МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА
Download
1 / 30

Автори : - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ХОГ НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”. Автори :. инж. Любомир Лефтеров – АтомЕнергопроект ООД 1407 София, ул. “Сребърна” 21 инж. Милен Милев – Ротек ООД 6000 Стара Загора, бул. “Славянски” 47

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Автори :' - manchu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТАЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ХОГ НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”


Автори:

инж. Любомир Лефтеров – АтомЕнергопроект ООД

1407 София, ул. “Сребърна” 21

инж. Милен Милев – Ротек ООД

6000 Стара Загора, бул. “Славянски” 47

инж. Веселин Тодоров – СП “РАО”- гр. Козлодуй

инж. Димо Иванов, инж. Валентин Станчев,

инж. Никола Калиманов

АЕЦ “Козлодуй” ЕАД 3321 Козлодуй

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Цел на създаването на АСУТП

Целта на разработката беше създаването на АСУТП на базата на програмно-технически средства, с използване на промишлени контролери и други средства на изчислителната техника, осигуряваща:

 • Ефективна работа на обекта на управление, повишение на нивото на безопасност и безаварийност на технологичните процеси;

 • Адаптивност към възможни изменения на технологич-ния процес и на алгоритмите за управление, съкраща-ване на загубата на време за ориентация на персонала в режимната и оперативна обстановка, своевременно откриване на неизправности и отклонения;

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


 • Провеждане на оперативен контрол и приемане на управленски решения на основата на постъпващата информация и на състоянието на технологичния процес;

 • Предотвратяване на грешни действия на персонала чрез своевременна сигнализация и блокиране на грешни команди за управление;

 • Автоматично предотвратяване на развитието на аварийни ситуации;

 • Провеждане на анализ на изменението на технолог. параметри и прогнозиране на оптималните режими на работа на оборудването;

 • Повишаване на културата на труда на оперативния и обслужващия персонал

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Характеристика на обекта на автоматизация

Основните функции, които изпълнява ХОГ, са следните:

 • Приемане на чохлите с отработено гориво, деконтаминация, разтоварване, обслужване и диспечиране;

 • Подводно съхраняване на отработеното гориво в басейна в ХОГ;

 • Охлаждане и очистване на водата в басейна на ХОГ, вентилация на помещенията, електрозахранване, мониторинг на радиационните полета и др.;

 • Извозване на отработеното гориво от ХОГ.

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Изискванията за безопасност, на които трябва да отговаря ХОГ, са следните:

 • Трябва да се поддържа целостта на обвивката на горивото по време на манипулации и излагане на корозионни ефекти на околната среда в хранилището;

 • Трябва да се предотврати деградацията на горивото по време на съхранението му чрез осигуряване на адекватно охлаждане, за да не се превишат температурните ограничения на горивото при всякакви ситуации;

 • Трябва да се поддържа подкритичността на отработеното гориво при нормални и аварийни условия;

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


 • Радиологичната защита на отработеното гориво трябва да защитава персонала на централата, населението и околната среда от получаване на радиационни дози свръх регулаторните граници;

 • Трябва да се осигури защита на околната среда чрез минимизиране на изхвърлянето на радиoизотопи.

  Основните технологични системи на ХОГ, които трябва да се автоматизират са :

 • Басейн за отлежаване на горивото;

 • Система за охлаждане на горивото;

 • Система за очистване на водата в басейна;

 • Системи за вентилация на помещенията на ХОГ.

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД отработеното гориво трябва да защитава персонала на централата, населението и околната среда от получаване на радиационни дози свръх регулаторните граници;


АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД отработеното гориво трябва да защитава персонала на централата, населението и околната среда от получаване на радиационни дози свръх регулаторните граници;


Функции, изпълнявани от АСУТП на ХОГ

 • Новосъздадената АСУТП на ХОГ осигурява изпълнение на всички функции на съвременните автоматизирани системи:

 • Информационно-измервателни функции

 • Функции на технологични защити и блокировки

 • Функции на автоматично регулиране

 • Функции на дистанционно управление

 • Функции на програмно-логическо управление

 • Функции на проверки и диагностика на оборудването на АСУТП

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Принципи на създаване на АСУТП на ХОГ

АСУТП на ХОГ има високи показатели на надеждност, тъй като при създаването й са използвани системни методи за осигуряване на надеждността:

 • Създаване на АСУТП във вид на функционално разпределена структура;

 • Избор на ремонтопригодни технически средства с най-високи показатели на наработка на отказ;

 • Реализация в програмно-техническите комплекси (ПТК) на възможност за подключване на допълнителни датчици и изпълнителни механизми (до 10% резерв по входове/изходи);

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


 • Реализация в на ХОГПТК на функции за автом. диагностика на изправно състояние на комплекса техн. средства на ПТК, на целостта на комуникационните мрежи;

 • Включване в състава на АСУТП на аварийни средства за управление на обекта, при пълен отказ на ПТК;

 • Осигуряване на непрекъсваемо захранване на АСУТП;

 • Осигуряване на оптимални температурни условия за работата на електрониката в панелите за управление;

