutí jeskyně • Mamutí jeskyně dostala svůj název podle velikosti svých prostorů, které jeskyňáři našli při objevu v roce 1910. Po prvních objevech nikdo nepředpokládal, že se otevře téměř 50 km dlouhý labyrint. • Prohlídková trasa: Délka 1 km, převýšení 80 m. • Dóm Zapomenuti: příklady toho, jak voda pronikala podél trhlin horou, nacházela cestu a rozpouštěním z tenkých trhlin vytvářela velké jeskyně. • Půlnoční dóm: Nejvzdálenější části Mamutí jeskyně se nacházejí hluboko v útrobách vrchu. Byly podniknuty nákladné expedice, aby se mohly prozkoumat doposud známé části. Dodnes se nenašel konec jeskynních chodeb. • Říše stínů: Je to též říše motýlů, netopýrů a slepých jeskynních brouků, kteří tu přežili do doby ledové.

 6. Dachsteinské jeskynní muzeum • Velké bohatství dřeva a ležící sníh v Salzkammergutu předurčily stavební styl "Almů" (salaší) a dřevorubeckých chat. V tomto stylu bylo postavené i toto muzeum. 28000 ručně vyřezaných šindelů chrání budovu v létě a unese v zimě váhu sněhu přes 200 tun. • Ve vstupní části najdete typický krasový povrch a jeskyně. Povrch krasu se skromnou vegetací, suť vytlačenou jeskynním ledem, hlinitou pudů Mamutí jeskyně a oblázky zaoblené vodou z Koppenbrullské jeskyně. Na stěnách visí obrazy zobrazující výzkumy Dachsteinských jeskyní. V následujících vitrínách jsou ukázky krápníků, jeskynních živočichů a nalezených minerálů. Ústředním bodem muzea je model Mamutí jeskyně. Ve zmenšení jsou zobrazené chodby i povrch. Každý rok se model rozšiřuje o nově objevené části.

 7. Krásy přírody v Drachsteinu • Kras Les Voda

 8. Kras • Před nepředstavitelnou dobou 200 mil. roky se usadila v moři hornina, ze které je utvořen Dachstein: Dachsteinský vápenec. • Pohyby v zemské kůře bylo původní mořské dno vyvrásněno. Dlouhou dobu srážková voda opracovávala horniny , formovala je a prodírala se skulinami, rozšiřovala je a vytvářela nepopsatelné tvary (formy) - krasovou krajinu. • Mnohé stezky , mimo jiné naučná stezka, vedou ve své drsné kráse obnaženým krasem na vysokohorské plato.

 9. Les • Poslední doba ledová byla před 12000 roky. Roztávající ledovce zanechali mrtvou krajinu, která postupně ožila lišejníky, mechy, travami a květinami .Každá rostlinka rozrušovala svými kořínky kámen (skálu) a až odumřela, dotvářela humus. Každá částečka humusu a každá uvolněná částečka potravy byla živými rostlinkami zachycená, spotřebovaná a rozmnožená. Tak vznikla půda, ve které vzešel i les. • Po staletí byl tento les intenzivně využívaný. Byl to les společně se solí, kdo vytvořil životní podmínky pro lidi ze Salzkammergutu. Dodnes je nejvíce chráněnou částí této oblasti. Jak pro domácí, tak pro hosty, je důležitým prostředím pro odpočinek.

 10. Voda • Voda je zde rozmanitá. Les, který obklopuje Dachstein, je důležitou zásobárnou vody. Na velkých vysoko položených plochách bez stromů se vsakuje do podzemí téměř všechna voda, v propastech a jeskyních se pak shromažduje. Voda vázaná v ledovcích, jeskyních a lesech představuje velké zásoby pitné vody Alp.

 11. Procházka po Dachsteinu • Celý Hoher Dachstein se dá přejít. Z vrcholu na Gosauský ledovec vede ferráta. Po ledovci se dojde až na cestu k Adamek Hüte (2196 m.n.m.). Cesta dále pokračuje přes Gossauský ledovec, Steinschartevo sedlo až na Hallstadský ledovec. Cestou míháme Mitterspitzký ledovec.

 12. Ramsau - ideální místo pro běžecké lyžování, pro vyznavače sjezdového lyžování se nachází výhodně uprostřed mezi Planai a ledovci vrcholu Dachsteinu. Sport

 13. Turistika • TuristikaNa Dachsteinu se dotýkáte nebe...Pocit volnosti se dostavuje lehce, zvláště na některém z mnoha vyhlídkových míst.Turistické stezky oblasti Ramsau am Dachstein vedou od náhorní plošiny (1100 - 1300 m.n.m.) přes horské pastviny (1700 - 1900 m.n.m.) až k ledovcové oblasti masivu Dachstein. Oblast pod mohutnými skalními věžemi Jižní stěny nabízí mimořádný zážitek.

 14. Lyžování • Severské lyžování Klasické běhání na běžkách i nový bruslařský styl se staly nejoblíbenějšími zimními sporty. Pohyb v přírodě osvěžuje všechny smysly, podporuje zdraví, kondici i krásu. Probouzí jako málokterý jiný zimní sport pocity pohody a štěstí. Denně je pečlivě upravováno 150 km běžeckých stop.

 15. Lyžařské stopy • Plán lyžařských stop Ramsau am Dachstein, již po desítky let domov světové elity severského lyžování, je přirozeně v zorném poli sportovního světa. Koordinátor Dr. Alois Stadlober organizuje úspěšně s Lyžařským svazem v Ramsau vrcholové sportovní akce.

 16. Krásy přírody Ramsau