ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน
Download
1 / 13

???????????????????? ?????????? ?.???????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอน ปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี. Knowledge Management: KM เรือ ต.๙๙๓. รายละเอียดทั่วไป. ๑. วันที่สำรวจ ๑๗๑๖๐๐พ.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๙๓ ๒. ลักษณะกระแสน้ำ/กระแสลม/ข้างขึ้น-ข้างแรม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????????? ?????????? ?.????????????' - manchu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3510501

ข้อมูลร่องน้ำบ้านดอนปากน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี

Knowledge Management: KM

เรือ ต.๙๙๓


3510501

รายละเอียดทั่วไป

 • ๑. วันที่สำรวจ ๑๗๑๖๐๐พ.ค.๕๔ โดย เรือ ต.๙๙๓

 • ๒. ลักษณะกระแสน้ำ/กระแสลม/ข้างขึ้น-ข้างแรม

 • ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณร่องน้ำ ๓.๕ เมตร หักลงหาระดับน้ำลงต่ำสุด (ความสูงน้ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ส่วนบริเวณพื้นที่อ่าวบ้านดอนความลึกน้ำเฉลี่ย ๐.๕ - ๑.๐ เมตร ช่วงเวลาน้ำขึ้น กระแสน้ำไหลไปในทิศ ๒๒๕ (จริง) ความเร็ว ๒ นอต ช่วงเวลาน้ำลง กระแสน้ำไหลไปในทิศ ๐๔๕ (จริง)


3510501

รายละเอียดทั่วไป

 • ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง

 • ๓.๑ ระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง

 • แผนที่เดินเรือไทย (กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) หมายเลขระวาง ๒๒๗

 • แผนที่ประกอบร่องน้ำบ้านดอน ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ (สุราษฎร์ธานี) กรมเจ้าท่า หมายเลขระวาง ๔๒๐.๑

 • ๓.๒ ตำบลที่ อ่าวบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 • ๓.๓ ทุ่นไฟปากร่อง(Fl 3s 7M) ตำบลที่ แลต ๙ องศา ๒๒.๖๘ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๒๕.๙๗ ลิปดา อ.


3510501

รายละเอียดทั่วไป

 • ระวางแผนที่

  • แผนที่ไทย หมายเลข ๒๒๗

  • แผนที่ร่องน้ำกรมเจ้าท่า หมายเลข ๔๒๐.๑ (จัดหาเพิ่มเติมจาก ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ)

 • ความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๓.๕ เมตร

 • ระยะทางรวมประมาณ ๑๓ ไมล์

 • ระบบทุ่นกำกับร่องน้ำ IALA Region A (ขาเข้า: เขียวขวา แดงซ้าย)

 • การติดต่อสื่อสารระหว่างเรือที่สัญจรในร่องน้ำ หลัก MRT CH.13 รอง CH.16


3510501
รายละเอียดทั่วไป

 • ๓.๕ ข้อมูลท่าเทียบเรือ

 • ท่าเทียบเรือท่าทองประกอบด้วย ๒ ท่าเทียบ ความยาวท่าเทียบเรือ ๑๙๔ เมตร และ ๙๔ เมตร ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณท่าเทียบเรือ ๔.๘ เมตร เป็นบริเวณที่จอดเรือของบริษัทเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะ เรือซ่อมทำและวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (JUSMINE) บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข ๑ (๙๔ เมตร) เป็นท่าเทียบเรือลากจูงขนาดใหญ่ สำหรับการขนถ่ายแร่ยิปซัม
3510501
เข็มที่ หมายเลข ๔๒๐.๑1

นำเรือเกาะทุ่นเขียวกราบขวาห่างประมาณ 100 หลา ผ่านที่ตื้นบริเวณทุ่นเขียวหมายเลข 3 (2.0 เมตร)

C-180 R- 5.1

ทุ่นหมายเลข 7

 • เปลี่ยนเข็มเมื่อทุ่น 7 ได้บีมกราบขวา

 • เล็ง Stern Mark C-205 หัวเรือจี้ทุ่น 8

 • เข็มใหม่ C-205


3510501
เข็มที่ หมายเลข ๔๒๐.๑2

- เริ่มมองเห็นหลักนำหัวเรือ เมื่อผ่านบีมทุ่นแดงหมายเลข 8 นำเรือตามหลักนำหัวเรือ C-210

C-210 R- 7.6


3510501
เข็มที่ หมายเลข ๔๒๐.๑3

 • เมื่อผ่านทุ่นเขียวหมายเลข 13 เปลี่ยนเข็มไปทางซ้าย หัวเรือจี้หลักแสดงขอบร่องน้ำหมายเลข 18

 • ระหว่างทุ่นเขียวหมายเลข 13 - 19 ที่ตื้นอยู่ทางกราบขวา บริเวณหลักนำ

 • นำเรือให้ตกใกล้กับทุ่นกำกับร่องน้ำสีแดง (น้ำลึก)

C-210 R- 7.6

หลักนำหน้า


3510501

ท่าเทียบเรือ หมายเลข ๔๒๐.๑ - ท่าเทียบเรือท่าทอง - ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร - รายละเอียดท่าเทียบเรือ ประสาน คุณอรุณ ตร.เรือมาโดร่า บ.จัสมิน (นรจ.๑๖) โทร 081-4776229


3510501
รายละเอียดทั่วไป หมายเลข ๔๒๐.๑

 • ข้อควรระมัดระวัง

 • บริเวณร่องน้ำมีเรือประมงท้องถิ่นขนาดเล็กสัญจรและทำประมงชายฝั่งจำนวนมาก ตลอดจนมีการวางเครื่องมือจับสัตว์น้ำในเขตร่องน้ำ ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

 • ในช่วงเวลาน้ำลง จะมีเรือลากจูงขนาดใหญ่ติดตื้นอยู่บริเวณกลางร่องน้ำอยู่เป็นประจำ

 • เนื่องจากร่องน้ำบางช่วงตื้นมาก หากสามารถดำเนินการได้ ควรเลือกเวลานำเรือผ่านเข้า-ออกในช่วงน้ำขึ้นสูงสุด


3510501
รายละเอียดทั่วไป หมายเลข ๔๒๐.๑

 • ๔. การติดต่อสื่อสารและนำร่อง

 • การติดต่อระหว่าง เรือ - เรือ ในร่องน้ำ Marinetime Band ช่อง ๑๓ และ ๑๖

 • นามเรียกขานใช้ ชื่อเรือ

 • การประสานท่าเทียบเรือท่าทอง คุณอรุณ โทร ๐๘๑ - ๔๗๗๖๒๒๙ เลขานุการมูลนิธิศาลเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำตาปี

 • บังคับใช้นำร่องสำหรับเรือที่มีระวางขับน้ำเกินกว่า 1,000 ตันกรอส

 • ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ท่อน้ำ ไม่มี (ขอรับการสนับสนุนน้ำจืดจากรถส่งน้ำ)

 • ไฟฟ้า ไม่มี

 • โทรศัพท์ ไม่มี


ad