 • Реализация на мерки по осигуряване на защитеност от смущения на ПТК (екраниране на слаботокови сигнални връзки, изпълнение на необходимите за ПТК правила за заземяване);

 • Дублиране на отделни мрежи, маршрутизация на потока информация по дублиращи или алтернативни мрежи в случай на неизправност на основните мрежи

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООДСъстав на АСУТП на ХОГ

В състава на системата за управление влизат:

 • 1 работна станция (пулт) на оператора

 • 1 резервна (аварийна) операторска станция

 • 1 работна станция на технолога

 • 2 работни станции на експлоатационния персонал

 • 1 панел на управляващите контролери Control Logix

 • 1 панел на отдалечените входно-изходни модули Control Logix

 • 1 панел за управление на помпи и задвижки по място

 • 7 панела за управление на вентилатори и клапи по място

 • 6 шкафа сборки задвижки

 • Кабелни връзки между панелите и шкафовете

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Полевото оборудване на АСУТП включва:

 • 69 различни датчика на технологичния процес;

 • 4 помпи

 • 14 вентилатора

 • 25 клапи

 • 37 задвижки

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Елементна база на АСУТП на ХОГ включва:

В АСУ ТП на ХОГ са използвани следните технически средства:

Оборудване на Rockwell Automation-USA

 • Програмируеми контролери Control Logix 5000;

 • Промишлен терминал Panel View Plus 1500;

 • Аналогови входно-изходни модули Control Logix;

 • Цифрови входно-изходни модули Control Logix;

 • Честотни регулатори Power Flex 70;

 • Модули за управление на клапи и задвижки 193-ЕС2АВ;

 • Комуникационни модули Control Net;

 • Комуниционни модули Device Net;

 • Захранващи модули Control Logix;

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Компютърно оборудване включва:

 • Сървър/Раб. станция №1 – DELL PowerEdge 1800 SCSI;

 • Монитор/Раб. станция №1 – LG LCD 2320/23";

 • Компютри/Раб. станции 2  4 – DELL OptiPlex 320;

 • Монитори/Раб. станции 2  4 – Samsung SM-940BW/19";

 • Устройства за непрекъсваемо захранване – MGE UPS

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Датчици включва:и прибори

 • Датчици-преобразователи за температура – HYDAC/ETS 328-5;

 • Датчици-преобразователи за налягане – HYDAC/EDS 328-5;

 • Датчици и прибори за разход – FLEXIM/FLUXUS ADM 5107;

 • Датчици-преобразователи за ниво – NIVELCO/STB-362-2;

 • Датчици и прибори за проводимост – SIEMENS/SIPAN 32

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Нови възможности за персонала на ХОГ

За оперативния персонал

АСУТП на ХОГ позволява на оператора да извършва следните действия:

 • Мониторинг на текущото състояние на технологичния процес;

 • Дистанционно управление на изпълнителните механизми;

 • Избор на режимите на работа на технологичното оборудване;

 • Да избира и назначава основно/резервно оборудване;

 • Да анализира работата на технологичните защити и блокировки;

 • Преглед на генерираните алармени събития;

 • Преглед на регистрираната и архивирана информация за изменението на техн. параметри (графики в реално време, графики, осреднени за ден, показани на зададен от потребителя период от време);

 • Преглед на наработеното време на основното оборудване на технологичните системи

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


За технологичния персонал ХОГ

С помощта на АСУТП технологът на ХОГ има възможност:

 • Да контролира и задава параметрите на технологичните системи на ХОГ съгласно режимните карти, както налични в паметта на АСУТП, така и новосъздадени;

 • Да задава параметрите за тестване на технологичните системи на ХОГ;

 • Да извършва анализ на работата на ХОГ по различни показатели, базирайки се на архивни данни, представени във вид на таблици и графики;

 • Да използва съществуващи и да създава нови видове отчетни документи

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


За експлоатационния персонал ХОГ

АСУТП на ХОГ позволява на експлоатационния персонал да извършва от останалите две работни станции следните действия:

 • Мониторинг на текущото състояние на технологичния процес;

 • Да извършва анализ на работата на ХОГ по различни показатели, базирайки се на архивни данни, представени във вид на таблици и графики;

 • Да използва съществуващи и да създава нови видове отчетни документи

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


За персонала, обслужващ АСУТП ХОГ

Обслужващият персонал може:

 • Да извършва профилактични и обслужващи мероприятия;

 • Да извършва диагностика на комплекса технически средства;

 • Да внася изменения в алгоритмичното осигуряване на АСУТП

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 4. Общ вид на екран “Водообмен”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура. 5. Общ вид на екран “Вентилация”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 6. Примерен отчет от група “Графики в реално време”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 7. Примерен отчет №1 от група “Графики осреднени за ден”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 8. Примерен отчет №2 от група “Графики осреднени за ден”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 9. Примерен отчет №3 от група “Графики осреднени за ден”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 10. Примерен отчет за “Наработено време на системите по основно оборудване”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


Фигура 11. Примерен отчет за “История на алармените събития”

АтомЕНЕРГОПРОЕКТ ООД


ad